hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Ki Jézus
Zsidó-keresztény vitasorozat a CNN-en

2000. 07. 15.
"Tizenöt éve hiába kerestük volna Jézus képmását a nagy nemzetközi hírmagazinok címoldalán, ma azonban a kereszténység központi alakja rendszeres szereplője ezeknek az újságoknak. Mi az oka ennek? Kicsoda valójában Jézus?" – kérdezte a közelmúltban a CNN hírtelevízió népszerű beszélgetőműsorának riportere különböző felekezet? – baptista, katolikus és zsidó – beszélgetőpartnereit. Larry King egy korábbi, januári műsorában arra kereste a választ, hogy szabad-e keresztényeknek zsidókat téríteniük. Aligha meglepő, hogy a két műsor közül ez utóbbi hozott különösen éles vitát, bár a párbeszéd és az egymás iránti tisztelet még a dogmatikailag oly távol eső nézetek esetén is segített a feszültségek oldásában: a júliusi adásban az egyik oldalon a történelmi Jézus személyének az elfogadása, a másikon pedig Jézus zsidó mivoltának elismerése jelzi ezt.

"Úgy tekintem Jézust, mint Isten eszközét arra, hogy a héber Írások morális
világképét az egész emberiség örökségévé tegye" – ezzel a rabbitól talán
szokatlan jellemzéssel válaszolt a "Ki Jézus?" kérdésére Harold Kushner, a
bostoni zsinagóga vezetője. Kushner úgy látja, hogy különbséget kell tenni "Jézus
vallása, amely egy mélyen humanista judaizmus" és a "Jézusról szóló vallás",
azaz a kereszténység között. Egy másik rabbi, a New York-i Shmuel Boetach szintén úgy
véli, hogy nem Jézus tehet arról, hogy személye a "végső zsidó tabu-témává vált".
Szerinte a kereszténység minden más világvallásnál többet tett azért, hogy "pogányok
milliárdjait Isten ismeretére és a monoteizmushoz vezesse". Boetach az "eretnekséget"
abban látja, hogy az egyházi tradíció a "történelmi Jézus alakját a kereszténység
messiásává változtatta". Ezzel "Jézus fegyverré vált a kereszténység kezében
a zsidóság ellen".

A legnagyobb amerikai protestáns felekezet, a déli baptisták egyik kiadványa az év
elején nagy vihart kavart, mivel úgy fogalmazott, hogy az Evangélium üzenetét a zsidók
számára is hirdetnie kell az egyháznak. A januári Larry King Show vendégeként Albert
Mohler baptista teológus zsidó vitapartnereitől hideget-meleget egyaránt kapott ezért
az állításért: volt, aki agresszívnak, de volt, aki egyenesen náci gondolkodásúnak
nevezte, mondván: aki egy hívő zsidóban hiányt vél felfedezni, és ezért téríteni
akarja, nem különb a szőke haj és kék szem felsőbbrendűségét hirdető rasszistáknál.
Jóval higgadtabban zajlott Mohler és a rabbik múlt heti beszélgetése Jézus személyéről.
A teológus szerint a kérdést maga Jézus válaszolta meg tanítványainak Cézárea
Filippiben, amikor Péter állítását – "Te vagy a Krisztus (Messiás), az élő
Isten Fia" – helyben hagyta. A megtestesült Krisztus, aki Istenként és emberként
az emberiség megváltója, nem egy történelem során kialakult egyházi kategória,
hanem maga a valóság – érvelt Mohler, aki számos bibliai idézettel is alátámasztotta
érvelését.

"A Biblia élő könyv: prófécia, történelem és költészet csodálatos ötvözete,
ugyanakkor Isten üzenete is az emberiséghez, amelyben megismerteti velünk, hogy az út
Őhozzá a Fián, Jézus Krisztuson keresztül vezet" – érvelt az ortodox keresztény
kijelentés mellett Anne Graham evangélista, Billy Graham leánya, aki maga is több
sikerkönyv szerzője. Anne elmondta, hogy szülei hite és a gyermekkorában alaposan
megismert bibliai tanítások ellenére neki is személyesen kellett hitre jutnia Jézusban,
mint megváltóban. Erre a megindító találkozásra – vallotta be Anne Graham – egy
Jézusról szóló, a húszas években készült némafilm

vetítése közben jutott el. Amikor szülei látták, hogy a keresztre fe-szítés
jelenete közben leányuk sírva kéri Isten bűnbocsánatát, segítettek neki a megtérésről
szóló ima elmondásában.

"Aligha akart új vallást alapítani Jézus, aki maga is egy törvénytisztelő zsidó
volt" – állította a fórum katolikus vendége, Michael Manning atya, aki kifejtette:
a Szentháromságot hirdető keresztény tan csak a IV. századra, a niceai zsinat idejére
alakult ki. Szerinte ma a lényeges kérdés nem az, hogy ki volt Jézus, hiszen ebben az
emberek – nemcsak a keresztények – nagyjából azonos állásponton vannak, hanem az,
hogy az igazi Jézust állítja-e az egyház a világ elé? "Ebben a kommercializálódott
világban nemcsak a győztes Jézusra, hanem a szegényekkel együttérző megváltó
bemutatására is szükség van" – vélte Manning.

Egy hallgatói kérdésre, miszerint miért gondolja azt, hogy az Ószövetség cáfolja,
miszerint Jézus messiás lenne, Boetach rabbi kifejtette: szerinte az Ézsaiás próféta
által leírt messiási feltételeknek – békét kell hoznia a Földre, minden betegséget
meggyógyítania és a jeruzsálemi Templomot felépítenie – Jézus nem felelt meg. "A
keresztények erre azt mondják, hogy a második eljövetelekor majd megteszi ezeket. Nos,
erre mi zsidók azt válaszoljuk, hogy majd meglátjuk" – állította Boetach. A rabbi
szerint egyébként nem volt istenkáromlás Jézustól, hogy messiásnak állította magát,
hiszen a zsidó felfogás szerint a messiás nem isteni személy, hanem a zsidóság
politikai vezetője lesz, aki helyreállítja Izrael királyságát. Boetach az utóbbi évek
több zsidó történészének elterjedőben lévő feltételezését osztotta azzal az állításával,
hogy Jézus elítélésében a felelősséget nem a farizeusok számlájára írta –
azok szerinte a hozzájuk igen közel álló Jézus pártján álltak –, hanem a Rómát
támogató szadduceus párthoz tartozó főpapra hárította. Mit lehet tudni a történelmi
Jézus személyéről, netán külsejéről? – érdeklődött tovább a riporter. Mohler
szerint teljességgel félrevezető törekvés ma az, hogy az Evangéliumok leírásait
megkérdőjelezve, úgymond objektív bizonyítékokat keresnek egyes kutatók Jézusról.
Aki Jézus alakját materialista bizonyítékokkal akarja megragadni, szükségszerűen
materialista következtetésekre jut – mondta a baptista teológus. Mohler egy katolikus
kollégájának a hasonlatát idézte arról az emberről, aki egy mély kútba tekintve a
saját képmását látta meg, majd elújságolta, hogy a vízben új felfedezésre
bukkant. Így van mindenki, aki a Biblián kívül keresi Jézust – csak önmaga elképzeléseit
találja meg. A modern társadalom képmutatását mi sem jelzi jobban, mint hogy sokan
azok közül, akik fanyalogva bírálják a Bibliát a természetfelettire vonatkozó állításai
miatt, készek egy divatlap útmutatásait követve, "mágikus kristályt" vásárolni
maguknak, és az előtt órákig meditálni – állította Mohler. Hogy milyen volt Jézus
külseje? A Biblia szerint megjelenésében nem volt semmi rendkívüli, így alapos okunk
van feltételezni, hogy alakja nem tért el palesztinai zsidó kortársaitól. Ennek az átmeneti
jellemzőnek – hiszen Jézus a feltámadása után tökéletes testben állt elő – a
megváltásról szóló üzenethez nincs köze – vélte befejezésül a teológus.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!