„Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett” – ezek voltak az aradi vértanúk drámai utolsó mondatai
„Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett” – ezek voltak az aradi vértanúk drámai utolsó mondatai

Aradi vértanúk((Forrás: Wikimedia Commons))

2020. 10. 06.
Aulich Lajos, Damjanich János, Desewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westenburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly – ők voltak az a tizenhárom magyar honvédtiszt, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon, október 6-án kivégeztek. Ugyanezen a napon oltották ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos életét is.

Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezik Magyarország október 6-ára.

Bár időnként felmerülnek kételyek, de a magyar emlékezetben már bő másfél évszázada az él, hogy az aradi vértanúk többségében keresztény mártírjainak ezek voltak a kivégzés előtti utolsó mondatai: 

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot."

Aulich Lajos

"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."

Damjanich János

"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata."

Dessewffy Arisztid

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."

Kiss Ernő

"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."

Knézich Károly

"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!"

Láhner György

"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."

Lázár Vilmos

"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

Leiningen-Westerburg Károly

"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

Nagy-Sándor József

"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."

Poeltenberg Ernő

"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."

Schweidel József

"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."

Török Ignác

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

Vécsey Károly

A napot 2001-ben nyilvánította a magyar kormány nemzeti gyásznappá, az aradi vértanúk emléknapjává. 

(oktober6.kormany.hu)

Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!