hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Káin vagy Ábel útján?

2003. 12. 22.
A vallási indíttatású emberölés gyakorlata nem a betlehemi gyermekek legyilkolásával kezdődött, hanem egyidős az emberiséggel. A Biblia tanúsága szerint már a második nemzedékben elkövették ezt a bűnt.Luther Márton. A reformátor nem lett mártír, és ezzel véget ért a középkor

Káin és Ábel két alapvető emberi gondolkodásmód és sors prototípusa lett, amelyet már nevük jelentése is kifejez. Káin, az idősebb fivér az Isten és ember közé áthatolhatatlan válaszfalat húzó bűnesetet mint változtathatatlant elfogadta, és beletörődve abba, hogy a Teremtő immár valami távoli, megfoghatatlan lény az ember számára, figyelmét arra összpontosította, amit az ember természetes képességeivel megszerezhet és birtokolhat a földön (Káin neve ezeket a tevékenységeket fejezi ki). A történelem folyamán Káin és utódai teremtették meg elsőként azt a vallásos materializmussal átitatott jóléti társadalmat, amelyben virágzott a tudomány és a művészetek, de a teljesen formális istenhit egyre kevésbé vethetett gátat az emberből előtörő gonosznak.

Ábel neve párát jelent, ami a hiábavalóság jelképe: rövid ideig látszik, majd eltűnik, mintha sose létezett volna. A bukott ember elveszítette létezésének teremtetéséből fakadó értelmét – hogy örök közösségben éljen Istennel –, s csupán szertefoszló páraként jár a földön. Ezt felismerve Ábel a szellemi halál állapotába zuhant emberi lét legfontosabb teendőjének – az örökkévalóság távlatából nézve pedig az egyetlen fontos feladatnak – azt tartotta, hogy vakként botorkálva is keresse, kitapogassa a Teremtőt; megtalálja kiengesztelésének módját. Sikerrel járt, és ez az életébe került – a frusztrált báty meggyilkolta, mert Isten csak az ő áldozatát fogadta el. 

Jelen írás a keresztény Egyház történetéből villant fel néhány epizódot, amikor a megcsontosodott vallási hagyományok képviselői (bármilyen jelleg? tradíció fölött őrködtek is) "a többségi akarat és az idősebb jogán" az ábeli életfilozófiát követő és változást sürgető szellemi áramlatok fizikai megsemmisítésére törtek.

Az Újszövetség hajnalán

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!