hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Miért téved, aki arról beszél, hogy Luther előtt csak a római katolicizmus létezett?
Mozaiktöredékek az egyháztörténet sokszínűségéről
Miért téved, aki arról beszél, hogy Luther előtt csak a római katolicizmus létezett?

Fotó: Shutterstock / PuzzlePix

2024. 03. 06.
Egyes körökben népszerű az a történeti elképzelés, hogy a reformáció időszakáig, azaz a XVI. századig Európában a római katolicizmus volt egyenlő magával a kereszténységgel. Még bizonyos fő közjogi méltóságok is hangoztattak Magyarországon ilyen nézeteket, így érdemes történelmi távlatból megvizsgálni a kérdést.

Egondolatmenet vallói szerint a római egyház volt a keresztény kultúra egyetemes, valamint egyetlen letéteményese. Az alábbiakban ezen állítás történeti hitelességének kívánunk utánajárni; egyben fel kívánjuk vázolni összefoglaló jelleggel a kereszténység ókori és középkori történetének néhány fejezetét, amelyek a tisztánlátást segíthetik e kérdéskörben.
mióta is római a katolicizmus?

Ha a római katolikus álláspontot nézzük, akkor maga Jézus Krisztus az egyetemes (katholikosz) Egyházat alapította meg. Eddig nem is lenne probléma, hiszen ebben mind a protestáns, mind a neoprotestáns, mind egyéb keresztény felekezetek egyetértenek. A római egyház álláspontja szerint azonban a Krisztus által megalapított látható egyház egyenlő a római katolikus egyházzal. Mint a II. vatikáni zsinat által 1964-ben elfogadott apostoli konstitúció, a Lumen gentium (Népek világossága) is kimondja, a Krisztus által létrehozott egyház látható módon a római katolikus közösségben van jelen a világban, még ha meg is található „az igazságnak több eleme” azon kívül is.

Mint említettem, ugyan nem vonjuk kétségbe az Egyház egyetemességének és egységének tanítását, nem tudunk egyetérteni azzal az állítással, ami ezen ekkleziológiai (egyháztani) tanításra alapozva azt állítja, hogy az európai keresztény kultúra egyenlő a római katolikus kereszténységgel és annak kulturális vívmányaival. Az ősegyház nem volt „római” egyház, ahogy a korai egyházat sem lehet római katolikus egyháznak tartani, pontosabban ezen időszakban inkább helyes „nagyegyházról” beszélni a különféle kisebb csoportok, mozgalmak vagy akár eretnekségek mellett.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!