hetilap

Hetek hetilap vásárlás

2016. 09. 16. (XX/37) Lapszám

Tartalom ajánló

Külföld

Kim Dzsongun foglyul ejti a világot

Újabb atombombát robbantott múlt pénteken Észak-Korea, sorrendben az ötödiket és a legerősebbet. A bomba robbanóerejét közel 10 kilotonnára becsülik, ami közel van a Hirosimára ledobott bombáéhoz, ami gyakorlatilag a közelébe sem ér az atomhatalmak által birtokolt termonukleáris bombák robbanóerejének. Phenjan makacs próbálkozása azonban, hogy atomfegyverekre tegyen szert, komoly fenyegetést jelent – és nem csak a térségre.

Rossz mondatok és rosszullét terhelik Hillary kampányát

Hillary Clinton a nyáron megszerzett előnyre építve erőteljes finissel készült volna bebiztosítani a novemberi győzelmet. A visszatérés azonban távolról sem úgy sikerült, ahogyan azt a demokrata elnökjelölt kampánya eltervezte. A terveket több váratlan esemény is felborította.

Átigazolás - Ponta szélre tart

Meglebegtette távozásának lehetŐségét a Szociáldemokrata Pártból (PSD) Victor Ponta korábbi pártelnök, volt miniszterelnök. A politikus egy televíziós interjúban arról beszélt: Liviu Dragnea jelenlegi PSD-elnökön múlik, hogy átigazol-e az Egyesült Románia Pártba (PRU), amelynek létrejötténél bábáskodott. A volt miniszterelnök tanácsokkal segítette a soviniszta, szélsőségesen magyarellenes PRU alapítóját, Bogdan Diaconut, aki az ő tanácsára lépett ki a PSD-ből, hogy létrehozza saját pártját. Ponta véleménye szerint szükség van egy nacionalista pártra Romániában, és reményei szerint a választások után a PSD szövetkezhet a PRU-val.

Simon Peresz kritikus állapotban

Életveszélyes állapotban szállították kórházba Simon Peresz volt izraeli elnököt kedd este, súlyos agyvérzést követően. A 93 éves államférfit eleinte mesterséges kómában tartották. Miután szerdán átmenetileg kihozták az altatásból, rokonai elmondása szerint kézszorítással reagált a hozzá intézett szavakra. Lapzártánkkor Peresz kritikus, de reményre okot adó állapotban van.

A migráció és a német antiszemitizmus

A muszlim bevándorlók tömeges Németországba áramlásával folyamatosan szaporodnak a zsidó közösségek elleni támadások. Ennek a csoportnak a nyíltan vállalt antiszemitizmusa a témát kutatók szerint felbátorítja a társadalomban minden korban megtalálható „szalon-antiszemitákat” is, hogy véleményüknek egyre bátrabban hangot is adjanak. Azt azonban még nem mindenki hajlandó elismerni, hogy a két jelenség között közvetlen összefüggés állna fenn.

Notre-Dame-kommandó

Az Iszlamista terrortámadások miatt különösen tragikus nyár után, illetve a lelkiismereti szabadság körüli, s a burkinikérdésben csúcsosodó viták közepette négy radikalizált nő készült újabb vérfürdőt rendezni Párizsban. A csoport leleplezése inkább köszönhető saját amatőrségüknek, mint a hatóságok éberségének, kapcsolati hálójuk felgöngyölítése pedig ismét rávilágít a fenyegetettség magas fokára. François Hollande továbbra is összeegyeztethetőnek tartja országa második legnagyobb vallását az alapvető francia értékekkel, és egy beszédében a demokrácia győzelmét jósolta – elismerve ugyan, hogy a küzdelem nem lesz könnyű.

Belföld

Orbán: élet-halál harc jön

„A jobboldal teljes szellemi erejének felvonulása” — jellemezte még 2007-ben Orbán Viktor az apró Somogy megyei faluban, Kötcsén tartott Polgári Pikniket, ahol a Fidesz politikai, gazdasági és szellemi holdudvara jön össze, hogy kötetlen formában meghallgassa elnökük terveit a jövőre vonatkozóan. Bár a rendezvény hivatalosan zártkörű, a miniszterelnök beszéde rendszerint kiköt valamelyik jobboldali médiumnál, ami idén a PestiSrácok.hu portálja lett, a fő témája pedig természetesen a közelgő kvótanépszavazás volt.

Világosság és kettős mérce

A nyári szünetben sem maradt hír nélkül a politikai bulvárra fogékony közönség: Volner János „bozótügye”, a szintén jobbikos Kulcsár Gergely fiatalkorú szeretőjének története, az Együttes Juhász Péter élettársának elköltözése és a pár korábbi nizzai nyaralása, a jegybankelnök Matolcsy György válása és állítólagos szeretője hetekre elégséges munícióval látta el a pártokat és a mögöttük álló sajtót. De meddig tekinthetők a hírek a magánszféra részének? És mennyiben érdeklik a társadalmat az erkölcsi megfontolások?

Mi lesz a pedagógusmozgalommal?

Sokasodnak a problémák oktatásügyben, miközben viszonylagos csend honol a Tanítanék Mozgalom háza táján. Legfeljebb az keltett némi zavart nemrég, hogy a mozgalom képviselői a Magyar Időknek adott nyilatkozatukban kifejtették: nem a kormánybuktatás a céljuk, és nem szeretnének baloldali fordulatot sem. Ugyanakkor a kormánnyal való egyeztetés is lehetetlennek lát­szik, így sokakban felmerül a kérdés, hogyan tovább.

Csoóri Sándor (1930 – 2016)

A múlt vasárnap 87 éves korában meghalt Csoóri Sándor személyében a 20. század  magyar irodalmának egyik legnagyobb alakja távozott közülünk.

A népszavazás tétje

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt viccesnek látszó, valójában teljesen komoly kampányt folytat, amikor azt mondja, hülye kérdésre csak hülye választ adható, és adják is a hülyébbnél hülyébb válaszokat. Kampányuk a tét nagyságát tekintve felelőtlen; tartalma nagyjából megegyezik a baloldali és liberális pártok álláspontjával, csak a kétfarkúak sokkal szellemesebbek, mint a középső ujjukkal beintő minipártok.Igazuk lenne? Tényleg hülye a kérdés? Augusztus közepén ezt írta a HVG nyomtatott változata:„Az Európai Bizottság azt terjesztette elő, hogy a közösségi menekültpolitika két legfontosabb jogszabályát – a befogadás, illetve elutasítás kritériumait és az azt megelőző eljárást – a jövőben nem irányelvekben, hanem úgynevezett közösségi rendeletekben célszerű szabályozni, amelyek közvetlenül, a nemzeti parlamenteken való átfuttatás nélkül hatályosak valamennyi tagállamban. A referendumkérdést illetően annyi tény, hogy – persze nem bevándorlók, hanem menedékkérők esetében – az új uniós rendszer valóban kiiktatná a magyar parlamentet a menekültügyi szabályozásból.”A HVG nem vádolható kormánypárti elfogultsággal. A cikkből világosan kiderül, hogy léteznek olyan tervek, amelyek „kiiktatnák a magyar parlamentet” ezen a területen.Igaza van akkor a kétfarkú kutyáknak és az otrombán beintőknek? Hülyeség a kérdés? Nem, nem hülyeség, és a kritikusoknak egyértelműen nincs igazuk. Hogy hazudnak-e vagy csak nem olvasnak HVG-t, azt nem tudom.De miért is baj az, ha a magyar parlamentet kiiktatják ezen a területen? Hiszen amúgy is velejéig romlott intézmény, gondolják sokan, nem lenne jobb, ha hivatottabbak döntenének ezekben az ügyekben?Elsősorban azért nagy baj ez, mert ez súlyos támadás a nemzeti szuverenitás ellen, a nemzeti szuverenitás meg a demokrácia lényeges biztosítéka.Roger Scruton angol konzervatív filozófusnak magyarul is megjelent egy könyveA nemzetek szükségességéről címmel, Egedy Gergely eszmetörténész így jellemzi ezt az írást:„Scruton abból indul ki, hogy a demokrácia a nemzeti hűségnek köszönheti létét – ez teszi lehetővé az állampolgári státust, »amely a nemzeti joghatóság legfőbb ajándéka, és amelyből a Nyugaton uralkodó béke, törvényesség és jólét fakad.« Az angol gondolkodó elismeri, hogy nem a nemzet a társadalmi tagság egyetlen lehetséges formája, viszont ez az egyetlen tagsági forma szerinte, amely bizonyítani tudta képességét a demokrácia és törvényesség fenntartására.” (Egy brit konzervatív a nemzetállam erényeiről, grotius.hu)Egy másik tanulmányában is ír Egedy ugyanerről a könyvről:„Az uniós kísérlet kezdeményezői szívesen hivatkoznak arra – a nemzetállamot vádolva a két világháború kirobbanásáért – , hogy tartós békét csak valamiféle Európai Egyesült Államok lenne képes biztosítani. Ennek során azonban elkövetik azt a hibát, hogy összekeverik a nemzetállamok »rendes állapotát« »beteges elfajulásaikkal«. Scruton ennek kapcsán felidézi a szellemes író, Chesterton szavait: azért elítélni a hazafiságot, mert az emberek néha emiatt háborúznak, annyi, mint elítélni a szerelmet azért, mert egyesek időnként szerelemből ölnek… A nacionalizmus a beteg nemzeti hűség tünete, nem a normális állapot” – szögezi le ezzel kapcsolatban a szerző. És felhívja a figyelmet egy roppant lényeges, a nemzet ügyében ritkán kiemelt vonatkozásra, nevezetesen arra, hogy „sokak vélekedésével ellentétben »a nemzeti többes szám első személy eredendően türelmes a mássággal szemben, ellentétben azzal, ahogyan a törzs és vallás teszi.«  (…) A nacionalizmus valójában távol áll az igazi nemzeti hűségtől, és nem más – fogalmazza meg Scruton – , mint területi köntösbe öltöztetett vallási hűség.” (A nemzetállam dicsérete, Magyar Szemle, XV. évf. 5-6. szám)Scruton maga ezt így fejezi ki összefoglalóan könyvében:„Mi, európaiak történelmi fordulóponthoz érkeztünk. Parlamentjeink és jogrendszerünk még mindig rendelkeznek területi szuverenitással… A nacionalizmus a beteg nemzeti hűség tünete, nem a normális állapot. Ki érezte magát veszélyeztetve Európában a nemzeti hűség spanyol, olasz, norvég, cseh vagy lengyel formája által, és ki irigyelné e népektől a saját területhez, kormányzathoz és szuverenitáshoz való jogot? A lengyelek, a csehek és a magyarok úgy határoztak, hogy csatlakoznak az Európai Unióhoz: de nem azért, hogy elvessék nemzeti szuverenitásukat, hanem azért, mert azt hitték, visszanyerésének ez a legjobb módja. Megítélésem szerint tévedtek. De ezt csak később fogják belátni, amikor már késő lesz.”Nos, talán még nem késő, meg kell védenünk a szuverenitásunkat, ennek egy fontos lépése a nem szavazat a népszavazáson. Talán Scruton téved, és meg lehet őrizni nemzeti önállóságunkat (ami a demokrácia egyik biztosítéka is) az unión belül is.

Itt fordul át az egész

A köznevelési törvényben 2011-ben elfogadott iskolai közösségi szolgálat [BM1] elsősorban élménypedagógiai alapon igyekszik a társadalmi problémák iránt fogékonyabbá tenni a 14-18 éves korosztályt. Bodó Mártonnal, az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet munkatársával, az IKSZ témafelelősével beszélgettünk.

Hit és értékek

Magvetők és megvetők

Amerikaiak – köztük elkötelezett keresztények – millióit sértette meg Hillary Clinton egy leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek által szervezett adománygyűjtő rendezvényen. A konzervatív, tradicionális értékek iránt elkötelezett hívők Hillary Clinton szerint a „szánalmasok kosarába” tartoznak, amennyiben Donald Trumpot támogatják. Bár a demokrata elnökjelölt betegségével kapcsolatos hírek kissé elterelték a figyelmet a felháborító minősítésről, Clinton megvető szavai betekintést engednek abba, milyenné szeretné Amerikát formálni megválasztása után.

Az adat mondja meg, hogy ki vagy

„Az istenek korának véget vetett a humanizmus, a humanizmus korának pedig véget vet majd a dataizmus, a végső, tökéletes vallás” – fogalmazza meg utópisztikus, de részletesen kidolgozott elméletét Yuval Noah Harari, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészprofesszora a Financial Timesban publikált tanulmányában. A több bestseller könyvet is jegyző kutató a humanista Rousseau kritikájával indokolta a közelgő korszakváltást, mert szerinte a jövő digitalizált világában már nem az érzelmek, hanem az adatok döntenek majd az élet összes lényegi kérdésében.

HÁTTÉR

Moszkva bosszúja

Orosz hackerek feltörték a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) adatbázisait és kiszivárogtatták négy amerikai sztársportoló orvosi aktáit, amelyek bizonyítják, hogy rendszeresen használtak tiltott szereket. Az államilag szervezett doppingolás vádjával büntetett oroszok kettős mércét emlegetnek, a tornász Simone Biles, a kosárlabdázó Elena Delle Donne és a teniszező Williams nővérek úgy védekeznek: engedéllyel használták a tiltólistán szereplő szereket. A hackerek viszont újabb „leleplezéseket” ígérnek, nem csak a tengerentúlról.

Akire a legnagyobbak is felnéznek

A Tatabányán született Kassai Viktor 15 évesen már lengette a partjelzők zászlaját, 24 évesen lett NB I-es játékvezető, 13 éve a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) bírói keretének tagja. Egy világbajnokságon, három Európa-bajnokságon és egy olimpián fújta a sípot, valamint vezetett már olimpia-és BL-döntőt is. A 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon három mérkőzést is vezetett, és további három mérkőzésen kapott még feladatot. A most induló BL-sorozatban pedig máris egy csúcsrangadót, a Paris Saint-Germain–Arsenal-összecsapást dirigálhatta.

Vészterhes idők regénye

A BBC idén megjelent hatrészes minisorozata a Háború és béke immár nyolcadik film-adaptációja. Lev Tolsztoj monumentális regényének új feldolgozása óriási sikert aratott (IMDb: 8.2, Rotten Tomatoes: 81%). Mi a titka annak, hogy a Háború és béke – 150 évvel az első megjelenése után is – ennyire népszerű? Van-e és ha igen, akkor mi a relevanciája a ma élő emberek számára ennek a monumentális világirodalmi remekműnek?

Embermentés az oktatásban

„Ha betereljük a fiatalokat egy holokausztfilmre, amit megnéznek, azután hazamennek, abból nem sok hasznuk lesz. Ezért mi nemcsak mozizunk velük, hanem együtt is értelmezzük a látottakat, méghozzá nem annyira a múlt, hanem a jelen és a jövő vonatkozásában. A gyerekek kritikai gondolkodását és médiaismeretét igyekszünk fejleszteni, többek között azért, hogy meg tudják védeni magukat a manipulációkkal szemben” – mondja Szőnyi Andrea, a Zachor Alapítvány vezetője.

Vöröseltolódás

A zuglói nyilasok pere 1966-ban kezdődött Budapesten. Pontosan tíz évvel az 1956-os forradalom után. A szocializmus leglátványosabb „igazságügyi eljárását” nem véletlenül időzítették erre az évre.  A Kádár-rendszer üzenetnek szánta a „fasizálódó” NSZK-nak, példát akart statuálni a környező országoknak, és egyben biztosítani a Szovjetuniót hűségéről, arról, hogy a derék kommunista vezetés nem hagyja büntetlenül a múlt rendszer hóhérait és a „fasiszta felkelőket”. Az igazságszolgáltatás azonban messze nem volt alapos és teljes körű, számos egykori nyilas megtalálta számításait a kommunista rendszerben is.

Kormányok a multik ellen?

Nem csitulnak az indulatok az Apple és az ír kormány háza táján mióta az Európai Bizottság bejelentette, hogy 13 milliárd eurós büntetést szab ki az amerikai techóriásra. Az EB azzal indokolta döntését, hogy a cég tiltott állami támogatást kapott az ír államtól, aminek segítségével elkerülte az adófizetést. Most ezt az elmaradt adóösszeget kell kamatostul visszafizetnie az ír költségvetésbe. A nagy techmultik adóoptimalizáló gyakorlata nem újkeletű történet, és az sem titok, hogy az EU-nak már régóta nem volt ínyére a dolog.

KÁVÉSZÜNET

A krimi királynője

126 éve született és 40 éve halt meg Agatha Mary Clarissa Miller, vagy ismertebb nevén Agatha Christie, a krimi koronázatlan királynője. (2016. 09. 16.)

Krakkói ősz

A lengyel vidék beláthatatlan dombságai, tóvidékei és magas hegyei mellett egy csodálatos városban jártunk, mely 2000-ben elnyer­te az Európa Kulturális Fővárosa címet. Az év minden napjára jut fesztivál vagy más művé­szeti esemény az UNESCO világörökség részét is képező városban, ahol 6000 műemléket számlálnak, 40 múzeuma, 40 parkja és számos egyetemi intézménye van. Ám Krakkó környéke is számtalan érdekes programot kínál.

A homok aranya

A homoktövis sarjtelepes, lombhullató, szélporozta tövises cserje vagy fa. Az ezüstfafélék (Elaeagnaceae) családjába tartozik, a tengerpartok homokdűnéin, homoktalajon, folyó- és patakhordalékon növő, kétlaki növény. Az északi féltekén a mérsékelt és szubtrópusi övben él. Elterjedésének határai a Brit-szigetektől kelet felé Japánig és a Himalájáig tartanak. Eredetileg Nepálból terjedt el Eurázsiában az utolsó jégkorszak után. Magyarországon régebben több helyen is előfordult, főleg a Szigetközben voltak nagyobb állományai. Napjainkban egyedül Újpesten élnek természetes populációi. 1974 óta védett az újpesti állomány.

Érintetlen természet a városban

Zavartalan nyugalom, bájos romantika, lenyűgöző természetközelség, mindemellett tucatnyi sportélmény. A vizek városában minden együtt van a tökéletes kikapcsolódáshoz. Ha még maradt néhány szabadnapunk, érdemes tehát kihasználni a kora őszi napsütést, és ellátogatni Tatára.
Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!