hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Kissinger: Súlyosabb háborúk jöhetnek
A felbomló világrendben régiók összecsapása fenyeget

2014. 09. 04.
Válságba jutott a nemzetállamok erőegyensúlyára épülő világrend, és az Egyesült Államok sem vállalja már a vezető szerepet a nemzetközi stabilitás fenntartásában, ezért olyan globális válság fenyeget, amelyben etnikumok, sőt régiók folyamatos háborúira kell felkészülni - figyelmeztet szeptember 9-én megjelenő új könyvében Henry Kissinger. A 91 éves amerikai professzor, volt külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó a Világrend: Gondolatok a nemzetek természetéről és a történelem menetéről (World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History) című művében azt állítja, olyan korszakváltásban élünk, amelyben nem érvényesek az eddigi megoldások, azonban ha nem sikerül új rendet kialakítani, „hatalmas térségek süllyedhetnek anarchiába és nyílhatnak meg a szélsőségek különböző formái előtt, amelyek más régiókra is átterjedhetnek”.

„Líbia polgárháborúba süllyedt, fundamentalista hadseregek saját maguk által kikiáltott kalifátust építenek Szíriában és Irakban, a fiatal afgán demokrácia pedig a működésképtelenség küszöbére jutott. Mindezekhez a bajokhoz társul az Oroszországgal kiújult feszültség, valamint a Kínával való viszony, ami az együtt­működési ígéretek és nyilvános vádaskodások között hánykolódik. Az a beren­dezkedési elv, ami modern korunk alapját jelentette, mára válságba jutott” – írja Kissinger, akinek könyvéből a Wall Street Journal és a New York Times közölt egy-egy előzetes részt.

A veterán diplomata szerint a világrend megteremtése iránti erőfeszítéseket már régóta szinte kizárólag a nyugati társadalmak felfogása, az amerikai és az euró­pai modell határozta meg. „A második világháborút követő évtizedekben az Egyesült Államok – amely megerősödött gazdasággal és nemzeti magabiztossággal került ki a háborúból – fáklyát tartva fokozatosan magához ragadta a nemzetközi vezető szerepet, és egy új dimenzióba emelte azt. Az Egyesült Államok, amelyet kifejezetten a szabad gondolkodás és a képviseleti kormányzás elvein alapítottak, saját felemelkedését a szabadság és demokrácia terjedésével azonosította. Amerika ezeknek az erőknek tulajdonította azt, hogy sikerült igazságos és tartós békét elérni.”

Ezt a klasszikus amerikai felfogást egészítette ki a rendről alkotott európai megközelítés, amely a népeket és államokat önmagukból fakadóan egymással versengőnek látja. „Az egymással ütköző ambíciók hatásainak megfékezése érdekében Európa a hatalmi egyensúlyra és a felelősen viselkedő államférfiak együttműködésére támaszkodott. Az uralkodó amerikai nézet ezzel szemben a népeket önmagukból fakadóan ésszerű viselkedésűeknek tekinti, akik készek a békés kompromisszumokra, és nyitottak a józan ész alapján hozott döntésekre. A demokrácia terjedése ezért a nemzetközi rend mindenen átívelő célja lett. A szabad piac felemeli az egyéneket, gazdagítja a társadalmakat, és a gazdasági egymásra utaltsággal cseréli fel a hagyományos nemzetközi versengéseket.”

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!