hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Babaholokauszt

2017. 03. 23.
Az értelmiségi fülnek sokszor gyanús a Nyugat ostorozása, úgy tűnhet fel, mint az autokratikus rezsimek mentegetésének kommunikációs védjegye. A nagy egymás mellett való elbeszélés, a zárt tömbösödés korszakában kevesen kíváncsiak hosszas mérlegelésre, végigvitt gondolatokra. Sokkal kifizetődőbb a saját táborbeli lojalitást erősítő bélyegosztás az ellenfélnek, az online leszámolás. Ezért előrebocsátom, nem a Nyugat általánosságban történő ostorozása motivál, különösen nem valamilyen rejtett politikai céllal, az úgynevezett Kelet idealizálása érdekében. Hiszen az emberi jogok, a magántulajdon védelme, az individuum kiteljesedésének lehetősége, a szabadságeszmény mind nyugati vívmány.

Jelen írásomban az euro-amerikai civilizációnak egy konkrét, égbekiáltó bűnéről szeretnék szólni, a babaholokausztról.

Itteni világunk, amely értékeit – ha ma már ez nem is tetszik neki – részint a Bibliából eredezteti, tudja, hogy a Szentírás súlyosan elítéli a gyilkosságot, így az emberáldozat minden formáját is. A föníciaiak, más források szerint az ammoniták hamis istenének, Molochnak feláldozott ártatlan gyermekek vére már az ókorban vádiratot festett Kánaán egére.

A hanyatlás időszakában a kultikus gyilkosságokba belekeveredtek a választott nép, a zsidóság tagjai is, élükön uralkodójukkal, például Akház és Manassé királyokkal. Többek között ez az ocsmányság vált negatív történelemformáló erővé, és eredményezte Júda babilóni fogságra vitelét is.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!