1998. 10. 23. (II/43)
Abortusztörvény az Alkotmánybíróság előtt

Abortusztörvény az Alkotmánybíróság előtt

1998. 10. 23.
Újra az abortusztörvényről tárgyal az Alkotmánybíróság (AB). A Pacem in Utero Egyesület indítványa a magzati élet védelméről szóló törvény és a végrehajtásáról kiadott rendelet megsemmisítésére irányul. Az AB sajtóosztálya a Hetek kérésére elmondta, hogy az indítványozók elsősorban azt kifogásolják, hogy a törvény nem határozza meg a méhmagzat jogi státuszát, és nem biztosít megfelelő védelmet, ebből következően az abortusz lehetősége továbbra is széles körben megengedett, s könynyen elérhető. Mint ismeretes, az AB 1991-ben nem hozott határozott állásfoglalást abortuszügyben, inkább megkerülte a problémát. A döntés szerint ugyanis azt a kérdést, hogy a magzat ember-e vagy sem, az Országgyűlésnek kell eldöntenie. Ezzel ellentétben a halálbüntetés esetében a taláros testület érdemi döntést hozott, annak ellenére, hogy több alkotmánybíró és neves jogász úgy gondolta, a döntés a Parlamentre tartozik. A két döntés között más ellentmondások is mutatkoznak. Míg a halálbüntetés eltörléséről szóló határozat szerint az ember élethez való joga minden más jog fölött áll, és az élet elvétele – néhány nagyon speciális esetet kivéve (például jogos védelem) – mindig önkényes. A magzat védelmével kapcsolatos döntés indoklásában azonban az AB a magzat élethez való joga és az anya önrendelkezési joga közötti konfliktust elemzi. A kérdésben azonban a bírák között nem volt teljes az egyetértés. Lábady Tamás és Zlinszky János alkotmánybírók különvéleményükben egyaránt amellett foglaltak állást, hogy az anyának nincs joga rendelkezni a magzat élete felett. Határozat egy hónap múlva várható, és valószínűleg még a jelenlegi összetétel? Alkotmánybíróság hozza meg.
1998. 08. 15. (II/33)
A kormány rendezi az OTP-tartozásokat

A kormány rendezi az OTP-tartozásokat

1998. 08. 15.
Tandíjmentesség illeti meg az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő képzésben részt vevő hallgatókat. A rendelkezés további diplomák megszerzése esetén is tandíjmentességet biztosít a gyermekgondozási segélyben, a gyermeknevelési támogatásban részesülőknek, illetve az 1992. január 1. után egyszakos tanári diplomát megszerzőknek, ha egy másik tanári szakon folytatnak tanulmányokat. Az emiatt kieső bevétel mintegy 3,2 milliárd forint, amely a költségvetés általános tartalékából kerül majd kifizetésre – jelentette be Borókai Gábor kormányszóvivő. A szociálisan hátrányos helyzetűek adósságterhének enyhítésével kapcsolatos kormányrendeletet is módosította a kormány. Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzatok képtelenek a rendelet által rájuk ruházott feladatok finanszírozására, adósságcsapdába kerültek. A kormány és az OTP megállapodása alapján az önkormányzatoknak szeptember 30-ig meg kell alkotni a rendezéshez szükséges rendeleteket, és az év végéig egyéni szerződéseket kell kötniük a bankkal. A központi költségvetési támogatás feltétele, hogy a családok és az önkormányzatok reális törlesztési tervben állapodjanak meg. Az OTP vállalta, hogy mindazok számára elengedi a büntetőkamatot, akik az önkormányzattal együttműködve rendszeresen fizetik a részleteket. A kormány arra törekszik, hogy akit büntetés-végrehajtási intézménybe utalnak, azok a végrehajtást csak rendkívül indokolt esetben kerülhessék el – jelentette ki Borókai Gábor. Ezért a jövőben halasztást – az eddigi "sima" orvosi igazolás helyett – csak igazságügyi orvosszakértő által kiállított igazolás alapján lehet majd kérni, amelyet a bv-kórháznak is véleményeznie kell. Az ismételt halasztás pedig kizárt. A Postabank új vezetése a pénzintézet átvizsgálása során egy eddig ismeretlen szerződésre bukkant. Ebben a bank korábbi vezetése megbízott egy céget azzal, hogy az év végéig jelölje ki azt a vevőt, aki átveszi a lapcsaládot. A leváltott vezetés ezt azután kötötte, hogy a kormány felszólította, ne hozzon stratégiai döntéseket. Borókai Gábor beszámolt arról, hogy a kormány mindaddig nem fizeti ki a Nádor Rt. által benyújtott 1,2 milliárdos számlát, amíg a vállalattal kötött szerződést felül nem vizsgálják. A céggel még a leköszönt kormány kötött szerződést a mobiltelefonok lehallgatásához szükséges eszközök beszerzésére. Az új kormány nem érti, hogy a beszerzés miért nem közvetlenül a gyártótól történik. A kormányszóvivő bejelentette: a kormány nem kíván gátat építeni a Dunán, és olyan megoldást keres, amely ezen alapul. A feladatok ellátására kormánybiztost jelölnek ki, akinek személyét még nem hozták nyilvánosságra.
Interjú Ágh Attila politológussal

Interjú Ágh Attila politológussal

1998. 08. 01.
– Ön miként vázolná fel az MSZP jelenlegi helyzetét?– Az MSZP most három dolgot csinál: a párton belül egyrészt egy hatalmi harc és hatalmi válság zajlik, másrészt folyamatban van egyfajta belső átszervezés, vagyis hogyan alakuljon az elnökség, a választmány és egyéb testületek szerepe, harmadrészt pedig a párt készül az önkormányzati választásokra. Most a figyelem középpontjában az első áll, és a kérdés az, hogy kikből fog állni a szűkebb vezetés. A Szocialista Platform és a Baloldali Tömörülés nyilatkozata a hatalmi játék része, nevezetesen, hogy megszavazzuk Kovács Lászlót, ha mellette Nagy Sándor is helyet kap.– A platformok milyen szerepet játszanak a párton belül, és mi közöttük a különbség?– Ezek a platformok elsősorban véleményorientálásra törekszenek, de a tagságuk nem túl nagy. Három nagyobb platform van: a szocialista, a baloldali és a szociáldemokrata, de a tagok mindössze mintegy tíz százaléka tartozik közéjük, mégis ezek a csoportok a hangadók. A Baloldali Tömörülés inkább egy klasszikus munkáspártra kacsint vissza, a Szocialista Platform pedig a pragmatizmust képviseli, de ők is meglehetősen ódivatú formában emlegetik a baloldali értékeket. A Szociáldemokrata Platform pedig egy nyugat-európai szociáldemokrata modellben gondolkodik, de nincs elég befolyása ahhoz, hogy ezt az elképzelést érvényesíteni tudja. – Mennyire jelentős a párt jövője szempontjából a szeptemberi kongresszus?– Ezt nehéz megmondani, hiszen az MSZP gyakran tart kongresszust és sokszor több részletben. Attól, hogy személyi kérdéseket döntenek el, a kongresszus még nem válik jelentőssé, bár kétségtelen, hogy Horn Gyula távozásával fel fog szabadulni a mozgás a pártban. Ugyanis ő annyira "túlhatalmú" személyiség, hogy személye teljesen "befagyasztotta" az MSZP-n belüli mozgást.– Kovács László neve gyakran felmerül mint lehetséges pártelnöké. Az ő személye mennyiben segítené elő az MSZP megújulását?– Arra, hogy pártelnök legyen, jó esélye van, de az, hogy a pártot mélyebben megreformálja, sajnos nem látszik túl valószínűnek. Az MSZP-nek konstans reformra, négy éven keresztüli folyamatos átalakításra lenne szüksége, hogy versenyképes és nyugatias párttá tudjon válni. Most a párton belül a személyek, szavak, jelszavak versenye dúl, a különböző csoportok igyekeznek elősegíteni jelöltjeik jó szereplését a kongresszuson. Ez széleskörűen előkészíti a döntést, de végül is a szavazásnál dőlnek majd el a dolgok.– A Szocialista Platform és a Baloldali Tömörülés közös nyilatkozatában mégis jelentős, radikális változásokat sürget. Együttesen képesek arra, hogy valamilyen jelentős változtatást vigyenek véghez?– A két csoportosulás együtt meglehetősen befolyásos, de az általuk megjelölt személyek nagy része túlontúl ismert régi név. Nem hiszem, hogy az MSZP radikális szociáldemokratizálásához például Hámori Csabára lenne szükség, vagy hogy Nagy Sándor különösebben alkalmas lenne erre.
Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!