hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A jáki kinyilatkoztatás

2013. 05. 09.
A nagymúltú és most részben felújított jáki templom ünnepélyes átadásán részt vett a miniszterelnök; s mint az utóbbi időben bármilyen kínálkozó alkalommal, ezúttal is kormányzásának sikereit propagálta. Lényege szerint „a kontinens és benne Magyarország” megújulásáról szólt a beszéd, arról, hogy „az életfelfogás középpontjába” vissza kell helyezni „az imádság és a munka hagyományát”. Önmagában ez a jámbor óhaj azonban nem érné meg, hogy utólag szót ejtsünk róla, bár egy kormányfőtől kissé intoleráns igénynek tartjuk az imádság és a munka ilyetén szoros egymáshoz kötését – a magunk részéről megengednénk mind a honi, mind az európai polgároknak, hogy eldöntsék, összetartozik-e számukra ez a két princípium. Azt hívják ugyanis lelkiismereti szabadságnak, amikor az ember egyéni akaratától függ, ateistaként avagy hívőként él, és természetesen vallását is maga választja. Ám legalább mi legyünk türelmesek, végtére Orbánnak szíve joga kifejteni a saját „életfelfogását”, még akkor is, ha személyes nézeteit kategorikus imperatívuszként fogalmazza meg; most már nemcsak szűkebb politikai közössége, hanem az egész kontinens számára is.

A retorikai – és persze gondolkodásbeli – bajok ott kezdődnek igazán, mikor a kormányfő túllép szubjektív óhajai és meggyőződései körén, s olyan kijelentéseket tesz, amelyek nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak, azaz tényként semmivel sem igazolhatók. A jáki beszédben is hallhattunk néhány, enyhén szólva sem hiteles állítást.

Az egyik úgy szól, hogy 2010-ben a választók „ránk bízták Magyarország új alkotmányának létrehozását”, ehhez pedig „le kellett bontani” a magyar alkotmányról „azokat a hagymakupolákat, amelyeket a kommunista rendszer épített rá”. Nos, először is tudnivaló, hogy a Fidesz választási programja még utalás formájában sem tartalmazta az alkotmányozás ígéretét, és az – minden utólagos híreszteléssel ellentétben – kampánytémája sem volt a jobboldalnak. Következésképp a választók ezt a feladatot semmiképp sem bízhatták rá az új kormányra. Azokat a bizonyos hagymakupolákat pedig csakugyan le kellett bontani, de 1989-ben, majd a rendszerváltás után ez meg is történt; Magyarország a kilencvenes évektől már nemzetközileg elismert, demokratikus jogállamhoz illő alkotmánnyal rendelkezett. A Fidesz által mostanában oly sokat emlegetett, úgynevezett ‘49-es, sztálinista alkotmánynak már nyoma sem maradt, mire Orbánék nekiláttak kimunkálni azt az „alaptörvényt”, ami viszont gyorsan lerombolta az alkotmányos jogállamot.

A Jákon előadott másik miniszterelnöki kinyilatkoztatás szerint „Európa egy agresszív, szekuláris, internacionalista és családellenes látomás csapdájába esett, ami logikusan vezet a saját keresztény hagyományai feladásához. (…)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!