hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Beleszólni könnyű
Izrael: csak az ott élők értik

2002. 04. 14.
Madridban közös nyilatkozatot fogadott el az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, Oroszország, Spanyolország (az unió soros elnöke), valamint az Egyesült Államok az izraeli–palesztin ellenségeskedések beszüntetéséről. Josep Piquet spanyol, Ivanov orosz, Colin Powell amerikai és Javier Solana, az unió külügyminisztere, valamint Kofi Annan ENSZ-főtitkár nyilatkozatban szólította fel Izraelt, hogy azonnal vessen véget katonai hadműveleteinek. A nyilatkozat terrornak, morálisan visszataszítónak és jogellenesnek minősíti az ártatlan és fegyvertelen izraeli polgári személyek ellen végrehajtott palesztin merényleteket, amelyek semmilyen körülmények között nem igazolhatók. Jasszer Arafatnak le kell számolnia a terrorral, és meg kell kezdenie a biztonsági együttműködést Izraellel. A részt vevő külügyminiszterek támogatták Powell küldetését a tűzszünet megteremtésére, és állást foglaltak a térségről korábban hozott biztonsági tanácsi határozatok maradéktalan végrehajtása mellett. Nyilatkozatuk szerint a problémának nincs és nem is lehetséges katonai megoldása, a politikai rendezésnek pedig a Biztonsági Tanács határozatai alapján kell végbemennie. Így Izraelnek joga van a békés és biztonságos határok közötti létezésre, míg a palesztinoknak joga van a méltóságra és a függetlenségre. A nyilatkozat kiemeli a korábbi bejrúti csúcson elfogadott szaúdi ajánlatot, melynek alapján – a nyilatkozat szerint – rendezhető Izrael és az arab országok viszonya. Világító rakéta Betlehem fölött. Móse Kacav izraeli elnök arról értesítette a héten II. János Pál pápát, hogy Izrael addig folytatja Betlehemben A születés temploma elleni ostromot, amíg az ott magukat elbarikádozó palesztin fegyveresek meg nem adják magukat. Miközben a nemzetközi média Jézus születési helye elleni izraeli katonai támadásról beszél, az izraeli kormány által közzétett lista szerint a templomban tucatnyi terrorista vezér rejtőzik, akik a szent hely fedezékében akarják átvészelni a nehéz időket. A Hamasz-terroristák között a Betlehemmel szomszédos jeruzsálemi külvárost, Gilót puskatűz alatt tartó mesterlövészek, bombagyárosok és az öngyilkos merényletek hátterét biztosító szervezők vannak. A Jasszer Arafat vezette Fatah-mozgalom betlehemi főtitkára, Kamel Hasszan Hamed pedig a fegyveres csoportok számára intézte a fegyverek és robbanóanyagok beszerzését és finanszírozását. (Haarec) Fotó: Reuters

Kiemelt hangsúlyt kapott a Tenet-terv és a Mitchell-ajánlások maradék nélküli megvalósítása is. Powell előreláthatóan csütörtök éjjel, lapunk megjelenésével egy időben érkezik Izraelbe, hogy az elfogadott közös nyilatkozatnak érvényt szerezzen.

Izrael a Védőfalnak elnevezett átfogó katonai hadműveletet azután indította el, hogy egyértelműen világossá vált: Jasszer Arafatnak esze ágában sincs leállítani az izraeli polgári lakosság elleni terrort, nem hajlandó a terrorszervezetek felszámolására, a jogellenes fegyverek begyűjtésére és – ennek megfelelően – Zinni tűzszüneti javaslatát is elutasította. Arafatnak 1993 szeptemberét követően nyolc év állt rendelkezésére, hogy az oslói megállapodásban foglaltakat teljesítse és szakítson a terrorral, de nem tette. Mégpedig azért nem, mert célja megvalósítását, Izrael Állam felszámolását "felőrlő terrorháború" útján kívánja elérni. Egy 1995-ben a stockholmi arab nagykövetek előtt tartott beszédében Arafat ígéretet tett, hogy felégeti az izraeliek lába alatt a talajt, hogy elérje, hogy a "gazdag izraeliek" milliós nagyságrendben Amerikába távozzanak, és megnyíljon az út Nagy-Palesztina megteremtése előtt. Arafat tizennyolc hónappal ezelőtt levette a napirendről az oslói megállapodásokat, és jelenleg stockholmi programjának megvalósítása folyik. Célja, hogy Izrael egyoldalúan vonja ki csapatait, a szaúdi javaslat alapján minden 1967-ben elfoglalt területet ürítsen ki, és számolja fel a zsidó településeket. Ezt nevezi ő politikai megoldásnak. Cserébe semmilyen engedményre nem hajlandó, hiszen a terrorra ezt követően is szüksége lesz. Ha meg is valósul a madridi nyilatkozat, békét nem hoz a térségre. A palesztin terror ugyanis nyilvánvalóan folytatódik, amíg Arafat végső célját el nem éri.

A Védőfal-hadművelet nem a palesztin nép ellen folyik, hanem a terror infrastruktúrájának felszámolására. Célja a fegyveresek letartóztatása, az illegális fegyverek begyűjtése, a bombalaboratóriumok, aknavetőgyárak és Kasszem– rakéták megsemmisítése, a terrorszervezetek felszámolása. Mindaz, amit Jasszer Arafatnak és a Palesztin Hatóságnak kellett volna megtennie az oslói egyezmény cikkelyei szerint. Ebben a harcban Izrael hadserege mindent elkövet, hogy az ártatlan és fegyvertelen palesztin népet ne érje ártalom, s ezért e hadműveletekben csak a legritkább esetben vet be nehéztüzérséget és harci repülőgépeket. Emiatt magas a hadjáratban elesett izraeli katonák száma. Izrael emellett tiszteletben tartja a szent helyeket, így elsősorban a betlehemi "A születés templomát", amelyben több mint kétszáz palesztin fegyveres barikádozta el magát. (lásd keretes írásunkat)

Saron a knesszetben tartott beszédében válaszolt Bush korábbi felszólítására, hogy haladéktalanul vonja ki Izrael csapatait az autonómia területéről. A kormányfő ígéretet tett rá, hogy Izrael visszavonul azokról a területekről, ahol tevékenységét elvégezte. Így az izraeli véderő magára hagyott két nagyobb palesztinok lakta várost, Tulkáremet és Kalkiliját. A kormány nem szándékozik ismételten elfoglalni a palesztinok lakta városokat, de előre körülhatárolt biztonsági övezetekbe vonul vissza. Az "ideiglenesnek" nevezett katonai hadműveleteket akkor fejezik be, amikor feladatukat teljesítették. 

A miniszterelnök beszédéből nem hiányzott a politikai horizont sem. Késznek mutatkozott "bárhová elmenni feltételek nélkül, hogy a békéről tárgyaljon". A szaúdi béketerv pozitív aspektusa, hogy elismeri "Izrael jogát, hogy békében élhessen", a részleteket azonban a feleknek "tárgyalások útján kell rendeznie, mert különben az egész javaslat értelmetlenné válik". Izrael azonban nem tárgyal a palesztin menekültek Izraelbe való visszatéréséről. Saron javaslatot tett egy átfogó nemzetközi békekonferencia megrendezésére, melynek keretében "hosszú távú időközi megállapodás" szabályozná Izrael és a palesztinok viszonyát. 

Az izraeli miniszterelnök azon kijelentése, hogy "valahányszor Izrael kinyújtotta a béke kezét Arafat felé, és viszszavonta fegyveres erejét, cserébe csak a terror fokozását kapta", látnoki erej? volt. Alighogy Izrael kivonta csapatait két palesztin nagyvárosból, egy palesztin öngyilkos merénylő felrobbantotta az Eged Autóbusztársaság Haifától Jeruzsálemig közlekedő, utasokkal zsúfolt járatát. A merényletnek legkevesebb nyolc halálos áldozata és több tucatnyi sebesültje volt. Az esemény csak megerősítette, hogy Arafat és a palesztin vezetés nem hajlandó lemondani a terrorról, és esze ágában sincs békét kötni a zsidó állammal. A palesztin vezetésnek ezen az álláspontján minden valószínűséggel Powell küldetése is zátonyra fog futni. A madridi nyilatkozatot követően öszszeült, kibővített kormányülés úgy döntött, hogy a nemzetközi nyomás ellenére folytatják a katonai műveleteket. Az Európai Unió a kereskedelmi és politikai kapcsolatok megszakításával fenyegette meg a zsidó államot arra az esetre, ha Izrael nem vonul ki azonnal a palesztinok lakta területekről.

A knesszet plénuma határozatban biztosította támogatásáról a terror felszámolására indított Védőfal-hadműveletet, és felszólította a kormányt, hogy "a hadműveleteket a kitűzött célok megvalósításáig folytassa." Az 52-24 arányban elfogadott határozat ellen azonban a Munkapárt külön javaslatot nyújtott be, melyben a hadműveletek minél előbbi befejezése és a politikai tárgyalások megkezdése mellett törtek lándzsát.

Saron álláspontja szerint az Arafaton és a PFSZ-en megfeneklett Oslóból vissza kell térni Madridba, ahonnan a megbékélési folyamat elindult. Kész ugyanis részt venni egy olyan nemzetközi konferencián, ahol a mérsékeltebb arab vezetőkkel tárgyalna egy átfogó rendezésről, a szaúdi formulát tekintve kiindulási pontnak. Madrid egyben azt is jelentené, hogy ebben a folyamatban nem szánnának szerepet Jasszer Arafatnak, a Palesztin Hatóságnak és a körülöttük csoportosuló terrorszervezeteknek, akik bebizonyították, hogy nem képesek a békés együttélésre a zsidó állammal. 


Újra terjed a régi kór

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!