hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Keresztutak
Felmérés vallási kérdésekben

2004. 12. 26.
A vallásosságról, antiszemitizmusról és a muzulmánok megítéléséről készíttetett nemzetközi felmérést a Wall Street Journal Europe. Az eredmények azt mutatják, hogy Európa meglehetősen megosztott a vallásosság terén, és míg egyes országok az antiszemitizmus erősödését érzik, máshol a problémát nem érzékelik jelentősnek. A muzulmánok helyzetének megítélése is változó: míg nyugaton nagyobb fokú elutasítást tapasztalnak a muszlimok, addig a keleti blokk országai kevésbé kritikusak az iszlámhívőkkel szemben.

A kutatást a Wall Street Journal Europe megbízásából a GfK nemzetközi piackutató csoport
brüsszeli Custom Research Worldwide intézete koordinálta, a pénzügyi hátteret pedig a GfK nürnbergi központja biztosította. A felmérést, amelynek során 21 ezer felnőttet kérdeztek meg, 2004 szeptemberében húsz európai országban – köztük Magyarországon – és az Egyesült Államokban hajtották végre. 

A felmérés eredménye szerint Közép- és Kelet-Európában a válaszadók 80 százaléka tartja magát vallásosnak, Nyugat-Európában viszont három személy közül kettő, függetlenül attól, hogy tartozik-e valamilyen egyházhoz, illetve látogat-e valahol istentiszteletet. Legnagyobb számban Romániában (97 százalék), Törökországban (95 százalék) és Görögországban (89 százalék) hisznek a polgárok. A görög és román hívők többsége az ortodox egyházhoz tartozónak vallotta magát, a törökök viszont a muzulmán valláshoz sorolták magukat. Míg a magyar felnőtt lakosság 58 százaléka tartja magát vallásosnak, Belgiumban ez az arány 57 százalék, Németországban 56 százalék, Hollandiában 48 százalék, Csehországban pedig mindössze 30 százalék.

A felmérés szerint a magyarországi átlag alacsonyabb a közép-európai átlagnál. Foglalkozás szerint leginkább a mezőgazdasági dolgozók mondták vallásosnak magukat (87 százalék), lakóhely szerint a kisközségek polgárai (77 százalék), életkor szerint pedig a 60 évesnél idősebbek (77 százalék). A magukat vallásosnak mondó felnőttek közel egynegyede – azaz körülbelül 3,5 millió ember – nem jár templomba, 49 százalékuk pedig évente 1-4-szer látogat el istentiszteletre, többnyire a nagyobb ünnepeken. A heti templomba járók aránya 15 százalék. Ez a közép-európai átlaghoz képest igen alacsony arány: a felmérés eredménye szerint ugyanis a régióban a felnőttek 37 százaléka hetente legalább egyszer elmegy templomba, és csupán 12 százalék nem jár soha istentiszteletre.

A huszonegy vizsgált országból tizenháromban a vallásosak többsége katolikus. Ezen belül is 90 százalékot meghaladó arányban katolikus Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Szlovénia és Belgium. Északabbra viszont – Svédországban, Finnországban és Dániában – a protestantizmus van túlsúlyban. A katolikusok és protestánsok aránya megközelítőleg egyforma Németországban. Magyarországon a válaszadók 74 százaléka vallotta magát katolikusnak, 21 százalék pedig protestánsnak.

Az antiszemitizmussal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy Nyugat-Európában minden harmadik megkérdezett a jelenség erősödését érzékeli, viszont körülbelül ugyanennyien nem látnak változást, 13 százalék pedig csökkenést érzékelt. A belgák (52 százalék), hollandok (46 százalék) és a svájciak (44 százalék) úgy látják, országukban növekszik az antiszemitizmus. A románok és az olaszok viszont csökkenésről számoltak be (29 és 22 százalék). Magyarországon a megkérdezettek 29 százaléka úgy gondolja, hazánkban nőtt az antiszemitizmus, 31 százalék szerint a helyzet nem változott, 12 százalék pedig úgy érzi, csökkent. Ehhez képest régiónkban a cseh, román és bolgár válaszadók szerint a jelenség inkább visszaszorulóban, mint növekvőben van.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!