hetilap

Hetek hetilap vásárlás
870 év után véget ér  a  Malakiás-lista
Petrus Romanus, az utolsó pápa

2013. 02. 21.
Szinte minden hírügynökség említést tett vatikáni tudósításában arról, hogy a XVI. Benedek utódjaként trónra lépő pápa egyben az utolsó lehet az egyházfők sorában. A drámai várakozás alapját a 12. században élt ír Szent Malakiás püspöknek tulajdonított jövendölés adja. Malakiás 1139-ben azt írta, hogy még 112 pápa fog uralkodni, mielőtt végzetes csapás éri a katolikus egyházat. XVI. Benedek a 111. pápa volt a sorban, így emiatt is érthető a konklávé döntése iránti felfokozott érdeklődés.

A Malakiás-lista rövid, latin nyelvű mottókkal jellemzi a pápákat, kezdve az 1143-ban megválasztott II. Celesztinnel. Az ír püspöknek nem ez volt az egyetlen jövendölése, kortársai szerint papi szolgálata során rendszeresen átélt látomásokat, és több csodát is feljegyeztek vele kapcsolatban. Életrajzát az egyik legjelentősebb egyházdoktor, Clairvaux-i Szent Bernát ciszterci szerzetes írta, aki személyesen ismerte Malakiást.
A püspök a pápaság jövőjével kapcsolatos látomást 1139-ben Rómában kapta, amikor küldöttségben járt II. Ince pápánál. Feljegyzése a pápai levéltárba került, és csak több mint 400 évvel később, 1595-ben jelent meg először nyomtatásban. Emiatt elvileg nem zárható ki, hogy a lista első felét (70 pápa uralkodott a kézirat megjelenéséig) utólag valamilyen módon megváltoztatták. Az 1595 után megválasztott egyházfők jellemzése kapcsán azonban kizárható bármiféle csalás. A mottók szigorú sorrendben szerepelnek a listán, így egyértelmű, hogy az egyes jellemzések melyik pápára vonatkoznak.
A kutatók a fentiek miatt általában a lista utolsó 42 mottóját tekintik alapul a hitelességi vizsgálathoz. A rövid jellemzések nem egységesek, vannak, amelyek az adott pápa nevére, valamilyen életrajzi adatára vagy címerére utalnak, míg mások az uralkodásának egy fontos vonatkozását jellemzik. A tudósok 42 mottóból legalább 34 esetben találtak kapcsolatot a jellemzés és a hozzá tartozó pápa között. (A maradék néhány esetben sincs tényszerű ellentmondás, csak nem egyértelmű, hogy az adott jellemzés mire vonatkozik az adott személlyel kapcsolatban.) A lista utolsó mottója apokaliptikus tartalmú, ezért a hitelesség szempontjából perdöntő lehet, hogy mennyire pontosak az ezt megelőző jellemzések.
A 20. század eleje óta uralkodó tíz pápa mottója az eredeti írásmódjuk és pontos fordításuk szerint a következő:
Lumen in cœlo [’fény az égben/mennyben’]: XIII. Leo (1878–1903) címerében egy üstökös látható. Gioaccino Pecci a címert püspöki kinevezésekor választotta 35 évvel azelőtt, hogy pápává választották volna.
Ignis ardens [’égő tűz’]: X. Piust (1903–14) a modern kor legmisztikusabb pápájának tartják, aki maga is többször átélt látomásokat. Ezekben – Malakiáshoz hasonlóan – tűzzel égő városként látta Rómát. Emellett X. Pius címerében is szerepel egy fényes csillag.
Religio depopulata [’elnéptelenedett vallás’]: XV. Benedek (1914–22) uralkodása alatt az ókori üldözések óta a legsúlyosabb veszteség érte a kereszténységet. Az első világháború emberveszteségei mellett a bolsevik forradalom – Lenin és Sztálin vezetésével – kíméletlen háborút hirdetett a vallás ellen. Az üldözés nyomán egy évtized alatt világméretekben mintegy 200 millió ember fordult el a kereszténységtől.
Fides intrepida [’lelkes/buzgó/rettenthetetlen hit’] XI. Pius (1922–39) a katolikus egyház modern kori megmentőjének bizonyult. A lateráni szerződéssel újra világi hatalomhoz juttatta a pápaságot (lásd cikkünket a 4. oldalon) és a Németországgal kötött konkordátuma is védelmet jelentett az egyház számára a nácizmus első időszakában.
Paſtor angelicus [’angyali pásztor’]: XII. Pius (1939–58) szintén számos misztikus élményt élt át, és maga is hitt abban, hogy Malakiás mottója rá vonatkozik. Pastor Angelicus címmel a második világháború alatt dokumentumfilmet készíttetett magáról. Bár a vészkorszak alatt a nyilvánosság előtt hallgatott, katolikus történészek szerint titokban sok zsidót mentett meg a pusztulástól.
Paſtor & nauta [’pásztor és hajós’]: XXIII. János (1958–63) megválasztása előtt a leghíresebb kikötőváros, Velence pátriárkája volt. Ő hívta össze az egyháztörténeti jelentőségű második vatikáni zsinatot.
Flos florum [’virágok virága’]: VI. Pál (1963–78) címerét három francia mintájú liliom díszítette. Korábban egyetlen pápa sem használta ezt a jelképet, amely a francia monarchia hagyományos szimbóluma. A jelkép francia elnevezése (fleurs-de-lis) szó szerint azt jelenti, hogy a liliomok virága.
De medietate lunæ [’a Hold közepéről’ / ’a Hold középső fázisából’ / ’a félholdról’]: I. János Pál (1978) a legrövidebb ideig uralkodó pápaként egy holdciklusnyi időt, 33 napot töltött a trónon. Megválasztása napján pontosan félhold volt. Albino Luciani az olasz Belluno egyházmegyében született (Luno latinul holdat jelent).
De labore solis [’a napfogyatokozásról’ / szó szerint ’a Nap munkájáról’, de ez egy megkövült kifejezés a latinban, ami napfogyatkozást jelent]: II. János Pál (1978–2005). Karol Woytila születése napján részleges napfogyatkozás volt, csakúgy, mint a temetése napján. A pápa elkötelezett híve volt a Mária-jelenéseknek, amelyek gyakran napfogyatkozással vagy más Nappal kapcsolatos jelenségekkel társulnak.
Gloria olivæ [’az olajfa dicsősége’]: XVI. Benedek (2005–13) pápai neve kapcsolatban áll a bencés renddel, akiknek olajfa az egyik jelképük. Más értelmezés szerint az olajfa Jeruzsálemre (az Olajfák hegyére, ahol Jézus az utolsó időkről beszélt), Izraelre, illetve a zsidóságra utal. A pápa több gesztust tett a zsidóság felé, akiket testvéreinek nevezett, és ellátogatott Izraelbe is.
Petrus Romanus [’Római Péter’]: Az utolsó pápai mottó – amely a lista hitelessége esetén a most következő egyházfőre vonatkozik – az előzőknél hosszabb és részletes leírást tartalmaz: In p(er)ſecutione extrema S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) ſedebit. Petrus Romanus, qui paſcet oues in multis tribulationibus: quibus tranſactis ciuitas ſepticollis diruetur, & Iudex treme(n)dus iudicabit populum ſuum. Finis. Magyarul: A Római Anyaszentegyház végső üldözésekor fog [a trónra] ülni. Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, s amikor átesnek [az üldözéseken], a hétdombú város leromboltatik, és a félelmetes Bíró megítéli majd népét. Vége.
(A fordításokat Dr. Grüll Tibor készítette.)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!