hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Semjén és a Gestapo

2006. 04. 04.
Tisztelt Szerkesztőség! Engedjék meg, hogy Semjén Zsolt szombaton, a KDNP „nagygyűlésén” elmondott szavaira reagáljak. Nem kívánok arról véleményt mondani, hogy Semjén úr milyen alapon beszél arról, hogy pártja (amit talán szerencsésebb lenne a Fidesz vallási tagozatának nevezni) a magyar nép óriási többségének támogatását élvezi, hiszen az elmúlt nyolc évben csupán jelzésszerűen, az önállóság látszatát alig őrizve jelentek meg a parlamentben.

Sokkal inkább botrányosnak érzem a Mindszenty bíborostól vett idézetet. Már maga a jobboldal által fétisként tisztelt főpap is összevissza beszélt, amikor a vallás magánügyjellegét említette. Neki is és Semjén úrnak is tudnia kellene (már ha őszinték lennének magukhoz, és nem akarnák meghazudtolni a történelmet), hogy 1920 és 1945 között a vallás nem magánügy volt. Az ellenforradalmi korszakban, amelyet az azóta majdnem szentté avatott Horthy Miklós neve fémjelez, a vallás egyáltalán nem volt magánügy, sokkal inkább közügy. Nem csupán a felsőklérus felsőházi és politikai jelenlétére gondolok, hanem a nemzeti-keresztény kurzusra, amely a kor közgondolkodását mélyen meghatározta. 

Semjén azt mondja, ha a vallás magányügy, abból az következett, következik, hogy korrupcióba, kegyetlenkedésbe fordul az élet. Jön a Gestapo, Auschwitz és a börtönbirodalom. Itt hívnám fel a pártvezér úr (urak) figyelmét, hogy pontosan az 1920-45 közötti időszak, amikor a vallás közügy volt, eredményezte közel 1 millió magyar halálát. Ennek a kurzusnak a következtében és az emberi lelkiismeretet megbénító hatásaként a magyar társadalom többsége közömbösen végignézte közel hatszázezer zsidó származású honfitársa előre megtervezett elpusztítását. Közismert (bár letagadható), hogy a keresztény egyházak közös fellépése a tömeges deportálások ellen annak a Serédi Jusztiniánnak a tiltakozása miatt maradt el, aki akkor a magyar katolikus egyház vezetője volt. És ezt nem menti fel az sem, hogy a keresztény felekezetek papjai, lelkészei (magánemberként!) végül mégis bújtattak üldözötteket. Ennek a rendszernek az eredményeképpen esett el a keleti fronton több százezer katonánk, és hasonló számban érte veszteség a polgárokat, civileket is. S talán nem túl merész az állítás, hogy ennek folyományaként kellett elszenvedni a sztálini jellegű, a barna helyett vörös színben pompázó diktatúrát is.

Pécsi Tibor

történelemtanár

Cikkeinkkel kapcsolatos véleményüket várjuk a [email protected] e-mail címre.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!