hetilap

Hetek hetilap vásárlás
2011. április 1-i számunkban írták

2011. 04. 01.
SZT-tiszti lista–gyenge kezdetFenti címmel megjelent cikk téves állítást tartalmaz, amennyiben úgy állítja be, mintha az SZT-tiszti internetes tartalomszolgáltatás – nem lista (!), mint ahogyan azt a cikk sugallja – SZT-tisztet „kreált” volna Habermann M. Gusztávból.1. Senkiből sem „kreáltunk” semmit. Csupán azt adtuk vissza, ami a BM Személyzeti Osztályának irataiban szerepelt.2. A cikkíró, illetve az abban nyilatkozó Varga László figyelmét elkerülte, hogy igenis létezett olyan (még ha ritka jelenség is volt), hogy ügynökből minősítettek át SZT-tiszteket. Aki azonban mélyebben ismeri az ezzel kapcsolatos állambiztonsági iratanyagot, az tudja, hogy a III/III. csoportfőnökség a rendszerváltás előtti években elkezdte favorizált kapcsolatai „menedzselését”, többeket SZT-tiszti státusba helyeztek. Sajnos az iratok hiányossága miatt csak egy esetben bizonyítható ilyen kinevezés, de hozzá kell tennünk, éppen az 1980-as évek iratai azok, amelyek szinte teljes mértékben hiányoznak. Horváth József csoportfőnök egy 1989 nyarán tartott értekezleten azt is kifejtette, hogy „a jövő útja, hogy a civil életből megfelelő felkészültségű funkcióban lévő, hozzánk pozitívan álló embereket nyerjünk meg, és próbáljunk valamilyen módon ’megfuttatni’ és így a nekünk megfelelő helyzetbe hozni. Természetesen nem valószínű, hogy a következő években bíboros SZT-tisztünk lesz, de ezen a területen sem kell elvetni ezt a lehetőséget.”3. Sajátosnak tartjuk, hogy a cikk „gyenge kezdetnek” nevezi azt a munkát, amit másfél éven át hárman végeztünk el, különösebb fizetség nélkül. Vajon mit kellett volna másképp csinálnunk? Ha későinek tartják a munkát, miért nem csinálták meg mások hamarabb?4. Félreértés anyagunk olyan beállítása, mintha az egy „lista” volna. Ez azért igazságtalan, mert egy „lista” nem teszi lehetővé azt, hogy kiderüljenek az egyes emberek közötti különbségek, a felelősség eltérő mértéke. Internetes tartalomszolgáltatásunk éppen azért készült, hogy a „listázás” szemléletét meghaladjuk. A közzétett adattartalom lehetőséget nyújt arra, hogy kiderüljön, ki hogyan és mennyire vett részt a pártállami diktatúra fenntartásában. Arról nem mi tehetünk, hogy a sajtó egy része nem hajlandó a differenciált szemléletre.Tisztelettel a szerkesztők nevébenUngváry KrisztiánHazafi Zsolt felelős szerkesztő válaszaTermészetesen lehozzuk a helyreigazítását, de szeretném az alábbiakat kérni. Mivel az elmúlt napokban embereket rúgtak ki a Külügyminisztériumból a szigoruantitkos.hu-ra hivatkozva, ezért úgy vélem, minősített eset, hogy a honlap adatai pontosak-e. Évek óta foglalkozom az állambiztonsági múlt feltárásának a kérdéseivel, ezért lepődtem meg azon az állításon, hogy valaki „egyszerű ügynökből”; eljuthatott az SZT-tiszti kinevezéshez. A két „beosztás” között, és a rendszer iránti elkötelezettségben minőségi különbség húzódik meg. Szeretném kérni ezért, hogy megjelentetés céljából küldjék el a lapnak a „Pécsi Gábor” fedőnevű Habermann Gusztáv szigorúan titkos állományú tisztté való kinevezési parancsát, illetve okmányát, (hiszen a forrásközlések olvasói eleddig csak „tmb” feladatkörben ismerhették „Pécsi Gábort”/Habermann Gusztávot). A kutatók szintén csak hálózati személyként, az állambiztonsági szolgálat nem hivatásos munkatársaként ismerhették meg 6-os kartonját, kinevezett állambiztonsági tisztként pedig nem.Mivel attól tartok, hogy Önöket félrevezették, vagy nem hiteles forrásból dolgoztak, esetleg én nem rendelkezem megfelelő információkkal, helyénvaló lenne, ha a kért okmányt az ÁBTL szokásos pecsétjével ellátott irat fénymásolataként kaphatná meg a szerkesztőség, így sem a kutatás, sem a közlés hitelességéhez nem férhetne kétség.Emellett számomra akkor egyértelmű az „ügynökből” SZT-tisztté való válás útja, ha két másik hálózati személy SZT-tisztté való kinevezésének okmányára is utalnak. Hiszen a mérsékelten szavahihető Dr. Horváth József III/III-as csoportfőnök előadásának idézett részlete csak azt bizonyítja, hogy a III/III-nak nincs még szocializmus barát SZT-püspöke, azt nem, hogy akár Habermann Gusztáv SZT-tiszt volna, vagy akár más hálózati személyeket előléptettek volna szigorúan titkos tisztté.Tisztelettel, Hazafi Zsolt

Siralomház
Wittner Mária egészen pontosan azt mondta: Horn Gyula Orbán Viktor jóindulatából van még életben, azaz már közömbös magatartás esetén is intézkedni kellett volna a megöletéséről. Emlékszünk, Tom Lantos halála előtt a zuginfón fogadni lehetett, ki hal meg előbb, ő vagy Horn Gyula. Azaz, ez a „kivégzem – nem végzem ki”, valami csendes kis népi játék lehet a jobboldalon belül. Korábban ennél enyhébb megjegyzés alapján is lemondott már országgyűlési képviselő. Ma már más világ van, és különben is a hölgy az országos lista ötödik helyé-ről került be az Országgyűlésbe, a FIDESZ karizmatikus személyisége. Az utóbbi években Wittner Mária semmi mást nem csinált, mint folyamatosan visszaélt a siralomházzal. Úgy gondolja, bármit mondhat, bárkit bemocskolhat, mert egy „hősnek” mindent szabad. Természetesen Wittner Máriának le kellene mondania, a FIDESZ-nek el kellene ítélnie az emberi szolidaritás minimumát is kizáró magatartását. De nem teszik meg, gondolom, ezt is jól átgondolták.
fromme

Sokkoló karácsony
A romák helyzete nem fog változni mindaddig, míg a politikusoknak és a médiának érdeke fűződik ahhoz, hogy a romák maradjanak meg azon a szinten, ahol voltak mindvégig. Nincsenek olyan pályázatok, oktatásra szánt pénzösszegek, és munkához való juttatás, ami tényleg felemelne minket a fölé a bizonyos szint fölé, ami a takarítás, a feketemosogatás szintje. Persze, sok a kereskedő, akik vagy legálisan vagy illegálisan végzik a munkájukat. De sok roma főiskolai vagy egyetemi végzettséggel sem tud
elhelyezkedni. Tudom, ezeket a panaszokat bármely, nem roma származású is el tudná mondani, de most rólunk van szó Brüsszelben, Strasbourgban, és idehaza is arról szólnak a hírek, hogy zárkózzunk fel. A romáknak az a része, akik a bűnöző életmódot választották, soha sem fogják a feltörekvőket követni, mert azt látják, nekünk sem működik, és az egész csak egy nagy átverés. Ki tudja, mi lenne, ha az összes roma felhagyná a bűnöző életvitelét, továbbtanulna, és tisztességes munkát szerezne? A magyar társadalom nincs erre még felkészülve, irritálná, sokkot kapna. Ki fogja akkor az utcákat seperni, ki fogja elvállalni az alja munkákat? Pedig állítólag mindannyiunk érdeke, hogy megszűnjön a romabűnözés, az iskolázatlanságunk, műveletlenségünk és erkölcstelenségük.
Név és cím a szerkesztőségben

A sajtó mint hatalmi ág megbukott
Bárdos András azt válaszolta egy kérdésre, „Mari néninek”, hogy mi, 80 évesek nem fizettünk a Kádár rendszerben tb-járulékot. Szeretném ezt a tévedést eloszlatni. Akkoriban az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás egy kasszában volt, és igen jelentős összeget fizettünk. Megpróbáltam pontos adatokhoz jutni, de a 197 azt mondta, hogy ezek az adatok titkosak, nem közölhetők. Az emlékezet véges. Én a következőkre emlékezem: Azt mondták nekem, aki a Magyar Szabványügyi Hivatal mérnök főelőadója voltam két diplomával, hogy a fizetésem 1986 körül hétezer forint volt. Valamivel több, mint havi hatezer forintot kaptam kézhez. A könyvelő azt állította, hogy a Hivatalnak körülbelül havi tízezer forintba kerültem. Akkoriban nem volt a fizetésben adó. A nekem ki nem fizetett összeg a társadalombiztosítási alapokat növelte, amelyből az Antall-kormány kifizette az akkori, jelentős költségvetési hiányt. Azt mondták, a nyugdíjunkat gyermekeink fogják fizetni. De jött a munkanélküliség. Gyermekeinket az egyre csökkenő reálértékű nyugdíjunkból mi tartottuk el. Az alapokból elvett összeg nagysága ugyancsak nem ismert.
Az uralomra került szocialista kormány kettéválasztotta a társadalombiztosítási alapokat, és kivette az állam kezéből. A 2002-ben uralomra került FIDESZ-kormány ismét államosította az egészségbiztosítást, és 2000-ben 20 milliárd forintot kivett belőle. Ebből fedezte az árvízkárosultaknak nyújtott segélyeket.
Nagyon bánt, hogy a jelenlegi újságírók azt állítják, hogy nem gyűjtöttem öregségemre tartalékot. Egyrészt elvették a családom vagyo­nát, másrészt elvették mindazt, amit abból a meg nem kapott fizetésből öregkoromra félre kellett raknom. Harmadrészt olyan sokat adtam a közösségnek, hogy van mire szerénynek lennem.
Dr. Freud Gézáné
Aranydiplomás fizikus és okleveles elektromérnök

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!