hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Vallás a posztmodern társadalomban

2014. 09. 28.
A Nagy Konstantin nevéhez és a milánói ediktum dátumához köthető szemléletváltozás fordulópontot jelentett az állam és az egyház kapcsolatának történetében. Nemcsak a keresztényüldözések szűntek meg, hanem elkezdődött az egyház államhatalmi intézményekbe történő integrációja is, amelynek következtében a vallási közösségek szolgáló szerepét az uralkodásra való hajlam váltotta föl. Az egyházi hierarchia gyorsan felismerte a számára kedvezőnek mutatkozó lehetőséget, s rövidesen a szakrális hatalom elsőbbségének követelésével állt elő a profán, azaz a császári-uralkodói hatalommal szemben. Világnézeti hova­tartozás nélkül csak örülhetünk annak, hogy ez az egyháztörténeti korszak lezárult, s a vallásos közösségek visszatértek eredeti hivatásukhoz.

Sokszor halljuk napjainkban is azt a megfellebbezhetetlen alapelvet, hogy a vallás magánügy. Ha pedig magánügy, akkor nincs és nem is lehet semmilyen érintkezési pontja a politikai közösségekkel. A val­lás közösségformáló és lelkiismeret­­-ébresztő szerepe szinte észrevétlenül kerül ki a politika által irányított és kordában tartott társadalmi diskurzus tematikájából. A vallás individualista felfogásának már Erasmusnál is megvannak a nyomai, de Rousseau az (és természetesen a felvilágosodás szellemi vezérei), aki – mivel a vallás megszűnését nem feltételezhette, ezért jobb híján – a vallást alárendelte a politikának. Felismerte ugyanis azt a tényt, hogy ha a vallás „szabad kezet kap”, akkor nem hagyja érintetlenül a politika területét, s a hatalom gyakorlásából való kiszorulása egyáltalán nem nyújt biztosítékot arra nézve, hogy ne mondjon saját értékrendje alapján határozott bírálatot a mindenkori politikáról. Ezzel ugyan nem kerül vissza a hatalomgyakorlók körébe, de visszaverekszi magát a függetlenségére és szabadságjogaira büszkén hivatkozó társadalmi diskurzusba. Vagyis zavart kelt a racionális gondolkodók világában. Ami viszont magától értetődően visszahat a vallástól és a vallási értékektől mentesített politikára is.

Marx jól tudta ezt, és nem esett a felvilágosodás kori valláskritikusok hibájába. Ő a vallás megszűnését akarta, követői pedig már a megszüntetésére törekedtek. Azt gondolták, ha valami nem akar magától elhalni, akkor ideje­korán hozzá kell segíteni ehhez az állapothoz. Napjainkban azonban újfajta s a korábbinál kifinomultabb módszereket alkalmaznak. Habár eredetileg a vallás magánügyjellegét a „cuius regio, eius religio”-elvével szemben hangsúlyozták, hogy a politikai hatalom ne avatkozzon vallási kérdésekbe, mostanság azonban azért, hogy elfogadtassák: a vallásnak csak és kizárólag a magánéletben, az intimszférában van létjogosultsága. Ami tehát az intim-szférában született, maradjon meg a szülőhelyén, és ne akarjon tovább növekedni. Ha egyszer magánügy, akkor is maradjon meg annak, ha egy megszámlálhatatlan sokaság magánügye.

Hiszen könnyű belátni, hogy a hit által megfogalmazott értékeket nem lehet ott számon kérni, ahol ezeknek az értékeknek az indítéka, azaz a hit hiányzik. Márpedig a modern, pluralista társadalmak nem a transzcendens hiten, hanem olykor éppen annak megtagadásán alapulnak. De még a tagadás is önmagában veszélyes lehet, jobb megoldásnak mutatkozik, ha ezen a szinten már föl sem merülnek világnézeti kérdések, amelyek kívül esnek a mindenki számára belátható ráció területén. A posztmodern társadalom tagjának nem a túlvilági viszonzás számít, hanem a gazdasági feltételek megteremtését, a jólétet szavatoló politika. Ezért olyannyira találó Arthur Miller megjegyzése: „régen, ha valaki boldogtalan volt, templomba ment, vagy forradalmat csinált; ma elmegy vásárolni”.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!