hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Mit mond a Biblia a látványos kozmikus eseményekről?
Lesznek jelek

2014. 02. 27.
Tavaly tavasszal az oroszországi meteoreső, ősszel az „évszázad üstökösének” nevezett, ám végül a Nap közelében darabjaira hulló ISON-üstökös kapcsán újra megteltek a különböző internetes portálok, videómegosztók és közösségi hálók az égi jelenségek és a jövő viszonyát taglaló – váltakozó színvonalú – okfejtésekkel. Az idei év érdekessége a „vérholdak” névvel jelzett látványos égi jelenségsorozat, amellyel kapcsolatban több könyv is megjelent. A zsidó-keresztény hagyomány a Szentírás alapján elfogadja azt, hogy egyes égbolton zajló események a jövőre vonatkozó üzenetet hordozhatnak.

Isten célja a teremtett világgal és benne az emberiséggel egy olyan üdvtörténeti folyamatban valósul meg, mely a történelmet jellegükben nagyon eltérő korszakokra osztja, és amely nem zárult le Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Jelenleg egy olyan üdvtörténeti korszakban élünk, melynek hosszát a Biblia egyértelműen nem jelenti ki, ezért lezárásának és a következő korszak kezdetének idejére csak következtethetünk olyan támpontok alapján, melyeket a teológusok gyakran „a végidők jelei” néven foglalnak össze. Ezek figyelemre méltó része egyben égi jel is, így nem meglepő, hogy a szokatlan csillagászati jelenségek nagy érdeklődést keltenek szerte a keresztény világban.

A végidők jelei több jól elkülöníthető csoportba sorolhatók. Egyrészt a közelgő korszakváltás fontos jele az emberiség erkölcsi állapotának drámai leromlása, az önzés, az igazságtalanság, a kegyetlenség, a szexuális perverzitás elhatalmasodása, a háborúk, polgárháborúk mindennapossá válása. Másrészt számos természeti, illetve humanitárius katasztrófát említenek mind az Ó-, mind az Újszövetség prófétai szövegei a végidők jeleiként: cunamikat, földrengéseket, éhínséget és járványokat.

Mindezekről azonban az is elmondható, hogy folyamatosan jellemezték az emberiség történetét, elő­fordulásuk nem korlátozódik a végidőkre, emiatt nem könnyű határozott következtetésre jutni belőlük a korszak végét illetően. Talán azért is hasonlítják a próféták ezeket szülési fájdalmakhoz, melyek egyre gyakoribb és intenzívebb hullámokban jelzik a közelgő nagy eseményt; ehhez hasonlóan – a konkrét időpont felfedése nélkül – törnek rá a végidők e jelei a korszakra, míg végül mindenképpen, feltartóztathatatlanul meg­születik az Istentől megígért új világ.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!