hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Utána az özönvíz
Dinoszauruszok Noé bárkáján?

2002. 09. 22.
A napjainkban szinte kizárólagos tudományos paradigmaként elfogadott evolucionista világnézet számára a Biblia kétségkívül egyik legnagyobb botrányköve a vízözön története. A Szentírás szerint Ábrahám kora előtt négyszáz évvel (körülbelül az i. e. 26. században) globális áradás borította el a Földet, amelyből mindössze nyolc ember menekült meg egy maguk készítette bárkán. Noé és fiai, valamint azok feleségei lettek az emberiség újjáalapítói. Az Ararát-hegység Törökországban. 

Mióta a 19. században megindultak a különféle népek hagyományait összegyűjtő etnográfiai kutatások, valamint felfedezték és megfejtették az ókori keleti írásokat, világossá vált, hogy a vízözön szinte valamennyi nép hagyományának részét képezte. A szibériai néptörzsek a messze északon s az újzélandi maorik délen egymáshoz nagyon hasonló módon őrzik egy hajdani özönvíz hagyományát. A kínai özönvíztörténetek különösen annak a ténynek a tükrében figyelemre méltóak, hogy a kínai ideogram-írás hajót jelölő írásjele a csónak szógyökből épül fel, amelyhez az ember és a nyolc gyökjelek társulnak. Noé bárkájának fedélzetén pedig éppen nyolc ember volt! A történetekben találunk persze kisebb-nagyobb eltéréseket is: a sumerek Noéját például Ziuszudrának, a görögökét Deukaliónnak, a hindukét Manunak hívták, s népenként és koronként eltérően ítélték meg az özönvíz okát, lefolyását és méretét is. E mitológiai elbeszélésekkel kapcsolatban a manapság bevett, "tudományosnak" minősített felfogást Sir Leonard Woolley fogalmazta meg, aki szerint "ezekből a legendákból kell kibontanunk a történelmet". A mezopotámiai Ur városának felfedezője természetesen ezek közé sorolta a Biblia elbeszélését is. Henry Creswicke Rawlinson, az ékírás megfejtője is csatlakozott ehhez a véleményhez: szerinte "aligha lehet kétséges, hogy a Genezisben található beszámoló ugyanannak a legendának a verziója, amelyet az ábrahámi kolónia hozott magával eredeti vándorlásakor a káldeus Urból Harránba és Kanaánba". Ez a feltevés azonban nem egyeztethető össze a Biblia világképével és történeti valóságával.A bárka megfeneklésének egyik feltételezett helye

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!