2000. 08. 26. (IV/35)
Egy ünnep hordaléka

Egy ünnep hordaléka

2000. 08. 26.
A millenáris ünnep nem okozott csalódást. Aki azt várta a millennium augusztus huszadikai megünneplésétől, hogy a jelenleg kormányon levő jobboldal önmagát fogja történeti maskarába öltözve megünnepelni, nem csalódott. A rendezők egy kicsit csalódhattak. Nem számítottak arra, hogy az ünnepség előtt ilyen erőteljesen kerül napirendre a demokratikus sajtóban, hogy a "rezsim" ugyan mennyit költ a közpénzből saját jobboldaliságának propagandájára. Maga a zavarba jött kormányzat tette magát nevetségessé azzal, hogy a kérdésre azt feleltette ünnepség-rendező korifeusaival, hogy az ünnepség afféle karácsonyi ajándék, amelyről a megajándékozottnak nem illik megkérdeznie, hogy mennyibe került. Erre viszont a gaz ellenzéki sajtó azt merte reagálni, hogy itt olyan ajándék esete forgott fenn, amikor az ajándékozó az ajándékozott pénzén vette az ajándékot. A Fidesz-kormány úgy rendezte a millenniumi ünnepségeket, hogy azzal kapcsolatban az utókor majd ne doktor Bubóról, hanem Orbán Viktorról beszéljen. Mivel semmi eredeti nem jutott eszébe, ezt úgy tudta csak megoldani, hogy minden szokásos ünnepi aktust másképp csinált, mint ahogy eddig szokták. A legnagyobb látványosságot, a tűzijátékot ez alkalommal nem a Gellért-hegyen tartották, ahol minden eddigi rendszer, mivel innen lehet a legjobban látni, hanem a Parlament előtt dunai uszályokra telepítették, mivel erről tudni fogja az utókor, hogy ez csak az Orbán-kormánynak juthatott az eszébe. Nem maradhattak el a kicsinyes "polgárháborús" piszkálódások sem, amikor arról esik szó, hogy az MSZP azért tarthatott rockkoncertet a Margitszigeten a Demszky-főváros cinkosságával, hogy szabotálja a nemzet Bánk Bán előadását. Elvégre Katona darabját a "Szenthabsburgi Nagysvarcgelbország" azért nem hagyta annak idején bemutatni, mert még ebben a formában sem engedte színpadra vinni egy törvényes királynő megölését, Tiborc panaszáról nem is beszélve. Enynyit a jobboldali hagyományőrzés hitelességéről.
1999. 12. 11. (III/49)
Az aranyvonat

Az aranyvonat

1999. 12. 11.
Az aranyvonat része a huszadik századi rendszerváltások legendakörének. Arról a vonatról van szó, amelyen egy összeomló rendszer kimenti kincseit az őt megdöntő hatalom kezéből. Az első legendás aranyvonat az orosz polgárháborúban szerepelt. Egy jelentős magyar szépirodalmi alkotás, Markovics Rodion regénye a címében viseli. Azon a szerelvényen menekítették el a vörösök elől a fehérek a cári nemzeti banknak a pénz aranyfedezetét jelentő aranykészletét. A fehér haderőn belül a cseh légió tette rá a kezét a nevezetes szerelvényre. A cseh légió és az aranyvonat együtt része Csehszlovákia eredetmítoszának. A vonat valahol Szibériában akadt el, és onnan szerezte vissza a győztes bolsevik rezsim. Legalábbis azt belőle, amit a sok őrző-védő meghagyott. Az aranyvonatok kérdése mindig az, hogy ami megmaradt belőlük, azonos-e azzal a készlettel, amit útnak indítottak. Kincskeresők mindig kutatják a vélt elrejtett kincstöredéket, az államok pedig dühödten igyekeznek utána járni, hogy valóban mindent viszszakapnak-e, amit a bukott rendszer bevagonírozott.
1999. 09. 18. (III/37)
Országjelkép vagy államforma-szimbólum

Országjelkép vagy államforma-szimbólum

1999. 09. 18.
A politikai jobboldal által már tíz éve erőltetett korona-kultusz a magát polgárinak nevező kormány működése alatt eljutott oda, hogy a kormány törvényt terjeszt be a "korona jogállásáról". A korona történelmi ereklye. Az ereklyetisztelet eredetileg a katolikus szentkultusz része: az ereklye a szent testének a maradványa. Az ereklyekultusz alapja ahistorikus szemlélet. A szent tárgy minden időben ugyanazt jelenti, függetlenül a korok változásától. A modern kor világi ereklyekultusza kénytelen számolni az idő változásával. A nemzeti ereklyék egy lezárult múlt emlékei. A mának annyit jelentenek, hogy a mai kor is vállalja azt örökségül, amit jelképeznek. Helyük a múzeumban van. A múzeum a lezárult múlt emlékeit őrzi. A korona-kultusz esetében az a kérdés, hogy lezárult múltat jelképez-e, vagy mai tartalmat is kifejez. A nemzeti ereklyéktől különböznek a mozgalmi ereklyék. A mozgalmi múlt bizonyos eseményeit és tendenciáit jelképező tárgyak, amelyeknek motiváló hatása mai generációk szemléletét is alakítja. A mozgalmi ereklyetisztelet mindeddig általában nem jutott oda, hogy államilag törvényerőre emelték volna az ereklyekultuszt. Nevetséges lett volna.
Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!