Hetek Univerzum
"Nem kérek bocsánatot Pál apostol tanításaiért" - Interjú Päivi Räsänen finn parlamenti képviselővel
Két év börtönt is kaphat a volt belügyminiszter, mert idézett a Bibliából

Forrás: Päivi Räsänen

"Nem kérek bocsánatot Pál apostol tanításaiért" - Interjú Päivi Räsänen finn parlamenti képviselővel
Két év börtönt is kaphat a volt belügyminiszter, mert idézett a Bibliából
Európai, sőt világméretekben precedensértékű az a per, amit január közepére tűztek ki Helsinkiben. Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőnőt, volt belügyminisztert gyűlöletbeszéddel vádolják, mert a keresztény politikus egy Twitter-üzenetben vonta kérdőre egyháza vezetőit a Pride-rendezvények támogatása miatt. A poszt egy bibliai idézetet is tartalmazott a homoszexualitással kapcsolatban, erről kell most állást foglalnia a bíróságnak. (2021.11.26.)

Amikor kiposztolta, gondolta volna, hogy bírósági per lesz abból a rövid Twitter-üzenetéből, amelyben a házasság bibliai mintája mellett állt ki?

– Nem, eszembe sem jutott az, hogy büntetőügy lesz a mély meggyőződéssel vallott hitemből egy olyan országban, Finnországban, amelyben a szólás- és vallásszabadságnak mélyen gyökerező hagyománya van. Számomra ez irreálisnak és abszurdnak tűnik. A Biblia továbbra is törvényes könyv itt nálunk, azonban a jelek szerint egyre inkább politikailag inkorrektnek számít annak nyilvános kimondása, hogy a házasság egy férfi és egy nő között áll fenn, vagy az, hogy a homoszexuális cselekedet bűnös jellegű.

Hozzátenném, nem gondolom, hogy bármilyen módon rágalmaztam volna a homoszexuálisokat, nem sértettem az emberi méltóságukat és az emberi jogaikat, ezeket tiszteletben tartom és védelmezem. Az emberi lényekkel kapcsolatban a keresztény világnézet azon a meggyőződésen alapul, hogy minden személy egyenlő méltósággal rendelkezik.

A Biblia azonban azt is nagyon világosan tanítja – például a Rómaiakhoz írt levél első fejezetében –, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és a homoszexuális cselekedetekről szintén egyértelműen állást foglal.

Névjegy

Päivi Räsänen végzettsége szerint orvos. 1995 óta a finn parlament tagja, a Kereszténydemokrata Párt képviselőcsoportjának elnöke. 2011 és 2015 között finn belügyminiszterként szolgált. Tagja továbbá Riihimäki város tanácsának és a Lutheránus Egyház tanácsának is. Számos keresztény értékrenden alapuló könyvet írt, többek között a házasságról, az abortuszról és az euthanáziáról. Az interjúban említett Twitter-üzenete és az általa írt kiadvány, valamint egy rádióműsor miatt ellene indított perben 2022. január 24-én lesz az első tárgyalás. 

Forrás: Päivi Räsänen
Forrás: Päivi Räsänen

Most, hogy tapasztalja a reakciókat, hogyan döntene – újra megosztaná az üzenetét?

– Igen, kiposztolnám. Történetesen a rendőrség ugyanezt kérdezte tőlem. A kihallgatáson feltették a kérdést, hajlandó lennék-e törölni két héten belül ezt a bizonyos Twitter-üzenetet és a közösségi médiában közzétett más posztjaimat? Azt válaszoltam, hogy én kiállok ezek mellett a bibliai tanítások mellett, bármi is legyen ennek a következménye.

Nem kérek bocsánatot Pál apostol tanításaiért.

Az üzenetemben egy kérdést tettem fel az egyházvezetőim felé, miután egy nyilatkozatban támogatásukról biztosították a Pride-eseményeket. Megdöbbentett ez a döntésük két évvel ezelőtt.

Úgy látja tehát, hogy érdemes volt megírni és kitenni az üzenetet…

– Igen, szerintem érdemes volt.

A per tárgya

Az eredeti Twitter-üzenet 2019-ből: „Az egyház, amelynek tagja vagyok, bejelentette, hogy a Helsinki Pride hivatalos partnere lett. Hogyan egyeztethető össze a Biblia tanításával a bűn büszke felemelése?” Ehhez az üzenethez Päivi Räsänen Pál apostol  rómaiakhoz írt leveléből a következő szakaszt idézte: „Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban.” (Róma 1,24–27)

Segítene az olvasóinknak felidézni azt, hogy mi is történt eddig és milyen lépések következnek az Ön ügyében?

– Az egész eljárás több mint két éve indult, 2019 júniusában, amikor egy Twitter-posztban kérdést tettem fel az egyházam vezetőinek, miután az aláírásukkal támogatták a fővárosunkban, Helsinkiben tartott Pride-rendezvényeket. Ennek nyomán a főügyész három külön pontban is vádat emelt ellenem emiatt a Twitter-üzenet, valamint egy olyan pamflet miatt, amit még 2004-ben írtam, „Férfiúvá és asszonnyá teremté őket” címmel.

A harmadik vádpont egy humoros rádióinterjú miatt volt, amely arról szólt, hogy mit gondolna ma Jézus a homoszexuálisokról. Szexuális kisebbségi csoport elleni etnikai uszítással gyanúsítanak. A helsinki körzeti bíróság arról értesített, hogy az első tárgyalás ebben a három vádpontban jövő év január 24-én lesz. A tárgyalóteremben a szólás- és vallásszabadsághoz fűződő jogomra fogok hivatkozni, és be kívánom mutatni azt is, hogy nézeteim megegyeznek a keresztény egyházak hagyományos tanításaival a házasságról.

Az ellenem hozott vádak tehát arról szólnak, hogy vajon szabad-e Finnországban az embernek kifejeznie a vallási meggyőződését, amely a Biblián és az egyházak hagyományos tanításán alapul. Úgy vélem, hogy a vádakról magasabb szintű bíróság fog dönteni.

A főügyész nagyon elszántnak tűnik a vádak képviseletében, és én magam is kész vagyok, hogy egészen az Európai Emberi Jogi Bíróságig vigyem az ügyet, ha szükséges.

Mit gondol, mire megy ki ez a jogi eljárás? Mi a tétje az Ön ügyének? Az, hogy megbüntessenek egy kereszténydemokrata politikust, azaz Önt? Vagy, ahogy a másik oldal állítja, a homoszexuálisok emberi jogait akarják védelmezni? Vagy a bibliai igazságokról szóló közbeszédet akarják cenzúrázni?

– Természetesen azt állítják, hogy a homoszexuálisok emberi jogait védelmezik. Álláspontom szerint viszont a szólás- és a vallásszabadság forog kockán, valamint az, hogy Finnországban lehet-e a jövőben továbbra is véleményt formálni a Biblia alapján? Az úgynevezett „eltörlési kultúra” – vagyis a nyilvános megszégyenítése azon személyeknek, akik eltérő nézeteket vallanak, és kiszorításuk a közösségi médiából vagy a szakmai közösségekből – egyre erőteljesebben jelen van Finnországban és más olyan társadalmakban is, amelyek toleránsnak és az egyenlőség alapján állónak tartják magukat.

Hadd tegyem hozzá: a büntető törvénykönyvünk alapján pénzbírsággal, de akár két évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatnak. De a lehetséges pénz- vagy börtönbüntetésnél is van egy nagyobb probléma, mégpedig a cenzúra megkövetelése.

Az ítélet tartalmazhatja azt is, hogy elrendelik minden közösségi bejegyzésem eltávolítását és az általam írt könyv betiltását. Egy ilyen ítélet utat nyithatna további, hasonló kiadványok betiltására. Én ezt modern kori könyvégetésnek tartanám.

Hogyan látja, mi az egyház felelőssége ilyen esetben, amikor egy bibliai igazságot kérdőjeleznek meg a nyilvánosság előtt?

– Nos, ez egy igen fontos kérdés. Úgy vélem, nagyon sajnálatos, hogy milyen kritikátlanul elfogadták az egyházak a kereszténységgel kapcsolatos liberális álláspontot, és támogatásukról biztosították az LMBTQ-aktivizmust. Finnországban a lakosság 70 százaléka továbbra is a Finn Evangélikus Egyház (Luteránus Egyház) tagja. Ebbe az egyházba azonban befészkelte magát a liberális teológia. Püspökeink nagy többsége ellenzi ezeket a bibliai igazságokat. Végső soron a kérdés a keresztény hit lényegét érinti.

Bízhatunk-e a Bibliában? Abban, amit a Biblia tanít a bűnről és az üdvösségről? Szerintem megvan a veszélye annak, hogy az emberek emiatt elveszítik a bizalmukat a Bibliában.

De hogyan nyerhetne valaki üdvösséget, hogyan kerülhetne szövetségi viszonyba Istennel, és hogyan nyerhetne örök életet, ha nem Jézus megváltói áldozata által?

Azt gondolom, hogy ezért ez egy nagyon fontos kérdés. Az egyháznak a teljes bibliai igazságon kellene állnia. Számos finn keresztény szervezet vezetője, beleértve a felekezetünkön belül működő ébredési mozgalmat is, erőteljes támogatást fejezett ki az ügyem iránt. Ezekért nagyon hálás vagyok. Ezzel együtt a finnországi egyházak megosztottak ebben a kérdésben.

Fotó: Shutterstock / PuzzlePix
Keresztény szervezetek is felvonultak a Helsinki Pride-on, miután az államegyház a rendezvény hivatalos partnere lett. (Fotó: Shutterstock / PuzzlePix)

Úgy érzi, hogy a hivatalos egyháza cserben hagyta Önt? És hogyan reagáltak a finn hívők?

– Nem érzem azt, hogy magamra lennék hagyva, mert sok támogatást kaptam a Lutheránus Egyházon belüli egyes köröktől és más felekezetekből is. Sőt, sok támogatást kaptam külföldről is. Sajnálatos azonban, hogy nagyon elfogult a finn média megközelítése ebben az ügyben. Sokkal nagyobb hangsúlyt és nagyobb teret adnak a liberális álláspontoknak.

A finn emberek is mélyen megosztottak az olyan kérdésekben, amelyek az értékrenddel kapcsolatosak.

A megjelenő vélemények nagy többsége a liberális álláspontot tükrözi. Így van ez a parlamentben is. Ezzel az a probléma, hogy a konzervatív gondolkodású emberek többsége – beleértve a keresztényeket is – hallgat ezekben a kérdésekben. Minél inkább csendben vagyunk azonban, annál inkább beszűkül a tér a szólás- és vallásszabadság számára. Ezért nagyon fontos lenne használni ezeket a jogainkat.

Tud hasonló ügyről európai vagy más országokban?

– Nem, nem tudok ilyenről. Az ügyem precedensértékű Finnországban és szélesebb értelemben is. Sokat tárgyaltam ügyvédekkel más európai országokból, és ők is megerősítették, hogy az ügyem precedenst jelent az Európai Unióban. Attól tartanak, hogy ha engem elítélnek, akkor az utat nyithat hasonló ügyek számára más uniós államokban is. A szólás- és vallásszabadsággal, valamint a bibliai igazságokkal kapcsolatos aggodalmak nem korlátozódnak csak Finnországra.

A bíróság ítélete jelzést adhat, és meghatározhatja, hogy az uniós jog hogyan alakul a jövőben ebben a kérdésben.

Említette a woke-mozgalmat. Miért akarják ők, a gender irányzattal együtt elhallgattatni a keresztény világnézet megvallását? Ha pedig úgy hiszik, hogy igazuk van, akkor miért félnek a vitától és a kritikáktól?

– Jó kérdés. Egy demokratikus országban jogunkban kellene állnia annak, hogy valamilyen vitatott kérdésben ne értsünk egyet. Szerintem az én véleményem is vita tárgya lehet. Ha nem így van, akkor elindul egy folyamat a totalitárius állam felé. Úgy vélem, hogy a woke kultúra szólásszabadság-ellenes. A családi értékek, a gyerekek oktatása, a tanácsadás szabadsága elleni támadások ma gyakori kihívások Finnországban. A két különböző nemen alapuló hagyományos genderszemlélet lerombolására való kísérletek károkat okoznak és zavart keltenek, különösen a gyermekek között. Ezért fontos felemelnünk a hangunkat és folytatni a felvilágosítást is.

Fotó: Shutterstock / PuzzlePix
"A finn lakosság 70 százaléka ma is a Lutheránus Egyház tagja, amely hivatalosan támogatja az LMBTQ-programot."(Fotó: Shutterstock / PuzzlePix)

A magyar kormánynak van egy Hungary Helps nevű programja az üldözött keresztények megsegítésére világméretekben. Gondolt már arra, hogy felvegye velük a kapcsolatot a saját ügyében?

– Nem hallottam még erről a csoportról vagy programról.

Ez egy kormányügynökség, ami az üldözött keresztényeknek segít, természetesen elsősorban a harmadik világban vagy a Közel-Keleten. Az Ön esete azonban egy európai ügy, ezért vetettem fel azt, hogy esetleg kapcsolatba léphetne velük.

– Köszönöm a javaslatot és az információt. Tudom, hogy sokan tekintik üldözésnek az ügyemet. Bár én magam nem használom ezt a szót, de úgy vélem, hogy az egész eseménysor része a keresztény elhívásomnak. Azt mondanám, hogy ez talán egy első lépés lehet a keresztények üldözése felé.

Ezért is harcolok, hogy védelmezzem a keresztényeket. Természetesen nagyon hálás vagyok és örömmel tölt el minden támogatás, európai országokból különösen.

Biztos vagyok benne, hogy sok magyar, aki hallott vagy most hall az Ön ügyéről, szintén támogatni fogja. Hogyan látja, miként tudnának a keresztények hatékonyan ellenállni a támadásoknak ebben a kulturális háborúban? Mit tanácsolna a fiatal keresztényeknek, akik attól tartanak, hogy gazdasági vagy társadalmi hátrány éri őket, ha kiállnak a hitük mellett?

– Valóban sok olyan fiatal keresett meg, akik elmondták, félnek attól, mi lesz ha kiderül róluk, hogy bibliai hívő keresztények, mert ez gátolhatja a karrierjüket vagy a társadalmi elfogadásukat. Aggodalommal tölt el, hogy a jövőben a keresztényeknek nagyobb árat kell fizetniük azért, ha a Biblián alapuló tanításokat vallanak. Ezért

szeretném bátorítani az idősebb és a fiatalabb keresztényeket, hogy éljenek a jogaikkal, mert ezeket még most garantálják Finnországban.

A nemzetközi emberi jogi egyezmények, valamint a finn alkotmány is garantálják ezeket a jogokat. A vallásszabadság súlyos megsértése az, ha megvonják a jogot ahhoz, hogy valaki egyetértsen a bibliai tanítással. Ezért most van az ideje annak, hogy használjuk ezeket a jogokat. És most van az ideje annak is, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk és ellenálljunk ennek a liberális társadalmi atmoszférának.

Ha hallgatunk, akkor a szólás- és vallásszabadság tere egyre jobban szűkül.

Továbbá fontos emlékeztetni arra is, hogy nincs nemzetközileg elfogadott, általános meghatározása a gyűlöletbeszédnek, sőt ez a szó nem is szerepel a finn büntető törvénykönyvben, és az európai jogszabályokban sem. Jelenleg számos próbálkozás zajlik arra, hogy a gyűlöletbeszédet is be­emeljék az európai törvényekbe, és ugyanígy a finn jogszabályokba is.

Nagyon veszélyes a helyzet, mert senki nem tudja, mi a meghatározása a gyűlöletbeszédnek.

Egy ilyen jogszabályt könnyen fel lehetne használni a keresztényekkel szemben, amint azt már látjuk is az én esetemben. Szeretném tehát önöket is bátorítani arra, hogy használják a jogaikat a szólásszabadság védelmében. Különösen arra bátorítom a keresztényeket, hogy beszéljenek nyilvánosan a hitükről és vallják meg hitüket Jézusban és az Ő Igéjében, ami a Biblia, és álljanak ki a bibliai tanítás mellett ezekben a nagyon fontos ügyekben.

Köszönjük a bátorítást, továbbra is kiállunk Ön mellett és figyelemmel kísérjük az ügyének alakulását. Imádkozunk azért, hogy ez a harc sikeres legyen.

Vissza a Hetek univerzumba
Aktuális hetilap
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!