Hetek Univerzum
Becsülettel a hazáért
Aulich Lajos vértanú honvédtábornok életrajza

Forrás: Wikipédia/Magyar Nemzeti Múzeum

Becsülettel a hazáért
Aulich Lajos vértanú honvédtábornok életrajza
2019. 10. 03.
Aulich Lajos az Aradon kivégzett „13 honvédtábornok” egyike volt. Görgei Artúr, a tavaszi hadjárat fővezére a legképzettebb és legmegbízhatóbb tábornokának tartotta a szabadságharc egyik legrokon­szenvesebb személyiségét. (2019.10.04.)

Az aradi mártírokra emlékező évforduló kapcsán felmerül a kérdés, ki volt Aulich, s milyen szerepet játszott történelmünk talán legfényesebb fejezetében?

Német vér, magyar szív

Aulich Lajos 1793. augusztus 25-én született Pozsonyban német anyanyelvű, katolikus polgári családban. Apja vendéglőt tartott fenn, melynek jövedelméből taníttatni tudta gyerekeit. Lajos, majd Pál nevű öccse is egy katonai jellegű magán ­nevelőintézetben végeztek, s innen álltak be a császári-királyi (továbbiakban cs. kir.) hadseregbe. Pál hadbíró lett, Lajos pedig a legnagyobb tapasztalattal és leghosszabb szolgálati idővel rendelkező vezetőjévé vált a szabadságharcnak a mindvégig szolgálatban maradó 30 honvédtábornok közül. 1812-ben hadapródként kezdte katonai pályafutását a 2. sor-gyalog­ezredben.

Ezrede kényszerűségből részt vett Napóleon 1812-es oroszországi hadjáratában. Aulich egy Galíciában elhelyezett zászlóaljhoz került, ahol zászlóssá lépett elő. Harcolt a Napóleont legyőző lipcsei csatában (1813), s harctéri érdemeit hadnagyi előléptetéssel jutalmazták. A katonák kiképzésében és a róluk történő gondoskodásban példamutató volt. A háborút lezáró bécsi kongresszus alatt (1814–15) a Sándor-gyalogezred a császárvárosban állomásozott, majd 1819-ben Pozsonyba került, s egy ötéves időszakot leszámítva a szabadságharc kitöréséig itt is maradt. A pozsonyi tartózkodást 1826-ban átmenetileg az Itáliába vezénylés váltotta fel. Közel három évig állomásoztak a Nápolyi Királyságban, Aulich ekkor már főhadnagy volt, s továbbra is beosztott csapattisztként szolgált. Ezredét 1829-ben Dalmáciába vezényelték, s kétéves zárai helyőrségi szolgálat után került vissza Pozsonyba.

aulich
Kossuth Lajos tábornokai körében. Balról: Klapka György, Perczel Mór, Henryk Dembinski, Kossuth Lajos, Bem József és Aulich Lajos (Wikimedia Commons)

Aulich ekkor számos olyan tiszttel szolgált ezredében, akik később a szabadságharc alatt fontos szerepet játszottak a honvédseregben, illetve az ellenséges oldalon. Ezrede pontosan tükrözte a cs. kir. hadsereg ezredeiben szolgáló tisztek irányultságát. Az idősebb, magasabb beosztású tisztek 1848-ban elhagyták alakulatukat, s a császár oldalára álltak, a fiatalabbak viszont a honvédsereg kiváló hadosztály-parancsnokaivá váltak. Aulich korából és rangjából fakadóan az első csoporthoz tartozott volna, mégis a honvédsereg egyik legkiválóbb tábornoka lett belőle. Hasonló dilemma elé került 1848-ban a zalai születésű Gyulai Gaál Miklós cs. kir. hadmérnök-alezredes, aki 1818-tól 1848 szeptember végi nyugdíjazásáig szolgált a császári hadseregben, majd a honvédsereg tábornokaként fejezte be pályafutását. Ő így írt 1848 szeptemberében:

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Vissza a Hetek univerzumba
Aktuális hetilap
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!