hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Nem a hamvaitól félünk

2012. 06. 07.
Nem került sor Nyírő József újratemetésére múlt vasárnap Székelyudvarhelyen; egyelőre meghiúsult hát végakaratának teljesítése: a jelenlévők csak egyfajta „megemlékezést" tarthattak. Nem kellett volna így történnie. Ha az 1953-ban, spanyolországi emigrációban elhunyt írót valóban magánszertartás keretében akarták volna most szülőföldjén elhantolni, a kegyeleti aktus aligha borzolja fel a kedélyeket. Az újratemetés kísérletéből csak azért lett ügy, majd - ha úgy tetszik - diplomáciai affér, mert azt a magyar Országgyűlés közreműködése mellett a Szász Jenő vezette romániai Magyar Polgári Párt kezdeményezte, mégpedig gondosan időzítve az ottani helyhatósági választás kampányára. Mindenki előtt világos volt tehát, hogy közönséges politikai píárakció készül: az MPP a rivális RMDSZ-szel szemben keresi azokat a megnyilvánulási lehetőségeket, amelyekkel karbantarthatja saját radikalizált táborát.

Tudták ezt a román hatóságok is, és miután enyhén szólva nem rokonszenveznek a radikális jobboldali magyar párttal - amelyet nem alaptalanul tekintenek a Fidesz kihelyezett tagozatának -, ezért úgy döntöttek, nem fogják elnézni Nyírő kultuszának egyértelműen pártos feltámasztását, és nem feledkeznek meg arról, milyen magaviseletet tanúsított az író a második világháború éveiben. Amit egyébként Magyarországon sem szabadna elhallgatni - a jobboldalon ugyanis ezt teszik. Pontosabban: igyekeznek szépíteni-magyarázni, miért sodródott a székelység regöse fokozatosan a nyilasok felé, egészen odáig, hogy a Szálasi-féle parlamenttel, annak tagjaként menekült a nyugati határra.

Nyírő nem volt fasiszta. Nacionalista volt, de hogy félreértés ne legyen, legkevésbé sem a szó pejoráló értelmében. Inkább olyan patriótának tekinthető, aki őszinte, mélyen átélt elhivatottságában nem látta a fától az erdőt; azt hitte, azok oldalán a helye, akik a végső német győzelemért harcolnak - mert ő is attól remélte Erdély végleges visszacsatolását Magyarországhoz. Súlyos történelmi tévedése azonban nem hagyott nyomot esztétikai szempontból vitatható irodalmi munkásságán. Nyírőt mindazonáltal nagy becsben tartották a nyilasok, az ő szellemi horizontja pedig túlságosan beszűkült ahhoz, hogy végtére ne váljon társutasukká.

Ez a tény nem tagadható el abban az országban, ahol az úgyszintén parlamenti képviselő Bajcsy-Zsilinszky Endrét, az antifasiszta polgári ellenállás mártírját történetesen akkor gyilkolták meg a nyilasok Sopronkőhidán, amikor nemcsak Szálasi menekülő pribékjei, hanem országgyűlésének tagjai is ott húzták meg magukat utolsó dicstelen napjaikra. És Nyírő akkor legalábbis közéjük tartozott.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!