hetilap

Hetek hetilap vásárlás
2010. október 8-ai számunkban írták

2010. 10. 08.
Csalók és becsapottakEgy a közelmúltban megjelent nagy visszhangot kiváltó könyvben leírt állításokra szeretném a szerkesztőség figyelmét felhívni, mellyel az általam tisztelt és ismert Váradi Hédi emlékét és emberi nagyságát kívánom megvédeni. Tudom, hogy Hédi nagyot csalódott, és elhagyta, megtagadta a „Svami Purnát”  a „Mestert”. Ezt közölte a „Kiválasztottakkal” és a „Guruval” is. Nagy lelki traumán ment át, amit nem is tudott igazán feldolgozni, és ez is vezetett betegségéhez és halálához. Ennek ismeretében és tudatában felháborító, hogy honnan veszik a bátorságot, hogy nevével és „Kossuth-díjával” reklámozzanak egy „finom hazugságokkal”, csúsztatásokkal teli könyvet. Egy másik Kossuth- díjasunk, Vásáry Tamás „Krisztusnak” hiszi és tartja a „Mestert”. Hédi embersége, hite nem egyezik és nagyon nem illik ebbe a képbe. Többünknek azt is elmondta, hogy a „Mester” olyant  tett Vele is, amit ő nem akart, ez is oka csalódásának és távozásának.Egy volt  „tanítvány”

Alkotmányos rend
A Szent Korona, a katolikus vallásos királyság jelképe, a pápai tekintély kötelező érvényű szolgai elfogadásának politikai pecsétje. Azt jeleníti meg, hogy a király a pápaság alárendeltjeként, a mindenkori pápa parancsait, rendelkezéseit országán belül és kívül, elkötelezett hűbéresként engedelmesen kész végrehajtani, és országát katolikus hitre hajtja, királyi, törvényhozói és végrehajtói hatalmát akár katonák bevetésével is felhasználva. Tudjuk, hogy István király ezt megcsinálta, minden politikai-vallási ellenállást letörve, elnyomva, megtizedelve.
A köztársasági demokratikus államforma másról szól. A demokrácia sokféle hitű, egymástól több dologban eltérő véleményű emberek által létrehozott és működtetett államforma, ahol az állam a vallási-világnézeti semlegessége alapvető evidencia. Ez a politikai rendszer szükségszerű történelmi válasz a középkori katolikus Európát végigdúló vallásos terrorra, a pápai parancsok által vezényelt rémtettekre, hatalommániára.
A demokratikus jogállam tehát nagy kincs! Ne engedjük, hogy a Szent István-i állameszményben hívő, középkorba visszavágyók lerombolják! A Kossuth-féle országcímerben okkal nincs korona! Kossuth jól tudta, hogy a császári-királyi-feudalista rendszer veszélyes. Ő nem hitt a Szent István-i állameszményben. Józan demokrata volt, és jó hazafi!
név és cím a szerkesztőségben

Tévhitek boncasztalon
A szerző szerint a „hun népnek semmi köze a magyarhoz…”. Az úgynevezett szárgátkai régészeti kultúra területét, mely a nyugat-szibériai Irtis–Isim–Tobol folyók vidékén található, több neves tudós tekinti magyar, illetőleg ugor őshazának. Ettől a területtől északra helyezkedik el az Orosz Föderáció részét képező Hanti-Manszi Autonóm Körzet, ahol legközelebbi nyelvrokonaink élnek. A magyar őshazával foglalkozó magyar régészek közül Fodor István az ősmagyarokat jelölte meg a szárgátkai kultúra hordozóiként. Az egyik jeles udmurt nyelvész, Csernyecov V. N. hasonlóképpen vélekedik.
A közép-ázsiai–nyugat-szibériai területnek talán a legkiválóbb szakértője a nemrégiben elhunyt V. A. Mogilnyikov a következőket írja a szárgátkai kultúra és a hunok (kínai forrásokban: hsziungnuk) kapcsolatáról: „Az északi hsziungnuk az időszámításunk első évszázadában, a kínai császári hadseregtől elszenvedett katonai csapások után, ha megtépázva is, de megőrizték politikai függetlenségüket Belső-Ázsiában. Az i. sz. II. században Nyugat felé indultak, magukkal sodorva az útjukba akadó törzseket.” Mogilnyikov feltételezi, hogy a továbbiakban, az i. sz. III-IV. századokban, az északi hsziungnuk erőteljesen megváltozott kultúrával és megváltozott etnikai összetétellel, Közép-Ázsia, Kazahsztán és Délnyugat-Szibéria területén belül hatalmas, sok etnikumból álló nomád törzsszövetséget, mondhatnánk, államot alkottak. Ez a nomád államalakulat „hun” néven vált ismertté. A jelentős népszaporulat a fent említett területek népeinek Nyugat felé vándorlásához vezetett.
„A szárgátkai kultúra az i. sz. III század végén, vagy a IV. század elején megszűnt létezni, nyilvánvalóan a népvándorlás eseményeinek következtében. A lakosság letelepedett része megsemmisült, vagy északra, a tajgazónába menekült, nomád állattenyésztést folytató része pedig a hunok sok nemzetiségű együttesében nyugatra vonult, és a magyar etnogenezis egyik elemévé vált” – írja V. A. Mogilnyikov.
Megjegyezem, hogy Vámbéry Ármin tisztán elméleti alapon, régészeti bizonyítékok ismerete nélkül, V. A. Mogilnyikovéhoz némileg hasonló nézetre jutott, már a XIX. század végén.
Benkő István

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!