hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Nők döntéshelyzetben
Az ezredvég dilemmája: család vagy karrier

1999. 10. 09.
Mottó: "…mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők – szabadok, kedvesek s mind ember…" (József Attila: Thomas Mann üdvözlése)

Gyermekek mindig is születtek a családokban – de csak az utóbbi évtizedek társadalmi
változásai eredményezték azt, hogy ezt a tényt ma már társadalmi méretekben krízisnek,
konfliktusok forrásának tekinthetjük. Az utóbbi évtizedekben duzzadt fel ugyanis a
felsőfokú oktatási intézményekben tanuló női hallgatók száma – arányuk már a
tipikusan férfias, felső szint? vezetői posztok betöltéséhez szükséges karokon is
eléri a férfiak arányát. Ma ezen értelmiségi nők számára a gyermekek szülése,
nevelése egy lehet a sokféle szerep közül – amely mellett a továbbtanulás, a
karrierépítés vagy csak egyszerűen a pénzkeresés alternatívái is előttük állnak.
Mivel a karrierépítés és a családalapítás időszaka a nők esetében egybeesik –
többnyire a húsz-harmincéves korra tehető –, sokuk számára a gyermekek érkezése
hivatásbeli, előrejutási konfliktusokkal járhat. Különösen igaz ez a versenyszférára,
ahol a gyermekvállalás szinte lehetetlen: aki a csúcsra akar jutni, az nem engedheti
meg magának az otthon töltött éveket.

Korunk ideálja: a dolgozó nő. Már nem az "átkos" negyven év traktoros asszonya,
aki nem csinos, nem nőies, nem festi a körmét, hanem az értelmiségi csúcsmenedzser,
aki egyszerre nőies – szép, elegáns kosztümöt visel, mindig fitt, soha nem szalad
fel a harisnyája –, ugyanakkor okos, magasan kvalifikált, magabiztos, s a férfi kollégákat
megszégyenítő módon tárgyal, utazik, telefonál. A mai nőideál mindenképpen valami
izgalmas, vonzó dolgot művel – ezért kerül be az újságokba, ezért készítenek
vele interjút. A média ilyen pillanatképeket fest a kor értelmiségi asszonyáról.

A média tudósítói jól érzékelik: a hazai s a nemzetközi statisztikák egyaránt
arról tanúskodnak, hogy egyre növekszik a vezető pozíciókba bekerülő nők száma
és aránya. Folyamatosan emelkedik a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hölgyek
száma is: arányuk már a tipikusan férfias, felső szint? vezetői posztok betöltéséhez
szükséges karokon is eléri a férfiak arányát. A felmérések szerint például ma
Magyarországon a jogi karokra beiratkozott hallgatóknak körülbelül 53 százaléka nő,
a közgazdasági egyetemeken tanulók közül 50 százalék, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolán 66 százalék, a közgazdasági főiskolákon hozzávetőlegesen 68 százalékban,
az államigazgatási főiskolákon pedig 69 százalékban találunk hölgyeket. Vagyis férfiak
már csak a mezőgazdasági, műszaki és állatorvosi egyetemeken vannak többségben.

A fizikai munkával szemben a szellemi munka felértékelődése és az értelmiségi
szakmák utóbbi húsz-harminc évben történő elnőiesedése számtalan feldolgozatlan,
megválaszolatlan, s a társadalomban még ma is neuralgikus pontot jelentő kérdést vet
fel. A kérdések zöme abból a sokak által megfogalmazott tételből ered, miszerint a
karrierépítés és a családalapítás időszaka a nők esetében egybeesik – többnyire
a húsz-harmincéves korra tehető. Sokuk számára ezért a gyermekek érkezése hivatásbeli,
előrejutási konfliktusokkal járhat. Egyre több hölgy választja ezért a késői,
harminc év feletti gyermekszülést, mondván: addigra kialakul egy stabil anyagi biztonság
is, s az egyéni ambíciók, vágyak is kiélhetők. A döntés meghozatalában segít a társadalmi
nyomás ("Ugyan, minek még a gyerek, ha már annyit tanultál, vidd valamire legalább!"),


a környezet sajnálata a gyesen lévő, "csak" gyermekeiket nevelő édesanyák felé,
amivel – szerintük – kötelező jelleggel tömény unalom és elbutulás jár,
valamint a munkaszerződések, melyekben a nő – szabad akaratából, persze – garantálja,
hogy még két évig biztos, hogy nem fog teherbe esni. (Számos fejlettebb nyugati országban
beperelhető az a cég, amely ily módon próbálja az egyén személyi szabadságát korlátozni.)
Mit mond a biológus?Általános vélemény, hogy a női szervezet – noha sejtjeiben xx kromoszómát
tartalmaz, ezért biológiailag kiegyensúlyozottabbnak tekinthető, mint az xy nemi
kromoszómát tartalmazó férfi szervezet – élettanilag sokkal instabilabb. Ezt az élettani
kiegyensúlyozatlanságot jól alátámasztja a nőket érintő lényegesen nagyobb
megbetegedési statisztika is – állítja Csaba György biológus A nők biologikuma és
társadalmi szerepvállalása közötti ütközések és azok következményei cím? írásában.
Minden biológus egyetért abban, hogy a legtöbb felső vezetői pozíció rendkívül
nagy fizikai állóképességet követel annak betöltőjétől. Az utazással, tárgyalásokkal,
állandó készenléti állapottal járó intenzív fizikai igénybevételre csak átmenetileg
lehet képes a női fizikum. Egy másik ütközőpontként tartják számon a szóban forgó
pozíciókkal járó erőteljes stresszhatást. A stresszért felelős adrenalin hormon állandó
sima- és vázizom-összehúzódást okoz – vagyis nem a női, hanem a férfias testi működésnek
felel meg inkább. Harmadrészt pedig a menstruáció problémáját vetik fel lehetséges
ellenérvként, amely azt támasztja alá, hogy a női szervezet eredendően nem alkalmas
az állandó erőteljes igénybevételre. Ezekben a napokban ugyanis nagyobb sérülékenység,
levertség, gyengeség a jellemző.Hogyan vélekedik a pszichológus?Dr. Szabó Éva, a József Attila Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének adjunktusa
úgy véli, bizonyos hivatások túlzott testi-lelki igénybevételt jelenthetnek egy hölgy
számára. Különösen pedig a hölgyek által még "be nem járatott" szakmák betöltése
igényelhet olyan erőfeszítést (a multicégek, nagyvállalatok vezető posztjai vagy
olyan más munkahelyek, ahol nincs kötött munkaidő, azaz napi tíz-tizenkét órát is
dolgozni kell, vagy a vezetés túl nagy felelősségvállalással jár), amelynek árát
nem azonnal, hanem a menopauza körül kell megfizetni. A pszichológia összefüggést lát
a rengeteg mióma, melldaganat, ciszta és a hosszan tartó lelki igénybevétel, valamint
kifejezetten férfias vonásokat tartalmazó szerepek hosszantartó felvétele között.
Az adjunktusnő véleménye szerint a túl sok stressz, az állandó agyi uralkodás a
test fölött, a túl nagy ambíció elférfiasítja a hormonokat. "Bizonyos adataim
vannak arra vonatkozóan, hogy a Káli Intézetben és egyéb reprodukcióval foglalkozó
intézményeknél a páciensek főleg értelmiségi nők köréből kerülnek ki. Vagyis
mire "az álmok valóra válnak", megjelennek a meddőségi problémák. A jelenség mögött
persze nemcsak karriervágy állhat, hanem a mostani húsz-harminc év közötti fiatalok
sajátos helyzete, amikor arra vágynak, hogy nekik már ne bérből, véres verejtékkel
kelljen taníttatniuk saját gyermekeiket, mint ahogyan őket taníttatták." Dr. Szabó
Éva úgy látja, a mai intimbetéteket eladni kívánó reklámok ("Andrea másképp közelíti
meg munkáját…") mind azt célozzák, hogy "azt a hét napot észre se vedd, ez téged
ne akadályozzon a munkádban". "Mindez szemben áll a lélekben akkor lezajló
folyamatokkal, amelyet régebben tiszteletben tartottak: hiszen ez mindig egy kis halál,
az élet távozik az emberből. Régebben ezekben a napokban visszavonulási lehetőséget
biztosítottak a nők számára – ezzel szemben ma egy értelmiségi csúcsvezető nem
baltázhat el milliós üzleteket csak azért, mert legszívesebben sírni volna kedve"
– mondja az adjunktusnő.Védett férfiak?Dr. Szabó Éva elmondása szerint a nők jelenleg tapasztalható fokozott karriervállalása
a férfiakon is nyomot hagy. Az eredendően férfi szerepnek tartott modell – amelyben a
férfi azzal is bizonyítja férfiasságát, hogy megmutatja: képes egy egész család
eltartására – óhatatlanul is billen akkor, ha a családban a hölgy keresi a százezreket,
a férj pedig mondjuk átlagfizetést visz haza. Óhatatlanul előjön a "Ki is az úr a
háznál?" kérdés, amelyet – a pszichológusnő szerint – sokféle formában le
lehet vezetni, de mindenképpen megnyirbálja egy férfi tekintélyét. A pszichológiában
ismeretes szerepcsere gyakori jelenség – de ennek is ára van. A magas korai férfihalandóság,
infarktusok, belgyógyászati problémák kialakulásában a férfiszerep sérülését is
felfedezni véli a modern pszichológia.

Általános tapasztalat, hogy minél magasabban helyezkedik el valaki a karrierlétrán, a
társadalom annál nagyobb szakmai hozzáértést, annál magasabb kompetenciát vár el tőle.
Ez mind több és több munkával jár – és egyre kevesebb szabadidővel. A gépezet
beindul: egyre magasabb munkahelyi elvárások – egyre kevesebb idő a pihenésre, a társra
– egyre értetlenebb férj – egyre elhanyagoltabb gyermekek, ha vannak – egyre
nagyobb lelkiismeret-furdalás. Természetesen ennyi feszültséget nehezen lehet
elviselni – mindez nagyon gyakran az érintett hölgyek idegi-testi-lelki kimerültségével
ér véget. A szerepcsere tehát – úgy tűnik – hosszú távon senkit sem tesz
boldoggá.Aggódó demográfusokA fent említett statisztika azt mutatja, az elkövetkező néhány évben egyre több értelmiségi
hölgy kerül majd ki az iskolapadokból. A pályaépítés kontra gyermekvállalás
dilemmáit, feszültségeit tehát feltehetően egyre szélesebb tömegek fogják majd megélni.
Döntéseiket, azt, hogy hogyan oldják meg a szóban forgó dilemmát, árgus szemekkel
figyelik a demográfiai kutatók. Ők izgulnak leginkább, mivel tudják: ha tovább
folytatódik a – fogyasztói társadalmakra oly jellemző – tendencia, miszerint sokan
a gyermektelenség vagy csak a kései gyermekvállalás mellett döntenek, akkor a népesség
elöregszik, s nem lesz, aki az egyre idősödő, dolgozni már képtelen generációt
eltartsa. Egy másik, demográfusok körében jól ismert kérdés – amelyről nem
nagyon illik beszélni – az úgynevezett minőségi szaporulat problematikája. Vagyis
pontosan azokban a családokban kevés a gyermekek száma, ahol a szülők komoly szellemi
és anyagi értékeket halmoztak fel, s biztonságot, értékes mintaképeket tudnának
továbbadni.

Kétségtelenül nehéz helyzetben vannak a mai értelmiségi nők, amint jövőjüket
tervezgetik. Éppen ezért sokan próbáltak már receptet adni a nők magán- és közéleti
tevékenysége között fennálló ellentmondás feloldására – több-kevesebb
sikerrel. A kérdés rendkívül árnyalt társadalmi jelenség, amelyre semmiképpen sem
adható mindenki által egyaránt megragadható és alkalmazható séma.A jövő generációTagadhatatlan azonban, hogy az utódok felnevelésének és pályára állításának
felelősségét egy generáció sem rázhatja le a válláról. Egy civilizáció erejének
és életképességének mindig is egyik legfontosabb bizonyítéka az utódokkal szemben
kialakított magatartás. A következő évezred küszöbén elgondolkodtató jelenség a
fogyasztói társadalmakban egyre rohamosabban növekvő olyan házasságok, élettársi közösségek
száma, ahol a felek azért nem vállalnak második vagy harmadik (vagy akár egy)
gyermeket, mert nem kívánnak lemondani a szakmai érvényesülésről és a kényelemről,
az általuk megszokott életszínvonalról. Vagyis akik a külföldi nyaralást, a téli síelést,
az új autó megvásárlását nem szívesen áldozzák fel a terhesség és a szülés
testi-lelki megpróbáltatásai, az éjszakai szoptatás vagy pelenkázás "gyönyörei",
illetve nem kis anyagi áldozatok kedvéért. Ugyanakkor kérdéses, vajon a jövő
igazolja-e a jelenlegi generáció láthatóan egyre intenzívebb önmaga felé fordulását?
Kellően erős és életképes, képzett, s mindenek előtt kellő számú lesz-e a jövő
generációja? Nem öregszik-e el végletesen a nyugati civilizáció? Mai elkényelmesedett
jóléti társadalmainkban talán ezért is hangzik felhívásszerűen a neves amerikai
keresztény pszichológus, Dr. James Dobson üzenete a fiatal anyáknak: "Állják keményen
a sarat! Az egész világmindenség legfontosabb munkáját végzik!"

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!