"Recseg-ropog, rázkódik a keresztény világ" - Németh Sándor az Eucharisztikus Világkongresszusról és az evangéliumi kereszténység jövőjéről
A Hit Gyülekezete vezető lelkésze és felesége a Hit rádiónak adott interjút
"Recseg-ropog, rázkódik a keresztény világ" - Németh Sándor az Eucharisztikus Világkongresszusról és az evangéliumi kereszténység jövőjéről

Forrás: Youtube/Hit Rádió

2021. 09. 16.
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, és felesége, Judit a Hit rádió új stúdiójában adott nagyinterjújukban többek között az evangéliumi kereszténység mai helyzetéről, az Eucharisztikus Világkongresszusról, az ökumenizmusról, és David Yonggi Cho elköltözéséről nyilatkoztak.

A kongresszuson való részvételről Németh elmondta, hogy a Hit Gyülekezete státuszából adódóan a társegyházak és különböző társadalmi szervezetek elvárják, hogy képviseltesse magát különböző jellegű rendezvényeken, és ilyen volt az elmúlt hetek katolikus rendezvénye is, melyre bíborosi meghívás útján érkezett.

A vezető lelkész méltatta az ökumenikus rendezvény magas színvonalú szervezését, ami a tömegek mozgatását és az infrastrukturális felépítést illeti.

"Profi rendezvény volt, a kórus és az egész művészi szintje szintén magas színvonalú volt, gigantikus hangulatú, mint egy Verdi opera. Egy ilyen sikeres rendezvényről nem véletlen, hogy a világsajtó is beszámol."

Ugyanakkor kijelentette, az, hogy jót is mond a kongresszusról, nem jelenti azt, hogy a protokolláris közösségen kívül bármilyen más szellemi, teológiai közösségek vállalt volna a résztvevő többi felekezet képviselőivel.

Németh úgy látja, a rendezvény pozitív tényező volt Magyarország külföldi megítélése szempontjából is, mivel oldhatott olyan előítéleteket, amit a főáramú média épített fel éveken keresztül, akár a kormánnyal szemben, akár a magyar társadalommal szemben. Hozzátette, nyilván volt katolikus szertartási jellege,

de mindent megtettek azért, hogy az evangélium kerüljön a középpontba. 

Máté evangélium 16. fejezetéből olvasták fel azt a híres, nevezetes történetet, hogy Jézus Krisztus megkérdezi a tanítványokat, hogy minek tartják őt az emberek, utána pedig személyesen Péternek is felteszi a kérdést, amire ő válaszol, és a válasz értelmezésénél megoszlanak a felekezeti értelmezések. 

„Bölcs volt, hogy nem arra tették a hangsúlyt, hogy kire épül az egyház, ki a kőszikla, hanem a Péter és a názáreti Jézus Krisztus gondolkozása közötti ellentétre. Ferenc pápa üzenete, amit elmondott, teljesen rendben volt igei szempontból.”

Arra a kérdésre, hogy Ferenc pápával kapcsolatos korábbi kritikus hozzáállása, és a róla kialakult benyomása változott-e a személyes találkozással, kiemelte, hogy nem volt ott, amikor zárt körben, politikusokkal, egyházvezetőkkel és az Ökumenikus Tanács tagjaival egyeztetett a pápa, okkal. 

„Különállásunkat a jövőben is meg kívánjuk őrizni.”

Ennek ellenére persze vannak közös együttműködési területek, tette hozzá a Hit gyülekezete lelkésze, ilyen a házasság és a család védelme, az abortusz elleni fellépés, és egyéb hasonló morális kérdések. Az evangélium és a Biblia védelme is közös ügy.

Ezen kívül vannak még ezzel kapcsolatosan olyan társadalmi jellegű mozgalmak, amiben a Hit gyülekezete is részt vesz, például szegények támogatása, a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, és így tovább. 

„Azt gondolom, hogy ez a rendezvény a teológiai, spirituális, doktrinális különbségek ellenére is demonstrálta azt, hogy ha egy ilyen nagy nemzeti érdekről van szó, vagy akkor mindenki félreteszi a különbségeket, és igyekszik Magyarországról egy vonzó, elfogadható képet közvetíteni kifelé és önmagunk felé is”

- jelentette ki.

Németh Ferenc pápa személyével kapcsolatban kiemelte, hogy sok ellentmondásos nyilatkozata volt az elmúlt években, amik vitákhoz vezettek a konzervatívok és a liberálisok, illetve a progresszívok között, de úgy tűnik, hogy 

„azért ő nem egy dogmatikus személy, hanem hangosan gondolkodik, és talán én ezzel magyarázom azt, hogy sokszor az ellentmondó mondatokat is lehet tőle hallani.”

Az ökumenizmus mozgalmával kapcsolatosan a vezető lelkész leszögezte, hogy az eredendően protestáns közösségek kezdeményezésére jött létre. Hosszú ideig például a katolikus egyház ellenezte is. A katolikus egyház továbbra is különálló, de vannak a katolikusok részéről is, például Magyarországon is olyan kezdeményezések, amelyek nyilvánvalóan ökumenikus jellegűek.

Eredendően az volt a célja, hogy keresztény protestáns közösségek között egységet hozzon létre a Biblia alapján, de idővel sok nem bibliai szempont került előtérbe, különösen a második világháború után, ezért alakult ki az evangéliumi keresztények körében fenntartás az ökumenizmussal kapcsolatban.

Németh rámutatott , hogy sokféle ökumenikus mozgalom van (progresszív, melegházasság-, abortuszpárti), és ezzel kapcsolatosan különösen a Bibliához, Isten igéjéhez ragaszkodó irányzatok a különállásukat hangsúlyozzák, így a Hit gyülekezete is. 

A világ legnagyobb evangéliumi keresztény gyülekezete dél-koreai pásztora, David Yonggi Cho elköltözésével és munkásságával kapcsolatos kérdésre Németh Judit, aki Sándorral együtt személyesen is ismerte őt, elmondta, hogy őket a 80-as években érte el Cho, hanganyagok formájában, még akkor, amikor a gyülekezet

egy budaörsi présházban hallgathatta meg a csempészett audiokazettákat, melyeknek odaszánt, konkrét imával kapcsolatos részei nagy hatással voltak a közösség tagjaira.

Később könyveit is kiadta a Hit gyülekezete, melyek közül A negyedik dimenzió óriási népszerűségre tett szert.

Sándor és Judit 1989 augusztusában végül személyesen is ellátogattak szöuli gyülekezetébe, az akkor közel egymillió tagot számláló Yoido Full Gospel Churchbe. 

„Hatalmas nagy forgalmi dugók voltak, amikor mentünk. Szeretnék én is ilyet látni Magyarországon. A rendőrök irányították a forgalmat, nem lehetett közlekedni. Nagyobb dugók voltak, mint most a pápalátogatásánál.”

Egy amerikai evangélista, Marylin Hickey segítségével jutottak el Dél-Koreába, és a Cho által épített imahegynek nevezett imacentrumot is meglátogatták az észak-koreai határ közelében, ahová

sokan napokra, hetekre is elvonultak imádkozni és böjtölni a barlangokba. 

David Yonggi Cho később Magyarországra is ellátogatott, és szállodájában különböző karizmatikus közösségek képviselői mellett a Németh házaspár is részt vett vele egy közös reggelin. 

A dél-koreai pásztort érő pénzügyi vádakkal kapcsolatban a vezető lelkész kijelentette, pénzkeresésre vannak jóval egyszerűbb megoldások, mint egy nagy gyülekezet vezetése, ami nagy terhekkel jár.

Cho prosperitásról szóló tanítását sokan támadták, ugyanakkor Németh Sándor szerint a pénz önmagában nem jó vagy rossz, attól lesz az, amire használják, most például a magángépei miatt sokat kritizált amerikai prédikátor, Kenneth Copeland repülőjét az Afganisztánban ragadt keresztények kimenekítésére ajánlotta fel.

„Itt mindig az a lényeg, hogy a keresmény, a jövedelem mire van fölhasználva. Bűnre, vagy az életet szolgálja.” 

A vezető lelkész hangsúlyozta, Isten azt akarja, hogy a munkájában legyen anyagi áldás és az az életet, a megtéréseket mozdítsa elő. 
Most például a pápa látogatása is nagyon sokba került. Ezzel kapcsolatosan senki nem számol, de most egy ilyen evangéliumi keresztény fölépít egy ingatlant, és ráadásul még hitelt is vesz fel, ebből országos botrány van. Holott semmiféle különleges dolog nincsen benne – tette hozzá Németh. 

A Yoido-sziget, ahol a gyülekezet központja fekszik, és ahol fölépült a nagycsarnokuk, az a város legszegényebb, legelmaradottabb, legnyomorultabb része volt, most pedig a kormánynegyednek ad otthont. 

A lelkész szerint a távol-keleti emberek nem ijednek meg attól, hogy egy nyomorúságos helyre kerülnek, ők kreatívan nézik, hogy abból egy virágzó terület legyen. Ez egy kulturális adottság.

A '80-as, vagy '90-es években New Yorkban is használták őket, hogy bizonyos negyedeket kulturálisan felhúzzanak, mivel nagyon jó kultúrateremtő képességgel rendelkeznek, és nem ijednek meg a kihívásoktól.

„Természetesen óriási áldásokat vettünk a nyugati kereszténység szellemi embereitől is… de a keleti kultúrából is (Dél-Koreában), ami bibliai módon már átitatott, tehát semmi köze az idegen istenekhez, okkultizmushoz.”

Yonggi Cho felhívta Sándort és Juditot a színpadra, ami teljes meglepetésként érte őket, de előtte még az irodájába is behívta őket, ahol Magyarországról és a gyülekezet kezdeteiről kérdezgette őket.

Ezek után kerültek a színpadra, ahol bizonyságuk megosztására kérte őket a pásztor. Németh Sándorra óriási benyomást tett az alkalmon résztvevő tízezer ember közös dicsérete, hiszen azelőtt sohasem tapasztalt hasonlót élőben. 

A Hit gyülekezete vezető lelkésze hozzátette, Yonggi Cho mellett, Derek Prince világhírű brit keresztény tanító, Kenneth Hagin, a nemzetközi hit mozgalom nagy alakja és Lester Sumrall világhírű amerikai evangélista is rendkívül nyitott volt a személyére, amit akkoriban még nem értett.

„Nagyon sokan voltak ott vendégek. Semmi indoka nem lett volna (Yonggi Chonak, a szerk.), hogy ilyen teret adjon nekem… de utólag látom, hogy Isten szelleme ezeken az embereken keresztül készített fel a későbbi sorsomra,”

- mutatott rá Németh, aki szerint a pünkösdi-karizmatikus mozgalom óriásai szinte fogadott fiukként kezelték, és több ízben el is vitték volna magukkal szolgálói útjaikra. 

David Yonggi Cho életpályájával, aki a napokban, agyvérzés következtében költözött el, bővebben is foglalkoztunk a Hetek legfrissebb lapszámában. 

Ez a kommunizmus alatt is nagy segítséget jelentett Sándor és Judit számára, hiszen gyakorlatilag nem is nekik kellett megkeresni ezeket az embereket tanításért és inspirációért, hanem ők meg is előzték őket ebben. 

A karizmatikus mozgalom óriásainak elköltözését és az egyház jövőjét firtató kérdésre Németh kijelentette, nagyon aktuálisak, és ő is foglalkozik velük. Hozzátette, manapság már nemigen lát akkora jelentőségű evangéliumi keresztény vezetőket, mint Derek Prince, Kenneth Hagin vagy Yonggi Cho, akik perspektívát nyújtottak a pünkösdi-karizmatikus mozgalomnak, megmutatva, milyen irányba tartson.

Bár az újjászületett keresztények száma láthatóan megugrott a világon, azonban a gyülekezetekbe sok helyen doktrinális és szellemi zavar költözött, véli.

„Minden felekezetet érintenek problémák, tehát recseg-ropog, rázkódik a keresztény világ, de ugyanakkor azt is lehet látni, hogy van egy mag, amely inkább Isten fele menekül”

A vezető lelkész úgy látja, s katolikus egyházon belül nagyon sok olyan ember van, aki az evangélium felé fordul, és az evangéliumi hitre teszi a hangsúlyt, és reméli, hogy más protestáns, a hagyományos protestáns egyházakban is fellelhető ez a tendencia, amit pontosan a radikális liberalizmus vált ki. 

Két irányt lát, a keresztényüldözések és radikális társadalmi lobbik tevékenysége nyomán kialakuló spirituális egységet és integrációt keresztény közösségek között, ami a szolidaritáson alapszik, a keresztény világnak egy másik, jelentős része azonban erőteljesen szekularizálódik, és ettől nem mentes a pünkösdi karizmatikus mozgalom sem.

„Most nagyon nehéz helyzet van a járvány következtében, így a legfontosabb az összegyűjtés, integrálás, megszentelődés, és akkor utána jöhet az egyház dinamizálása.”

Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!