hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Trianon és a magyar zsidók
„A magyar érzésnél kitartunk a maga végtelenségében”
Trianon és a magyar zsidók

Forrás: Fortepán

2020. 06. 18.
Az első világháború merőben más volt, mint a megelőző századok összecsapásai, különbözött a hadviselés módjában, de a szembenálló hadseregek összetétele tekintetében is. Egyes országok szinte teljes férfilakossága egyenruhát öltött. Felekezetre tekintet nélkül érkeztek a behívók és zsidó katonák tömegei jelentek meg a laktanyákban és a fronton.

Így volt ez az Osztrák-Magyar Monarchiában is, 320.000 zsidó vonult be, akik közül minden nyolcadik soha nem tért vissza. Érvényesült az egyenjogúság a hadseregben, noha létszámuk alatta maradt lakossági arányuknak, viszont a tartalékos tisztek 17-18 százaléka izraelita felekezetű volt. (Az első világháború hadügyminisztere, báró Hazai Samu is zsidónak született Rimaszombaton). Az egyenlő jog a hősi halálra a fronton maradéktalanul érvényesült, egy tábori rabbi az olasz harctéren 268 zsidót temetett el egyetlen véres napon!

Ezek után nagyon megrázta a zsidók közgondolkozást a háborús vereség, a forradalmak, az ellenforradalom következtében növekvő antiszemitizmus. Tragikusan zárta le a korszakot a trianoni békeszerződés, amely az egész országot – és benne a zsidóságot – valósággal sokkolta. A háború lezárásának sokat emlegetett fejezete ez a bizonyos trianoni döntés, amely a magyar zsidóságot is nagyban érintette, nagyobb részüket utódállamoknak juttatva. (A magyarságnak egyharmada került az utódállamokba, a háború előtti milliós zsidó lakosságnak több mint a fele!) 

Forrás: Fortepán
(Forrás: Fortepán)

Az ország megcsonkításának veszélye már a háború végén felrémlett és más csoportokkal együtt ők is tiltakoztak ellene. A felekezet legnagyobb, legrelevánsabb lapja, az Egyenlőség azonnal felismerte a veszélyt. Biró Lajos a híres író-publicista, Ady barátja írja: „Ránk az a kötelesség hárul, hogy változatlan forró szeretettel, de sokszorozott önzetlenséggel siessünk minden áldozatot meghozni, melyet hűséges fiaitól a haza megkívánhat”. November 6-ra zsidó nagygyűlést hívtak össze a Vigadóba tiltakozásul a területek elszakítása ellen.  Érdekes olvasni a beszámolót a napirendről és fogadtatásáról: „1. pont: A magyar zsidóság törhetetlen hűségnyilatkozata a magyar nemzethez.  A 2. pont felhívja a külföldön élő hittestvéreket, harcoljanak a magyar integritás, a magyar állam becsületének védelme mellett. Őrjöngő taps.”

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!