hetilap

Hetek hetilap vásárlás

2008. 06. 20. (XII/25) Lapszám

Tartalom ajánló

Külföld

A nem azt jelenti, hogy nem

Újra a népakarat miatt fulladt – legalábbis egy időre – kudarcba az Európai Unió intézményi reformja. A többek között az állandó elnököt jelölő és a nemzeti vétójogokat felszámoló lisszaboni szerződést az ír népszavazás küldte padlóra. A korábbi francia és holland nemek után az unió polgárai ismét figyelmeztetést küldtek az európai elitnek. A reakciók alapján nem biztos, hogy Brüsszelben igényt tartanak erre.

Lélegzetvételnyi nyugalom

A héten eldőlt a gázai dilemma. Izrael az átfogó hadműveletekkel szemben a tűzszünetet választotta. A megállapodás a terv szerint lapzártánk után, csütörtökön lép életbe a zsidó állam és a Hamasz terrorszervezete között. Ennek ellenére még szerdán vagy egy tucat Kasszám-rakéta landolt Szderoton és a Negev nyugati részén. Mark Regev kormányszóvivő mindenesetre szerdán megerősítette: Izrael is elfogadta az egyiptomi közvetítéssel létrejött fegyvernyugvást. Ha a tűzszünet életbe lép és tartósnak bizonyul: megkezdődnek a tárgyalások a 2006-ban elrabolt izraeli katona, Gilád Schalit kiszabadításáról.

Az elfeledett város

Állandó riadókészültségben él húszezer ember immár hét éve egy dél-izraeli kisvárosban, néhány kilométerre a Gázai övezet határától. A lakók úgy érzik, saját kormányuk és a világ közvéleménye is magára hagyta őket. Május végén jártunk az elfeledett dél-izraeli városban, Szderótban.

Belföld

Valláskárosodás

A törvény által előirányzottnál 2,7 milliárd forinttal kevesebb kiegészítő közoktatási normatívát kaptak az egyházi iskolák 2005-ben és 2006-ban – áll az Állami Számvevőszék (ÁSZ) június 4-én közzétett jelentésében. A Fidesz, a KDNP és az MDF az elmaradt összeg pótlására szólította fel a kormányt, míg az MSZP illetékesei a jogszabályok bonyolultsá-gára és eltérő jogértelmezésre hivatkozva állítják: nem történt törvénysértés. Úgy tűnik, az ördög a részletekben rejlik.

Tükör Párizsból

A Tempus Közalapítványnál ezen a héten ismertették a párizsi központú OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) legfrissebb felsőoktatási jelentését „Felsőoktatás a tudástársadalomért” címmel. A dokumentum a magyar viszonyokról is tartalmaz megszívlelendő állításokat. Többek között rámutat arra, hogy hazánkban a felsőoktatás finanszírozásában igen nagy a háztartások szerepvállalása, s e teher ráadásul „igazságtalanul és egyenlőtlenül” oszlik meg az érintettek között.

Bezárhat a Sziget

A Sziget Fesztivált szervező cég átalakuló tulajdonviszonyai miatt Demszkynek már nem érdeke ingyen rendelkezésre bocsátani a Hajógyári-szigetet a rendezvény számára – véli a Fővárosi Közgyűlés Városvédelmi Bizottságának fideszes elnöke. A főpolgármester kabinetjén keresztül előbb három évre további ingyenes használatba adta a sziget egy részét a cégnek, majd felfüggesztette a döntést.

Szalonrasszizmus vagy józanság?

„Aki nem akar dolgozni, ne is kapjon segélyt” – mondta ki a monoki önkormányzat május közepén. A valószínűsíthetően már létező gyakorlatot azóta több község is bevezette, ám a héten a kisebbségi ombudsman úgy ítélte meg, hogy az intézkedés törvény- és alkotmányellenes, emellett diszkriminatív jellegű.

Kit védenek?

A háborús bűnökkel vádolt Képíró Sándor, egy 1959-ben gyilkosságért halálra ítélt csendőrtiszt; az MTV ostromában részt vett futballhuligánok; valamint az évek óta a kormányellenes tüntetések reflektorfényében tündöklő Budaházy György – valószínűleg az egyetlen kapcsolat közöttük az, hogy valamennyiüket a Nemzeti Jogvédő Alapítvány védi.

Százéves a Nyugat

A Wass Albertet és Teleki Pált elõszeretettel idézgetõ jelenkorunkban méltat- lanul kevés szó esik Ady Endrérõl, akinek gondolatvilága legalább annyira idõszerû ma, mint volt éppen száz évvel ezelõtt, amikor a Nyugat címû irodalmi lap legelsõ számában megjelentek korszakos versei és esszéi.

Hit és értékek

Mire készül az elnök?

George W. Bush európai útja során hosszas négyszemközti megbeszélést tartott XVI. Benedek pápával a Vatikánban. Az olasz médiában több – hivatalosan meg nem erősített – hír jelent meg a találkozó kapcsán arról, hogy az amerikai elnök öccse, Jeff Bush volt floridai kormányzó és a volt brit miniszterelnök, Tony Blair nyomdokait követve a katolikus hitre való áttérést tervezi. Igaz, az utóbbi két politikus felesége is katolikus vallású, míg Laura Bush buzgó protestáns.

Érik a 2000 éves datolya

Izraeli kutatók a napokban bejelentették: sikerült egy négy évtizeddel ezelőtt Maszadában felfedezett kétezer éves datolya magot kicsíráztatni – jelentette a Jerusalem Post. A már régen kihalt „júdeai datolyaként” ismert növény termését az ókorban számos betegség gyógyítására használták.

HÁTTÉR

A per árnyai

A magyar történelemben, akárcsak más népek történelmében, sok véres leszámolásra került sor. Olyanra azonban 1958 júniusáig nem volt példa, amit Kádár János és elvtársai tettek: saját barátaikat végeztették ki könyörtelenül és törvénytelenül, ráadásul olyan cselekményekért, melyeket velük együtt közösen határoztak el és hajtottak végre.

A Gulágról a szabadságba

1973 tavasza, egy átlagos nap a Szovjetunió Vízum és Engedélyhivatalának (OVIR) moszkvai központjában. A tisztviselők irathalmokkal körülvéve buzgón pecsételik le a kiutazási kérvényeket a „kérelmük elutasítva”megjelöléssel, majd ezeket újabb kupacokba rendezve postázzák folyton reménykedő családoknak. Néhányat félretesznek, ezek kérvényezőinél hamarosan megjelenik a KGB letartóztatási vagy enyhébb esetben még csak házkutatási paranccsal, hogy az emigrálni akaró „hazaárulókat” örökre eltüntessék valahol a messzi Szibériában. A sok száz kérvény egyikének fejlécén az Anatolij Boriszovics Scsaranszkij név állt.

Vérbírók és karrierek

Vida Ferenc, a népbíróság elnöke 1990-ben halt meg. Egy évvel korábban egy interjúban azt mondta, ismét elítélné Nagy Imrét, bár azt nem tudja, hogy halálra ítélné-e. „Benne volt a levegõben – fogalmazott évtizedekkel késõbb, hogy a Nagy Imre-pert minél elõbb el kell kezdeni, és Nagy Imrét el kell ítélni”. Vida egyébként jómódú ügyvéd gyermekeként nõtt fel. 1932-33-ban a cionista mozgalomhoz kötõdött, 1934-ben Tel Avivban a Palesztinai Kommunista Párt tagja lett, majd 1935 õszén visszatért Magyarországra. A világháború után pártfunkciókat töltött be, majd 1953 és 1972 között a Legfelsõbb Bíróságon ítélkezett, innen vonult nyugdíjba. 1990. november 7-én hunyt el a Kútvölgyi úti állami szeretetotthonban. Egyes hírek szerint öngyilkosságot követett el. A Nagy Imre-per egyik elõkészítõje Rajnai Sándor volt. Rajnai 1952-ben Moszkvában a Dzerzsinszkíj Állambiztonsági fõiskolán tanult, 1953-tól a IV. Belsõ Reakció Elhárító Osztály vezetõje volt. 1966 júliusától a Belügyminisztérium hírhedt III. fõcsoportfõnökségének helyettes vezetõjévé nevezték ki. 1982-ben Horváth István belügyminisztertõl „Aranygyûrût” kapott, 1982-1989 között moszkvai nagykövet volt, 1982-ben Horn Gyulával szemben az MSZMP Központi Bizottságának tagjává választották. 1992-ben Izraelbe, majd az USA-ba távozott. Temetésére szinte senki nem ment el. Szalay József ügyész, aki egyébként egykor kispapnak készült, a Legfelsõbb Bíróság elnöke lett 1963 és 1968 között. Kopácsi Sándor 1972-ben találkozott egykori vádlójával. A történetet lánya, Kopácsi Judit idézi fel internetes naplójában: 1972 nyarán vacsorameghívást kaptunk családunk régi barátjától. Megérkezésünk után a háziasszony furcsa pillantást vetett ránk, majd tétovázva megszólalt: – Nem zavarna titeket, ha Szalay, a nyugdíjas fõügyész itt lenne a vacsorán? – Ha õt nem zavarja, tõlem itt lehet, válaszoltam. Szalay volt a Nagy Imre-per ügyésze, aki halál- és életfogytiglani büntetést kért az elõzõleg barátainak nevezett vádlottakra. Barátom felesége suttogva hozzátette: – Könyörgött, hogy hozzam össze veletek. Õszhajú öregemberként láttam viszont Szalayt. A vacsora közben régi emlékekrõl beszéltünk, majd néhány pohár bor után viccelõdni kezdtünk. – Nem változtál, Sándor. – Hála barátaimnak, akik évekre megóvtak a külsõ világ zaklatásaitól. Hazafelé egy villamoson utaztunk. Néhány perc beszélgetés után Szalay elszótlanodott, majd közel hajolt hozzám: – Sándor! Meg tudnál nekem bocsátani? Erre a kérdésre nem számítottam. Idõt akartam nyerni, hogy tisztába jöjjek érzéseimmel. Ezért azt kérdeztem: – Kinek a nevében teszed fel ezt a kérdést? – Annak a nevében, akit te is, én is annyiszor megtagadtunk: Jézus Krisztus, a Megváltó nevében. – De mit kezdesz azokkal, akik meghaltak? Hogyan szerzed meg azok bocsánatát? Szalay kinézett az ablakon és figyelte az éjszaka elsuhanó árnyait, majd lágy hangon azt suttogta : – Ez az életem nagy kérdése. Talán egy fél év múlva a haláláról kaptunk hírt. Késõ este érkezett a balatoni üdülõbe. Csomagjait letéve a szívéhez kapott, egy fotelbe rogyott és nyomban meghalt. A hóvihar miatt három napig nem tudták holttestét elszállítani az épületbõl. Végül egy paraszt vitte el trágyásszekerén a falu temetõjébe.

Tényektől függetlenül

Nem kell elnökválasztási kampánynak lenni az Egyesült Államokban ahhoz, hogy valamelyik politikusról, közéleti személyiségről vagy ünnepelt sztárról botránykönyv jelenjen meg. Az elmúlt évtizedekben újságírók sora keresett mesés összegeket a „mindent leleplező” (tell-all) könyvekkel, mondván, hogy az olvasó megismerheti ezek­ből a célszemély „másik ar­cát”. Újdonság, hogy ma már családtagok vagy volt házastársak is rákaptak a műfajra, amelynek időközben Európában is számos követője támadt.

Dobozba zárt civilizáció

Észak felé még javában virágzik az akác. Némi utazás után megérkezünk a zsongó-dongó kaptárakhoz. Ahogy kiszállunk az autóból, tömény virágillat fogad bennünket a szabolcsi kerekerdőben. Fegyver Imre és Tóth Miklós, a jókedélyű rokonok sok-sok éve együtt méhészkednek.

Gyurcsány 2010-ben győzni akar

Tisztelt Professzor úr!

A tanár úr nem fasiszta

SS-egyenruha, mint hagyományőrzés –, Kosaras Péter Ákos tanári oklevelet szerzett magyar állampolgár történelmi ismeretekből a nyilvánosság előtt megbukott. Ez abból is nyilvánvalóvá vált, hogy újabban perrel fenyegeti azokat, akik történelemszemlélete miatt kritizálni merik, kétségbe vonják pedagógusi, iskolaigazgatói alkalmasságát.

Szponzormilliók

Miközben szinte minden második európai szempár három hétig rendszeresen egy közel 40 dekás bőrgolyóra szegeződik, az Eb-szponzorok nyereségmutatói is együtt „hullámoznak” a tribünnel. A 31 mérkőzés – összesítve – több mint 8 milliárd nézőjének és 6 millió „zarándokának” figyelme és vásárlóereje szinte bármit megér egy olyan világcégnek, mint az Adidas, a Coca-Cola, a McDonald’s, a Carlsberg vagy a Mastercard.

Mi lesz a nyugdíjakkal?

Újra fellángolt a vita az egyik legnagyobb választói csoport, a nyugdíjasok ügyében. Még két év hátra van a választásokig, de már most vita tárgya, melyik párt mennyi járandóságot szánna a szépkorúak számára. A Fidesz változtatna a mostani számolási struktúrán, amely – ahogy megkeresésünkre egy szakértő nyilatkozta – hangzatos ugyan, de hátrányos az érintettek számára.

KÁVÉSZÜNET

Ennyit a papírformáról

Kevés kivételtől eltekintve azok a csapatok jutottak tovább, amelyeket a legtöbben a negyeddöntőbe vártak. A sorrend azonban nem mindenhol alakult úgy, ahogyan azt az erő­viszonyok sejteni engedték. Ibrahimovic görögöknek lőtt gólján kívül sajnos nem sok szemet kápráztató találat született. Lássuk részleteiben.

Százéves a Nyugat

A Wass Albertet és Teleki Pált előszeretettel idézgető jelenkorunkban méltat- lanul kevés szó esik Ady Endréről, akinek gondolatvilága legalább annyira időszerű ma, mint volt éppen száz évvel ezelőtt, amikor a Nyugat című irodalmi lap legelső számában megjelentek korszakos versei és esszéi.

Csodabogyók kora

Ahhoz, hogy fizikai és szellemi képességeinket maximálisan ki tudjuk használni, szervezetünknek különféle tápanyagokra van szüksége. Ezeket a modern kor embere hajlamos tabletták és más csodabogyók formájában magához venni, pedig különösen ilyenkor, nyár elején számtalan zöldség és gyümölcs áll rendelkezésünkre a természet terített asztaláról, hogy szervezetünk megkapja, amire ténylegesen szüksége van.

Kelet-stájerország – Az ötletek hazája

Ausztria zöld ékköve. Így is nevezhetjük az ország második legnagyobb, legváltozatosabb régióját, melynek keleti, hazánkhoz legközelebb eső részén termálövezet, lankás dombok, tavak, almaligetek, számtalan bicikliút, és olyan hangulatos városok várnak bennünket, mint Hartberg vagy Weiz. Rengeteg praktikus, a természet szeretetéről, tiszteletéről szóló programmal vár egész évben Oststeiermark.
Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!