2017. 02.24. (XXI/08)
Karl Pfeifer bécsi újságíró kötete négy évtized eseményeiről

Karl Pfeifer bécsi újságíró kötete négy évtized eseményeiről

2017. 03. 23.
Az utóbbi hónapokban újra számos érdekes kötet került a magyar könyvesboltokba, olyan könyvek, amelyek szerzői kritikusan elemzik a hazai közállapotokat, a „nemzeti együtt-működés” orbáni rendszerét. Hogy csak néhányat említsek: Paul Lendvai Új honfoglalás cím alatt összefoglaló történeti elemzést ad erről a rendszerről, létrejöttéről és névadója politikai egyéniségének kialakulásáról. Ez a németből lefordított könyv elsősorban a külföldi olvasóknak készült, de a magyar közönségnek is tud újat nyújtani. Debreczeni József A szürke dominanciás című műve az Orbán–Simicska-viszály kialakulását és lényegét vizsgálja, és e nagy jelentőségű, egyben jellemző részletkérdés prizmáján át a Fidesz (és Orbán) egész gazdasági és politikai rendszerébe enged tanulságos betekintést. Lengyel László Halott ország címmel kiadott könyve nagy látószögű történeti-politikai esszégyűjtemény, a hazai fejleményeket európai, nemzetközi összefüggésben vizsgálja.
2010. 11. 19. (XIV/46)
Négy kérdés, meg néhány ötödik

Négy kérdés, meg néhány ötödik

2010. 11. 19.
A kormány semmisségi eljárást kezdeményez azok ügyében, akiket a 2006 októberi budapesti zavargások kapcsán, de csak rendőrök tanúskodása alapján ítéltek el. A rendzavarásokkal összefüggő ügyekben a rendőrség 141 személyt vett őrizetbe. Az illetékes kormányzati hely szerint mintegy kétszáz ügyben válik esedékessé a meghozandó semmisségi határozat. Mindezzel kapcsolatban nem kétszáz, nem is 141, hanem csupán négy-öt kérdést tennék fel – merő tudatlanságból.Először: ha csak 141 őrizetbe vétel történt (és hihetőleg ezek nem mindegyike folytatódott bírósági eljárással, még kevesebb végződött elmarasztaló bírói ítélettel), akkor hogyan és miért lesz ebből mintegy kétszáz semmisségi eljárás?Másodszor: ha eddig csupán rendőrök tanúskodása alapján is hozhattak a bírák elmarasztaló ítéleteket, akkor ezt önkényes jogértelmezésük magyarázza (ilyen számban és különböző bíróságokon egybehangzóan!), vagy netán valami joghézag tette lehetővé?Harmadszor: amennyiben sem ez, sem az nem volt az ilyen tanúvallomások alapján hozott ítéletek oka, hanem a bírák a hatályos jog alapján jártak el, akkor a kormányzat most miért nem a jogszabályok módosítására tesz javaslatot, miért utasítja a bírákat (és milyen alapon utasítja) semmisségi határozatok meghozatalára?Negyedszer: ha itt nem a bírói függetlenség megsértésével állunk szemben, és a kormány nem is utasít, csak sugalmaz (ugyan mi a különbség), akkor is kérdés, hogy nem a Legfelsőbb Bíróság dolga volna-e iránymutató döntést hozni. Ám annak hogyan lehetne visszamenőleges hatálya?Volna még ötödik kérdésem is: mit akar a kormány elérni ezzel a lépésével? Önmaga számára kíván felmentést szerezni azoknak a huligánoknak (pardon: „forradalmároknak”) a felmentésével, akiket annak idején spanyolfal mögül vagy épp nyíltan a Fidesz maga bujtogatott a rendzavarásokra? (Lásd: Orbán és Kövér közös kordonbontó akcióját a Kossuth téren – no meg az éveken át folytatott hazaárulózást.) Netán a visszamenőleges jogalkalmazás anomáliáját próbálja egy újabb kázussal elfogadhatóbbá tenni? Esetleg ez úton is azt akarja rendőrök és bírák tudomására hozni, hogy jog csak az, amit a kormány épp annak minősít, jó fiú meg csak az lehet, aki ezt tudomásul veszi?Avagy éppenséggel az a célja (az előbb mondottakon kívül), hogy a szélsőjobb köreiben erősítse a befolyását, miközben „hátulról mellbe” módra meghozott gazdasági intézkedéseivel számottevő tömeg anyagi gondjait fokozza?
2002. 08. 16. (VI/33)
Végképp leszakad az iszlám világ?

Végképp leszakad az iszlám világ?

2002. 08. 18.
Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDO) megbízásából arab szakértők elemezték az arab világ gazdasági és szociális helyzetét. Most közzétett jelentésük az első átfogó, hivatalos értékelés, ami erről valaha is nyilvánosságra került. A szerzők – köztük olyan tekintélyes személyiségek, mint Makszud, az Arab Liga volt ENSZ-nagykövete, Georges Corm volt libanoni pénzügyminiszter vagy Rima Khalaf, Jordánia korábbi tervezésügyi minisztere – kissé száraz technokrata nyelven fogalmazták megállapításaikat. Általában óvakodtak név szerint megnevezni arab politikusokat, kormányokat vagy elmarasztalni akár pusztán egyes országokat is, ám három igen lényeges következtetés kimondva-kimondatlanul benne van a jelentésben, illetve önként adódik belőle: az egész arab világot az a veszély fenyegeti, hogy végképp leszakad az általános fejlődéstől; tehát korántsem Izrael vagy általában a Nyugat és Amerika az arabok bajainak az oka; ennél fogva az iszlámizmus, az iszlám fundamentalizmus a bajokat csak súlyosbíthatja.
2002. 08. 09. (VI/32)
Anyámért szólok

Anyámért szólok

2002. 08. 11.
Anyámat ütik-verik, gyalázzák. Anyámért szólnom kell. Anyám igen-igen idős, és a sors kontinenseken hajszolta már végig. Sokan zokon veszik tőle, hogy még él, élni akar, mások azt nem tudják megbocsátani neki, hogy sokadszorra is otthont teremtett, noha csak nemrég váltak izzó romhalmazokká fiai hajlékai. Sőt egy okkal több a gyűlöletre és szidalmazásra, hogy valójában épp mai otthona az első igazi otthon egész történelmi korszakok után. Anyámnak bizony sok a hibája, bűne is akad tán egynéhány (ki bűntelen?), nekem mégis az anyám. Ha róla van szó, nem ez vagy az a hibája, egykori mulasztása jut elsőként az eszembe, hanem a puszta tény: ő az anyám. És amikor azt hallom, hogy husángokkal törnek rá, amikor azt olvasom, hogy zsarátnokot hajítottak háza tetejére, amikor azt látom, hogy falkákban rohannak a nyomában és ő ereje végső megfeszítésével kijátssza üldözőit, sőt gáncsot is vet nekik – én szeretném lefogni az ütlegelésre emelkedő karokat, szeretnék házához sietni, hogy oltsam a tüzet, szeretném a földre teperni a rá törő gonoszt.
Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!