hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Együtt  a szabadságért
„Magyarosodjunk és magyarosítsunk…”

2013. 03. 14.
A zsidóság társadalmi számarányát messze meghaladó mértékben vette ki részét az 1848–49-es szabadságharcból. A közös küzdelem összeforrasztotta a zsidó és keresztény szíveket. Einhorn Ignác – aki a kiegyezés után az első zsidó származású magyar kormánytag lett – azt állította, hogy a harc sorsközössége jobb kötőanyagnak bizonyult, mint 1848 tavaszán a szabadság feletti öröm. A szabadságharc végórájában a zsidók elnyerték az egyenjogúságot, de ez valójában a megtorlásban való részvételre jelentett meghívást. Einhorn jövőképe a bukás ellenére pozitív maradt: „Óriási, eddig ki nem használt erő szunnyad a magyar zsidóságban; csupán fel kell ébreszteni, és bámulatosat fog teljesíteni” - prófétálta a szerző.

Einhorn Ignác (Horn Ede, 1825–1875) a 19. századi magyar zsidó történelem egyik legszínesebb alakja. Vágújhelyen született, rabbinak készült, s nyitrai, pozsonyi és prágai tanulmányai után Pesten a bölcsészeti karon tanult tovább. Majd Pozsonyban Neustadt Adolf maga mellé vette a Pressburger Zeitung szerkesztőségébe. Itt kedvelte meg az újságírást 1841–44 között, melyet 1845-től a pesti lapokban folytatott, s a Pesti Hírlapban, a Jelenkorban, a Hetilapban és a Pester Zeitungban jelentek meg cikkei. Fellépése egybeesett a reformkorszak befejező szakaszával, az 1840-es évekkel, amikor a liberális nemesi ellenzék zászlajára tűzte a zsidók emancipációjának kérdését.

Az elit hajlandónak mutatkozott a zsidók jogainak kiszélesítésére, cserébe viszont a magyarsághoz való asszimilálódásukat várta el. A kínálkozó lehetőség szellemi forradalmat indított el a zsidóság körében. A radikális reformirányzat vezetőjévé Einhorn Ignác vált, aki a magyarosodás és a vallási modernizáció megvalósításáért szállt síkra. Vezető tisztséget töltött be a zsidó ifjúság Magyarosító Egyletében, s társszerkesztője volt az Első magyar zsidó naptár és évkönyv 1848-ra  című periodikának, amely zsidó szerzők magyar nyelvű írásait közölte.  A kötet a magyarsághoz való integrálódás programját fogalmazta meg, s vezérlő gondolata az alábbi volt: „Magyarosodjunk és magyarosítsunk, polgárosodjunk, hogy polgárosíttassunk!” Einhorn az 1848. április 10-én írt Zur Judenfrage in Ungarn (A zsidókérdés Magyarországon) című röpiratában és az 1849. április 15-én elindított hetilapjában, a Der ungarische Israelit (A magyar izraelita) hasábjain fejtette ki véleményét. Az 1848 tavaszán jelentkező zsidóellenes pogromok és az emancipáció elmaradása ellenére a magyarsághoz tartozásáról tett hitet.

Radikális hitújítóként éles vitába keveredett Schwab (Löw) Arszlán pesti főrabbival, aki a mérsékelt reformok híveként helytelenítette a hagyományokkal való gyökeres szakítást. Einhorn a berlini reformokat tekintette mintául, s a zsidó vallás belső lényegéhez ragaszkodva igyekezett azt az általa haszontalannak ítélt szokásoktól és a történelmileg rárakódott szertartásoktól „megtisztítani”. Ennek érdekében számos újítást javasolt: az imákat nemzeti nyelven (magyarul) és fedetlen fővel mondják el, az istentiszteleteken éneket (kórust) és orgonazenét vezessenek be, a hetedik napot szombat helyett vasárnap tartsák (szükség esetén); engedélyezzék, sőt ösztönözzék a vegyes házasságot. Elvetendőnek ítélte a körülmetélést, a Talmud „szőrszálhasogató” előírásait (szombati törvények, étel- és italkorlátozások) és a rabbinikus tételeket. Akárcsak a középkor sötét századaiból örökölt „balvélekedéseket” mint a zsidó nép örök kiválasztottságát és fényes nemzeti újjászületését, Palesztinába való visszatérését, idegenkedését a más vallású emberek iránt, stb. Véleménye szerint a reformokkal a zsidó hit- és erkölcstan eredeti – Isten által Mózesnek kinyilvánított – tisztasága állna helyre.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!