Bűn-e idézni a Bibliát? Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter történelmi pere
A hétfői bírósági meghallgatás tudosítása
Bűn-e idézni a Bibliát? Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter történelmi pere

Fotó: CNE/Danielle Miettinen

2022. 01. 24.
Megkezdődött a volt finn belügyminiszter pere, aki bibliai idézetet posztolt a homoszexualitásról. Päivi Räsänen – aki 2004-től 2015-ig a kereszténydemokrata párt elnöke is volt – a finn lutheránus egyház aktív tagja, és 2019-ben Twitteren vonta kérdőre egyházát azzal a támogatással kapcsolatban, amelyet az egyik LGBT-rendezvénynek nyújtott, s mindezt egy, Pál apostol, a rómaiakhoz írt leveléből bibliai idézettel támasztotta alá. Később hozzáfűzte: bejegyzését nem a homoszexuális közösség elleni támadásnak szánta, hanem az egyházközösség bírálatának. 

17:03 – Vége a mai bírósági meghallgatásnak, februárban 14-én folytatják.

Mi is köszönjük a figyelmüket.

16:41 - Juhana Pohjola: a bűn minden embert velejéig érint, de Isten kegyelme is egyetemes

Az ügyész kérdéseire Juhana Pohjola evangélikus püspök válaszol: "A kiadvány az emberrel kapcsolatos keresztény felfogásán alapul.

A bűn minden embert velejéig érint. De Isten kegyelme is egyetemes.

Meg akarja bocsátani a bűnöket. Minden emberét."

16:33 - "Miért értelmezi szó szerint a homoszexualitásról szóló részeket?"

Az ügyész a következő kérdést tette fel Räsänennek: A főáramú kereszténység megérti, hogy a Bibliát történelmi, társadalmi és kulturális kontextusban kell értelmezni. Miért értelmezi szó szerint a homoszexualitásról szóló részeket?

Räsänen válasza: "A Biblia nagyon világosan fogalmaz a házassági etikát illetően. A keresztény felekezetek (szintén protestánsok) azt tanítják, hogy a házasságot férfi és nő között jött létre, és hogy a homoszexuális cselekedetek Isten akaratával ellentétesek. Ez nem saját gondolat. Az evangélikus egyház is azt tanítja, hogy a házasság férfi és nő között létezik."

16:15 - Nem a Pride mozgalomnak, saját egyházvezetésének üzent

Räsänen tweetjével nem a Pride mozgalomnak üzent, hanem az Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetésének, amely támogatta a Pride eseményeket.

"Az evangélikus népegyház vezetése nem értett egyet a homoszexualitás kérdésében, amikor feltöltöttem a tweetet. A püspökök egymásnak ellentmondó kijelentésekkel álltak elő."

16:06 - Räsänen felolvasta homoszexuálisokkal kapcsolatos szakaszt a Róma 1-ből

"24. Annakokáért adta is őket az Isten szívük kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; 25. Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.

26. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: 27. Hasonlóképen a férfiak is elhagyva az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvéve önmagukban."

15:47 - "Sértő az ügyész állítása, miszerint alacsonyabb rendűnek tartanám a homoszexuálisokat"

Räsänen így folytatta: "Sértő az ügyész állítása, miszerint alacsonyabb rendűnek tartanám a homoszexuálisokat.

Mind engem, mind a homoszexuálisokat sérti.

Nem mondtam ezt, és nem is gondolom így."

15:33 - Räsänen: aggodalommal töltött el, hogy a házassági koncepció változása milyen hatással van a gyermekekre

Räsänent arra kérték, magyarázza el, miért írta meg 2004-ben a „Férfit és nőt alkotott” című pamfletet. Elmesélte, hogy a Missziós Egyházmegye rendelte meg a füzetet tanítási célokra az egyházmegyében. A kiadvány az evangélikus népegyház házasságteológiájáról folyó vitához is hozzájárult.

Aggodalommal töltötte el az is, hogy a házassági koncepció változása milyen hatással van a gyermekekre. "Az egész füzet a keresztény emberfelfogáson alapul."

15:05 - Az ügyész bizonyítékait most hallgatták meg. A bíróság 15 perces szünetet tart, majd a védelem tanúival folytatja.

14:55 - "Isten férfit és nőt teremtett" - mondja Räsänen a felvételen

A rádióműsor egyes részeit játsszák a tárgyalóteremben. A műsorban Räsänen kijelenti, hogy Isten férfit és nőt teremtett, és e kettőnek szánta a házasságot. A házasságon kívüli szex bűn, tette hozzá.

14: 41 - "Mit gondolt Jézus a homoszexuálisokról?"

A beszélgetés középpontjában a „Mit gondolt Jézus a homoszexuálisokról?” című rádióműsora. Päivi Räsänen 2019 decemberében részt vett ebben az adásban. A műsor egyes részeit bejátsszák a tárgyalóteremben. A műsor házigazdája Ruben Stiller kulturális influenszer volt, egy agnosztikus zsidó ember. A program szatirikus jelleget sugárzott.

14:33 - Pohjola ügyvédje: a püspök hitelvei a Biblián alapulnak

Juhana Pohjola ügyvédje kiemelte, hogy a Finn Evangélikus-Lutheránus Missziós Egyházmegye kifejti, hogy hitelvei a Biblián és az evangélikus hitvalláson alapulnak. Juhana Pohjola ennek a Missziós Egyházmegyének a püspöke.

14:17 - A finn bíróságon "nem a Biblia alapján születnek" a döntések

Az ügyész (Anu Mantila) azt mondja, hogy a bíróságon a finn törvények, nem pedig a Biblia alapján születnek a döntések. A bíró megerősíti, hogy ez a helyzet.

13:51 - Räsänen ügyvédje felolvasott Pál rómabeliekhez írt leveléből

Sankamo ügyvéd felolvasta Pál rómaiakhoz írt levelét, és megpróbálta elmagyarázni, mit jelent a bűn mint teológiai fogalom. Azzal folytatta, hogy ha valamit bűnnek tartunk, az nem ad jogot a bűnös megvetésére.

13:21 - "A homoszexuális és a heteroszexuális kapcsolatok lényegében hasonlóak"

A védelemre válaszolva az ügyész felolvasta a Finn Egészségügyi és Jóléti Intézet véleményét. A tekintélyes intézet azt állítja, hogy

a homoszexuális és a heteroszexuális kapcsolatok lényegében hasonlóak, ezért a homoszexualitás nem abnormális. 

Az ügyész megállapította, hogy különösen az LMBT-fiatalok számára káros a nem heteronormatív életmód helytelenítése.

13:14 - Közel 90-en demonstrálnak Räsänen és Pohjola mellett

Az Uusitie keresztény magazin szerint délelőtt a vártnál kevesebben, mindössze 85-en demonstráltak a bíróság épületénél. Szinte minden tüntető keresztény volt, akik Räsänenért és Pohjoláért jöttek. Úgy tűnik, az LMBT mozgalom nem nagyon jelent meg a tárgyalás körül.

13:02 - Az ügyvéd részeket olvas fel a pamfletből

Sankamo ügyvéd Räsänen „Férfinak és nőnek teremtette őket” című kiadványából olvas fel részeket:

"A homoszexuális élettársi kapcsolatok bejegyzése értékrend, nem pedig emberi jogok kérdése. Emberi jogi szempontból minden embert egyenlő jogokkal rendelkező állampolgárként kezelnek, szexuális irányultságtól függetlenül. Az emberi jogi szempontok nem feltételezik az azonos neműek házasságát. Alapvető jogaink teljesen jogosan tiltják az emberekkel szemben többek között a szexuális hajlamon alapuló diszkriminációt, de nem várják el az anomális kapcsolatok házassági státuszba emelését. Alkotmányunk is tiltja a vallási meggyőződésen alapuló megkülönböztetést, de nem írja elő a házassági törvény megváltoztatását."

12:55 - A másik vádlott, Pohjola lelkész ügyvédje kezd reagálni

A megvádolt evangélikus lelkész, Juhana Pohjola ügyvédje kezd reagálni. Pohjola úr 2004-ben Räsänen „Férfinak és nőnek teremtette őket” című füzetének kiadója volt, ezért a gyűlöletbűncselekményben való részvétellel vádolják.

12:37 - Folytatódik a per: nem lehet törvénytelen az LMBT vagy a Pride mozgalom kritizálása

Räsänen ügyvédje szerint nem lehet törvénytelen az LMBT vagy a Pride mozgalom kritizálása. Ez azt jelentené, hogy az egész politikai diskurzust elhallgattatják. 

11:59 - Eddig egyetlen finn bíróságnak sem kellett döntenie arról, bűn-e idézni a Bibliát

Ez a tweet egy cikkre hivatkozik, amely rávilágít a bírósági ügy az egyedi jogi természetére. Soha korábban egy finn bíróságnak sem kellett eldöntenie, hogy a Biblia idézése bűncselekmény-e vagy sem. Valójában ez nem csak Finnországra, hanem egész Európára hatással lesz (finn nyelvű cikk).

11:33 - Päivi Räsänen újságírói kérdésekre: Isten szereti a bűnöst, de a bűnt nem

Az ebédszünetben Päivi Räsänen újságírók kérdéseire válaszol az emberi lény és tettei értéke közötti különbségtételről.

"Isten szereti a bűnöst, de a bűnt nem. Ez alapvető fontosságú a kereszténységben"

- jelentette ki.

11:21 - Az ügyész és az ügyvéd nyilatkozatai után ebédszünetre visszavonul a bíróság

11:17 - Kizárt, hogy a pamflet törvénybe ütközik

A pamflet szövegkörnyezete, időzítése és teljes üzenete kizárja annak lehetőségét, hogy a pamflet törvénybe ütközik, állítja az ügyvéd. A kérdéses írás itt olvasható el angol nyelven teljes terjedelmében.

11:09 - Minden ember egyenlő, mindenkit Isten teremtett, mindenki vétkezett Isten ellen

Räsänen ügyvédje azt állítja, hogy az ügyész téved. A vádlott a következő hitelveket vallja:

Minden ember egyenlő; Isten teremtette a homoszexuálisokat és a heteroszexuálisokat egyaránt; minden ember vétkezett Isten ellen.

11:02 - Räsänen ügyvédje reagál: az Emberi Jogok Európai Bírósága védi a szólásszabadságot

Räsänen ügyvédje, Matti Sankamo reakciója következik. Elmondása szerint az a röpirat, amelyet Päivi Juhana Pohjolával közösen írt, az akkori társadalmi jelenségek értelmezését tükrözi. Az irat 2003-ban íródott és 2004-ben jelent meg.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kijelentette, hogy az erős, sőt egyesek sértőnek talált nyelvezet nem lehet ok a verbális megnyilvánulás kriminalizálására. Ellenkező esetben ez minden politikai diskurzus elhallgatásához vezetne.

10:57 - Az ügyészi nyilatkozat után szünet

Az ügyészi nyilatkozatot követően az eljárás egy időre szünetel, Räsänen és Pohjola ügyvédeivel egyeztet.

10: 55 - Nincsenek tanúk, és nincsenek áldozatok a tárgyaláson...

Az ADF (Alliance Defending Freedom) International ügyvédje, Paul Coleman rámutatott: "Nincsenek tanúk a bíróságon. És nincsenek áldozatok sem. Az ügyész jelen nem lévő emberek nevében beszél."

10:49 - Ügyész: nem ártatlan dolog azt állítani, hogy a bűn

Az ügyész szerint nem ártatlan dolog azt állítani, hogy a homoszexualitás bűn. Ellenkezőleg, súlyosabb bűnnek ítélni mint bűncselekményt elkövetni. Véleménye szerint

a cselekedet elítélése azt jelenti, hogy elítéljük a személyt.

A homoszexuális cselekmények elítélése a homoszexuális személy identitásának megtörését jelenti, bizonygatja.

10:39 - Ügyész: Räsänen nem szeretheti a homoszexuális felebarátját, és közben ítélheti el annak cselekedeteit

Az ügyész elismerte, hogy Päivi Räsänen nem használt durva beszédet. Azonban szerinte olyan kifejezéseket használ, amelyek diszkriminatívak és sértőek, mivel a homoszexuálisokat "erkölcstelennek és megtört pszichoszexuálisnak" mutatja be. Leszögezte,

helytelen, ha Räsänen arra hivatkozik,  hogy szereti (homoszexuális) felebarátját, de nem annak bűnös viselkedését. 

Kijelentette, hogy a homoszexuális cselekményeket nem lehet megkülönböztetni a személy szexuális identitásától.

Az ügyész hozzátette: a nemzetközi pszichiátriai közösség azt mondja, hogy a szexuális identitás nem olyan dolog, amit gyógyítani lehet, vagy nem kellene gyógyítani.

10: 35 - Hódít a közösségi médiában a #JeSuisPaivi hashtag

A Twitteren sokan aktívak az ügyben, rengeteg a támogatást kap a volt finn belügyminiszter.

10:26 - Ügyész: az ügynek semmi köze a szabad bibliaértelmezéshez

Az ügyész szerint az ügy, nem a teológiáról vagy a bibliaértelmezéséről szól. A vádak nem arra vonatkoznak, hogy Räsänen a Bibliát idézi, sem nem arra, hogy Bibliát szabadon, tetszése szerint értelmezi. Mindenkit megillet a vallás és a meggyőződés szabadsága. Mindenki azt hihet és gondolhat, amit akar. De mindezek kifejezésének vannak határai az ügyész szerint.

10:21 - Előadta vádjait az ügyész, Räsänen ártatlannak vallotta magát

Az ügyész követelte, hogy Räsänen távolítsa el a nyilvános oldalairól mindazt, amit a homoszexualitásról szóló bibliai tanításról mondott. Felolvasta Päivi Räsänen és Juhana Pohjola elleni vádjait. Pohjola evangélikus püspök, akivel Räsänen 2004-ben füzetet írt: Férfit és nőt teremtett Isten címmel. 

Räsänen ártatlannak vallotta magát gyűlöletbűncselekmény és diszkrimináció vádjában.

10:16 - Számos keresztény demonstrál Räsänen mellett a bíróság előtt

"Ugyanazt a meggyőződést valljuk, mint Päivi Räsänen, de ellenünk ma nem indul eljárás. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy támogatjuk őt ezzel a demonstrációval, és megmutatjuk a világnak, hogy sokan nem fogják feladni a bibliai igazságokat,  bármi is legyen a következmény" - nyilatkozták a demonstrálók.

10:00 - Bibliával a kezében érkezett a tárgyalásra

Päivi Räsänen megérkezett a bíróság épületébe a nemzeti és nemzetközi média által körülvéve. A Bibliával a kezében hangsúlyozta a bibliai igazságok nyilvános térben való kimondásának fontosságát.

"Ez rendkívül fontos, mert Jézus Krisztus üdvözítő evangéliumát a Biblián keresztül kaptuk meg. Krisztus keresztje mutatja a legnagyobb szeretetet mind a heteroszexuálisok, mind a homoszexuálisok iránt."

Exkluzív interjúnkat Finnország volt belügyminiszterével ide kattintva olvashatja. 

A finn államügyészség – amely 2020-ban emelt ellene vádat – közleménye szerint Räsänen "megsértette a meleg közösség tagjainak méltóságát". Ezért akár két évig tartó börtönbüntetésre is ítélhető.

„Perem a vallásszabadság próbája lesz” – nyilatkozta korábban Paivi Räsänen volt finn miniszter az ADF International nevű szervezetnek.

"Bízom abban, hogy még mindig demokráciában élünk, és az alkotmányunk, illetve az aláírt nemzetközi egyezmények biztosítják a szólás- és vallásszabadságot"

– jelentette ki az orvos végzettségű, ötgyermekes politikus, aki 2011-től 2015-ig állt a finn belügyi tárca élén.

(CNE/Hetek)

Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!