Az igazi államférfi szem előtt tartja a szegénység enyhítését
Az igazi államférfi szem előtt tartja a szegénység enyhítését

Forrás: Shutterstock/PuzzlePix

2020. 12. 15.
Minden felelős államférfi, politikus célja az emberi jólét növelése vagy éppen a nyomor, szegénység csökkentése, a tudatlanság, elmaradottság felszámolása. Ehhez mindenekelőtt jó, erős, kiegyensúlyozott gazdaság kell. Csak ennek alapján lehet nemcsak igazságosan elosztani a tortát, hanem egyre nagyobb tortát osztani. (x)

A gazdasági fejlődéshez, a nemes társadalmi, politikai, gazdasági célok eléréséhez szükség van vízióra (előrelátásra), hosszú távú elképzelésekre, tervekre, társadalmi, politikai és gazdasági stabilitásra, a széles értelemben vett fejlődésben pedig harmóniára. Az államférfit az emeli ki a politikusok közül, hogy nem csak választási ciklusokban gondolkodik. A hosszú távú célok kijelöléséhez és azok következetes végigviteléhez társadalmi konszenzus kell. Ezért a fő törekvésekben a hagyományos, európai típusú demokráciákban is, a különböző társadalmi, politikai erők meg kell, hogy állapodjanak, és azokhoz hosszú távon kell tartaniuk magukat.

A legfőbb célok között a szegénység csökkentése, majd felszámolása kell legyen. Ez általános törekvés kell legyen mindenütt.

Ez talán első hallásra furcsa, de minden országban, így a viszonylag gazdagabb vagy kifejezetten gazdag országokban is van szegénység. Természetesen, ez az ország átlagos színvonalához képest jelent szegénységet.

Ezt a relativitást jól mutatja, hogy más a szegénység az NSZK-ban, Csehországban vagy Magyarországon.  De más Indiában, Indonéziában vagy Kínában is.

A szegénység csökkentésének, felszámolásának két mércéje van: az egyik a múlt, a másik a fejlettebb országok színvonala. Magyarország nagyszerű haladást ért el 2020-ra 1950-hez képest. Ezt csak történelmileg lehet értékelni, természetesen ez a fiatalok számára értelmezhetetlen és nem nagyon érdekes. Viszont csak kevesebb eredményt tudunk felmutatni, ha például Ausztriához mérjük magunkat. A szegénység és elmaradottság terén Magyarország legnagyobb gondja ma a cigány népesség (ez a lakosság 7-10%-a) szegénységének felszámolása. Ez egyúttal társadalmi, civilizációs és kulturális feladatot is jelent az ország számára.

Eredményeink e téren is jók, de elégedettek távolról sem lehetünk. A nagyobb jólét akadálya ugyanis sokszor a hátrányos, előítéletes megkülönböztetés. Ennek a felszámolása pedig nem egy-két ciklus, hanem két-három generáció ügye.

A munkához jutás, a kvalifikált feladatok elérése, és ez által a szegénység felszámolása a társadalmi rétegben is mind-mind a teljesen azonos, előítéletmentes társadalmi befogadás és nyitottság kérdése.

Áttérve a szegénység kérdésére a világban, hangsúlyoznom kell, hogy Magyarországon nagy tisztelettel tekintünk Kína rendkívül ambiciózus terveire a szegénység felszámolása terén. Az elért kínai eredmények nagyon biztatóak, de ahogy én ezt ismerem, sok munka van még hátra. Ennek tudatában végzi a kínai politikai vezetés nehéz, de eredményekkel teli munkáját.

Kína gyors és eredményes fejlődése nem csak a kínai szegénység szempontjából fontos. Mára Kína a világ két legnagyobb hatalmának egyike. A gyors, eredményes kínai gazdasági növekedés lehetővé teszi, éppen súlyánál és befolyásánál fogva, hogy más ázsiai, afrikai, sőt európai országokban is felpezsdüljön a gazdaság, és ezért ezen országokban is csökkenjen a szegénység.

Más szóval, Kína fejlődése nem csak a kínai nép érdeke, de az egész világé is, mert fontossága és súlya miatt hozzájárul sok más ország, sőt a világ fejlődéséhez, munkahelyek teremtéséhez, élénkebb gazdasági tevékenységhez, a kereskedelem bővüléséhez, beruházásokhoz, a prosperitáshoz és mindezek által a szegénység csökkentéséhez is.

Dr. Medgyessy Péter volt miniszterelnök

(A CHINA MEDIA GROUP fizetett cikke)
 

Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!