hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Homoszexuális vitában a Károli Egyetem

2004. 01. 19.
A Károli Gáspár Református Egyetem elbocsátotta az intézményből azt az ötödéves hallgatót, aki nyíltan homoszexuálisnak vallotta magát. A fiú édesapja jogellenesnek tartja a hallgatói jogviszony megszüntetését, ezért bírósághoz fordult. 

A 24 éves – a születés közbeni oxigénhiány miatt mozgás- és beszédsérült – fiú elmondása szerint éveken keresztül küzdött azzal, hogy elfogadja magát, többször követett el öngyilkosságot, majd megkereste a hozzá legközelebb álló professzort, hogy segítséget és lelki támaszt kérjen. A kari tanács az után döntött kizárásáról, hogy a diákság kérvényt írt a hittudományi karnak, szorgalmazva: foglaljanak állást arról, a homoszexualitást vállaló teológushallgatók vállalhatnak-e lelkészi szolgálatot. 

Ezt követően a hallgató meghívást kapott a kari tanács 2003. október 10-ei ülésére, ahol őszintén válaszolt a kérdésekre, miközben "a bűnös képét, az istentelen és elkárhozott képét" próbálták rávetíteni, állítja az egykori diák.

Karasszon István, a kari tanács tagja egy rádióműsorban kiemelte, hogy nem volt könny? a döntés, a hallgatót végül a lelkészi szolgálatra való alkalmatlanság alapján zárták ki. Arra a kérdésre, van-e olyan rendelkezés, amely kizárja, hogy az egyetem hallgatója lehessen az, aki magát homoszexuálisnak vagy leszbikusnak vallja, a professzor úgy nyilatkozott, "ilyen nincs".

A fiú édesapja a napokban keresettel fordult a bírósághoz, kérve az egyetem határozatának felülvizsgálatát. Álláspontja szerint a kari tanács az ügyet alapvetően egyházetikai kérdésnek minősítette, etikai és nem jogi kérdésként kezelte. Úgy vélte: a hallgatói jogviszony megszüntetése a felsőoktatási törvény alapján eljárásjogilag és tartalmában is jogellenes volt. Utalt arra, hogy a püspök levelet írt a kari tanácshoz, amelyben arra hívta fel a testületet, hogy a család által is felvetett
kompromisszumot megfontolva – miszerint a fiú lemondana a lelkészi hivatásról, de megkaphatná teológusi diplomáját – tartható, emberséges döntést hozzanak.

Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman úgy vélte, hogy a döntés a világi jogba is ütközik, de megítélése szerint megosztja a reformátusokat is. Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese feltételezte, hogy egy nem állami fenntartású intézmény tehet olyan jelleg? kikötéseket, amelyek szerint az oktatás elvégzése és az azzal betölthető állás között
összefüggés van, ezt az esetet azonban álláspontja szerint mindenképpen szabályoznia kell.

A hittudományi kar dékánja, Németh Dávid ugyanakkor úgy nyilatkozott: aki "homoszexuális életmódot" folytat, azt a református egyetem nem tartja alkalmasnak arra, hogy részt vegyen az egyetemi oktatáson, majd később szolgálatba álljon. Az egyetem hittudományi karának kari tanácsa múlt héten az interneten nyilvánosságra hozott állásfoglalásában kiemelte: az egyház a Biblia alapján nem helyeselheti a homoszexuális kapcsolatok megáldását, a homoszexuális párok házasságkötését, gyermekvállalását, homoszexuális életet folytató, vagy azt propagáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állítását, illetve szolgálatban tartását.

Mint írták, az újszövetségi szexuáletika alapja az a házasságfelfogás, amely szerint a szexualitásnak a férfi és a nő kizárólagos életközösségében van a helye, ennek egyetlen alternatívája van: az önmegtartóztatás. A kari tanács rámutatott arra: a homoszexuális viselkedést a Biblia egyértelműen Isten rendje elleni véteknek nevezi. A Magyarországi Református Egyház szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy megalapozottnak tartja a kari tanács állásfoglalását. Csoma Áron ugyanakkor hozzátette, hogy a dokumentum nem tekinthető az egyház hivatalos állásfoglalásának. Mint mondta, a zsinat várhatóan következő, tavaszi ülésén tárgyal az anyagról.

Az elmúlt napokban vita bontakozott ki arról, hogy az egyetem jogszerűen járt-e el, vagy sem. A liberális politikusok, így például Magyar Bálint oktatási miniszter vehemensen elítélte az KGRE eljárását. Az SZDSZ Új Generáció szervezete Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter vizsgálatát sürgette, mondván: "Az ügy nem az egyetem belső ügye, hanem a Köztársaság hetero- és homoszexuális polgáraira egyaránt tartozó közügy. Tiszteletben tartva minden ember személyes véleményét a homoszexualitásról, leszögezzük, hogy egy alkotmányos demokráciában nincs és nem is lehet olyan egyházetika, ami kivonhatná magát az alkotmányosság mindenkire vonatkozó követelménye alól." 

Konzervatív szervezetek viszont kiállnak az egyetem mellett. A Keresztény Demokrata Fórum
messzemenően egyetért a Károli Gáspár Református Egyetem kari tanácsának állásfoglalásával, a homoszexuális lelkészhallgató eltávolításával. "Egyetértünk azzal, hogy az egyetem nem támogatja homoszexuális párok megáldását, gyermekvállalását, ilyen lelkészek és vallástanárok képzését és szolgálatba állítását." – írták közleményükben.  A KDF tiltakozik továbbá az oktatási miniszter meggondolatlan és cinikus nyilatkozata ellen, ahol erős csúsztatással kijelentette, hogy "az alkotmány, a magyar törvények nem írhatók felül holmi házszabályokkal, belső rendelkezésekkel". Magyar Bálint ezzel durván beleavatkozott az egyház belügyébe, tovább gerjesztve az utóbbi időben a keresztény erkölcs és a történelmi egyházakkal szembeni hisztérikus hangulatkeltést – jelentette ki Szászfalvi László, a Keresztény Demokrata Fórum elnöke.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!