hetilap

Hetek hetilap vásárlás

2012. 02. 17. (XVI/07) Lapszám

Tartalom ajánló

Belföld

Mi, nemzetiszocialisták

Jézus már kétezer évvel ezelőtt a Sátán fiainak nevezte azokat, akiknek mai örökösei uralják a világot, de korunk nemzetiszocialistái hamarosan fegyvert fognak a fehér faj védelmében - efféle szellemi és intellektuális sötétség árasztotta el a budai hegyeket a Jobbik-közeli szervezetek hétvégi összejövetelén, melyhez a rendőrség nagy erőkkel asszisztált.

Nyitás Keletre - Élénk vita az új egyházakról

Az alapkoncepció a világvallások hazai képviselőinek beemelése volt az egyházak közé, mely előtt elsősorban diplomáciai szempontok törik az utat - a Hetek kérdésére ezekkel a szavakkal védelmezte az emberi jogi bizottság egyik kormánypárti tagja a testület által összeállított, 17 felekezetet tartalmazó listát. A legizgalmasabb kérdés továbbra is az, hogy miért felülreprezentáltak a keleti vallások a T. Ház elé kerülő módosító javaslatban, illetve, hogy jelenthet-e bármelyik muszlim közösség nemzetbiztonsági kockázatot hazánk számára?

Pancserpuccs - Kik akarták Orbánt megbuktatni?

Bár több fideszes országgyűlési képviselő azt állította lapunknak, hogy a puccs kifejezést nem használta Orbán Viktor a Fidesz egri frakcióülésén, de az általa vázolt, 8-10 „érdekes" esemény alapján egyértelműen arról beszélt, hogy december-január magasságában meg akarták őt buktatni. Kormányzati forrásaink szerint a folyamatokat félreértették a nyugati államok nagykövetségei is, ezért diplomáciai körökben valóban elterjedt a híre, hogy Orbán megy.

Nem lesz béke az olajfák alatt

Önök a 2011-es évet úgy értékelték, hogy a kereszténydemokrácia 1947 óta a legnagyobb sikereit érte el, hisz a legfontosabb humánpolitikai területeken egyértelműen a KDNP ideológiája mentén történtek az átalakítások. Ezt szeretnék folytatni 2012-ben is? – Komoly feladat hárul a KDNP helyi és országos politikusaira, hogy a 2011-ben létrehozott és megújított rendszert életre keltsük, képletesen szólva belakjuk. Szimbólumokat használva, napról napra milliónyi kis csavar meghúzásával kell finomítani, precizírozni és működtetni azt a rendszert, aminek kereteit tavaly meghatároztuk, az alapjait megvetettük. Másrészt az idénre tervezett új Büntető Törvénykönyv és az új Polgári Törvénykönyv esetében következetesen kell képviselnünk a KDNP-re jellemző családpárti megközelítést, és az erkölcsi értékek kiemelt védelmét.  Jelentős értékvitát érzek a Fidesz és a KDNP között, amiben mintha csak Orbán Viktor súlya billentené az Önök irányába a mérleget. Pokorni Zoltán elfogadhatatlannak tartotta Hoffmann Rózsa oktatási koncepcióit, Lázár János frakcióvezető pedig úgy fogalmazott: „a törvény bizonyos részeivel kapcsolatban komoly kételyeim támadtak”.– Egy nagy néppárt, mint a Fidesz, és egy világnézeti párt, mint a KDNP közös frakciószövetségében értelemszerűen lehetnek eltérő eszmerendszert képviselő politikusok. Hosszú vitákat követően végül kikristályosodott egy összefüggő koncepció, amihez már mindenki tartotta magát, ami többségbe került a pártszövetségben. A lényegi döntésen túl vagyunk, ez esetben is a rendszer „belakása” zajlik, ami nyilván nem jelenti azt, hogy nem lesznek szakmai viták az oktatás kérdésében, de biztos vagyok benne, hogy ez a frakción kívül zajlik majd. Az ellenzéki körök és a szakszervezetek részéről számítok kritikára, kőkemény ellenszélre. Abban is biztos vagyok, hogy a végrehajtást és a rendszer konszolidációját akadályozni akarják majd az ellenzők csoportjai, állandó társadalmi feszültséget gerjesztve, utcai akciókkal körítve.       Lázár János élesebben is fogalmazott, jelesül: „többen is eltökéltük: nem hagyjuk, hogy elitista, bigott katolikus oktatás szerveződjék közpénzből. Közpénzből közoktatást!” Ez a frontvonal? – Ilyen frontvonalról nem tudok, magam is egyetértek azzal, hogy sokszínű oktatási rendszert kell létrehozni. Ilyen értelemben teljesen egyetértek Lázár Jánossal. Szerintem senki sem akar elitista oktatást, hanem az a cél, hogy világnézetileg differenciált oktatási rendszerünk legyen. Az átalakítás célja, hogy nyitottabb és hozzáférhetőbb legyen az oktatás mindenki számára. A diák, a család, a társadalom dönt. Ha több egyházi – vagy még inkább egyház által fenntartott – iskola működik, az csak a társadalom értékrendjét jelzi vissza.    Nem tart-e attól, hogy az oktatási koncepciójuk, amit Hoffmann Rózsa kemény kézzel átver a rendszeren, olyan „népharagot” generál, ami a kereszténydemokráciát teheti ellenszenvessé? – Biztos vagyok abban, hogy a magyar társadalom, és különösen a magyar fiatalok érettek ahhoz, hogy két dolgot el tudjanak választani egymástól, az oktatási szisztémát és a kereszténydemokráciát. Mert a formálódó felsőoktatási rendszerben nincs világnézeti kérdés, nem ez a lényege az átszervezésnek. A diplomák értékét akarjuk megemelni. Ha pedig a KDNP maga tud a diákok igénye szerint finomítani a rendszeren, az a pártnak csak jót tesz. A közoktatásban viszont a kötelező hit- vagy etikaoktatás gerjeszthet indulatokat. Úgy tudom, hogy a püspöki karban, különösen Erdő Péter bíboros úr személyében ellenzői voltak a kötelező hit- és etikaoktatás bevezetésének. – Félreértésről lehet szó. Itt is választási lehetőséget kínál a rendszer, erkölcstan vagy hittan. Utóbbi nyilván az egyházi iskolákra jellemző választás lesz. Az erkölcs az egyén és a világ viszonyának az emberi méltóságot védelmező rendszerét alkotja, bárhol is lakik az úristen. Számunkra az a fontos, hogy etikai kérdésekkel, dilemmákkal találkozzanak a gyerekek. Nem érdemes ebből politikai kérdést csinálni. Az elmúlt hetekben a legtöbbet emlegetett kormánypárti kifejezés a konszolidáció. Mit jelent ez a gyakorlatban? – Magyarország megerősítését szó szerint. Tekintsük az ország szempontjából nyugalmas építő munkának és ne politikai kifejezésként értelmezzük, mert biztos vagyok abban, hogy a politikai köntösbe bújó érdekképviseleti és lobbicsoportok nem fogják ezt hagyni. Ilyen szempontból nem lesz béke az olajfák alatt.

Munkasikerek

Ha hinni lehet némely jól értesült újságnak, a kormányzati kommunikáció emberei csakúgy elégedettek Navracsics Tibor legutóbbi brüsszeli szereplésével, mint maga a miniszterelnök, aki kifejezetten sikeresnek tartotta helyettese fellépését. Mégpedig azért, mert – mint meg nem nevezett forrását idézi egy lap – Navracsics „partnere volt Kroes médiaügyi biztosnak”. A világért sem szeretnénk kedvét szegni a nyilatkozó szakértőknek, de ez a „kifejezett” sikerérzés alighanem megint csalóka önszuggesztió eredménye.

Foltok a reverendán

Nincs nyugvópont a hazánkban zajló püspökperek frontján. A jelenleg is futó eljárások egyházi hatóság elé tartoztak volna, ám a homoszexualitással megvádolt katolikus fpapok – feletteseik parancsára – világi bíróság eltt keresték igazukat. A legnagyobb horderejŐ ügy kétségkívül a pécsi egyházmegye ellen körülbelül hatvan rendbeli feljelentés alapján másfél éve zajló nyomozás, amely különös módon még mindig nem jutott bírósági szakaszba.

„Lóbáljuk meg Hoffmann Rózsát!”

„Decemberben végigverték ezt a törvényt, amirl most kezd el különböz irányokból jönni az információ, hogy úgy rossz, ahogy van” – mondta el az egyik fiatal szónok azon a tüntetésen, amelyet szerdán rendezett a Hallgatói Hálózat „Vissza a jövnket!” mottóval, és melyen az új felsoktatási törvény ellen tiltakoztak Budapesten.

Hit és értékek

Hágár országa volt Hungária

A magyarok és a zsidók közti viszony a honfog­lalás előtti időkre nyúlik vissza, és kezdetben kifeje­zet­ten baráti. A hét törzzsel karöltve nyolcadikként zsidó vallású kabarok is érkeznek a Kárpát-medencébe. Az Árpád-házi királyok idejében sok zsidó menekül hazánkba a nyugat-európai pogromok elől. A magyar nemzet ugyanis csak nagyon lassan enged Róma antijudaista, zsidóellenes követeléseinek. A két nép közti jó viszony a történelmi (katolikus) kereszténységnek a magyar társadalomba való beágya­zó­dá­sá­val kezd rosszra fordulni. Az ország tragédiájához pedig többek között a zsidók meg­bélyeg­zése és szeparációja vezet.

HÁTTÉR

Merényletek célpontja a gyémántjubileumát ünneplő II. Erzsébet

Hatvan esztendeje ül már a trónon II. Erzsébet brit királynő, akiről nyilvános szereplései alapján sokan joggal gondolhatják, hogy híján van az érzelmeknek. Ám csak keveseknek adatik meg, hogy a színfalak mögé lássanak. Az ellene és a családja ellen elkövetett merényletkísérletek még jobban megkeményítették ezt a törékeny, idős hölgyet, aki szinte egymaga tartja össze a rogyadozó monarchiát.

A rasszizmus Magyarország szégyene

Tavaly augusztusban közöltünk interjút Rácz Ödönnel, a Bécsi Filharmónia és Operaház szóló nagybgsével. Az azóta eltelt idben szerencsére nem állt meg az élet körülötte, st, tovább öregbítette és emelte a magyar muzsikusok jó hírét a világban.

Digitális világháború

„Az internetes közösség hangja meghallgattatott. A Kongresszus tagjainak még sokat kell tanulniuk az internet működéséről, hogy olyan kalózkodás elleni törvényt tudjunk hozni, ami működőképes, és mindenki támogatását élvezi” – ezekkel a szavakkal jelentette be január 19-én Darrell Issa republikánus képviselő, hogy a Stop Online Piracy Act (Állítsuk meg az online kalózkodást!) elnevezésű törvényjavaslatot határozatlan időre elnapolták.

Érzékelek, tehát vagyok

Korunk technikai vívmányaihoz életkorunk alapján külön­bözőképpen viszonyulunk. A „babyboomer” nem­zedék, ha van egyáltalán mobilja, elfelejti bekapcsolni vagy magával vinni. Az X nemzedékes középkorúak egy jóízű baráti be­szél­getésnél kiteszik az asztalra a mobilt, de lenémítják, és teljes személyi­ségükkel koncentrálnak a másikra. Az Y nem­zedék tagjai, a fiatal felnőttek nem némítják le, és beszélgetés közben is megválaszolnak egy érkező SMS-t. A Z nemzedék, a tizenévesek akár órákig is elücsörögnek egymás társa­ságában – mindnyájan mobi­lozva. Hogy jutot­tunk idáig, és mi a teendőnk ezzel kap­csolatban? Erre keresték a választ a múlt szombati Digitális Nemzedék Konferencia előadói.

Tejesfiúból dzsungelharcos

„Bármilyen konfliktus tör ki a világban, az emberek elvárják, hogy Amerika beavatkozzon, és megvédje őket. Utána viszont kritizálják ugyanezért" - mondja Rudy Hicks, aki egy évet szolgált Vietnamban, és bár fizikai sebesülései hamar begyógyultak, a háború borzalmai a mai napig kísérik. A veterán amerikai katonával Georgia állambeli otthonában beszélgettünk.

Olasz meló

A The New York Times szerint az olasz Monti-kormány válságkezelését nemsokára a politikai közgazdaságtan esettanulmányaként fogják tanítani. Megnéztük, hogy miért.

A Vosztok-tó titka

Hosszú évek munkája után orosz kutatóknak sikerült átfúrni a Vosztok-tó jegét, és bebocsátást nyerni egy ismeretlen, jég alatti világba. Az Antarktiszon mintegy háromszáz jégfelszín alatti tó található, amelyeknek egyikét sem sikerült feltárni, így az expedíció sikeressége történelmi jelentőségű.

Gyilkos gondolatok

Gondolattal vezérelt fegyverek, szintetikus telepátia, tömegeket bénító vegyi anyagok - ez a közeljövő, figyel­mez­tet a brit Royal Society múlt héten elkészült jelentése. A neves tudományos társaság a neurológiai kutatások legújabb sikereinek és trendjeinek etikai problémáit vette górcső alá.

KÁVÉSZÜNET

Bukott angyal

„Én vagyok saját magam legnagyobb ellensége" - jelentette ki egy tíz évvel ezelőtt készült interjúban Whitney Houston, aki többször is őszintén beszélt saját démonjaival vívott harcáról, amelyben múlt héten tragikus körülmények között tette le a fegyvert. Minden idők legtöbbet díjazott popikonja 48 évesen a szórakoztatóipar olyan áldozatai közé iratkozott fel, mint Elvis Presley, Michael Jackson vagy Amy Winehouse.

A teázás tudománya

Lehet fekete, fehér, zöld, ginszeng, oolong, meg lapacho, rooibos, honeybush, vagy akár puerh és mate. A lélekmelegítő, serkentő hatású tea kétségkívül az egyik legváltozatosabb és legegészségesebb ital. Egy kínai mondás úgy tartja: „Inkább étlen három napig, mint tea nélkül egy napig." Más felfogásban pedig: „A tea maga a folyékony bölcsesség."

Kapálj és tanulj!

Kétmillió forint két évre vagy hatszázezer forint egy fél évre. Ez nem a kétévi vakáció összköltsége, hanem napjaink egyetemi tandíjai. Nem csoda, hogy világszerte az egyetemisták szinte nagyobb adósságokkal jönnek ki az iskolapadokból, mintha egy luxusvillára vettek volna föl hitelt. Hazánkban is egyre kevesebb van az államilag támogatott helyekből, és egyre nehezebb bekerülni.  De van megoldás - állítja elhivatottan a College of the Ozarks amerikai egyetem -: dolgozzanak a diákok. Mondhatják is, hiszen náluk ez a módszer már több mint száz éve működik.

Az eksztázis a célban vár

Néhány hete új névvel gyarapodott a Las Vegas Maraton női győzteseinek száma. Mégpedig egy magyar névvel: Erdélyi Zsófia 2:48:59 óra alatt futotta le a távot, mely elegendő volt a dobogó legfelső fokához. De ez csak „bemelegítés" volt az igazi cél eléréséhez, az olimpiai „A" szinthez. A februárban megrendezett Chevron Houston Marathonon Zsófinak sikerült 2:36:56 órás idővel beérkeznie, ami elég volt az abszolút 5. helyhez és a londoni szintidőhöz.

Rövid idő, nagy hatékonyság!

A vibrációs tréner az egyik legizgalmasabb találmány a sport- és fitneszeszközök területén. A gyakorlatokkal javul az erőnlét, az egészségi állapot, illetve a sport- és funkcionális teljesítmény.
Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!