hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A „feudalista-szovjet” hatás
Miért beteg a magyar közigazgatás?

2012. 04. 12.
Az elmúlt két évtizedben több átfogó kísérlet is történt a magyar közigazgatás reformjára. Eddig sikertelenül. A reformok talán egyedüli eredménye a folyamatosan változó szabályozási és intézményi környezet, amelynek követése az érintetteknek is nehézséget okoz.

Külön­ösen káros a folyamatos bizony­talanság annak ismeretében, hogy a közigazgatás működése je­len­tős versenytényezővé vált az európai és a világgazdaságban. Az unión belül a vállalkozások direkt támogatását szigorú szabályokhoz kötik, amelybe például a közigazgatás által nyújtott szolgáltatások nem tartoznak bele. Az eddigi reformok céljai között többször szerepelt a hatékonyság növelése, a létszám és költségek csökkentése, a szabályo­zá­sok egyszerűsítése. A megvalósított projektek is ezeket a célokat szolgálták a szavak szintjén, azonban szá­­mottevő eredményt nem értek el.

A szervezetfejlesztés tapasztalatai alapján azonban a szervezeti felépítés, a szabályzatok, a technológia és az infrastruktúra változtatásával jelentős és tartós ered­ményeket nem lehet elérni. A szervezetek mű­kö­dé­sé­nek sikerességét elsősorban a szervezeti kultúra és a szervezet meglévő kompetenciái határozzák meg.

A hazai közigazgatás jelenlegi szervezeti kultúrája részben a szovjet, részben a feudalista állam­vezetésből örökölt kultúra. A két rendszer közigazgatásának működése sok ponton, de főleg a szervezeti kultúra területén megegyezik. Erős központi hatalmat kellett kiszolgálni, megfélemlítve az „alattvalókat" és támogatva a hatalomhoz lojálisakat. A feudalista-szovjet közigazgatási kultúrában a cél a jogszabályok betartatása, amelyhez a közigazgatási hivatalnokoknak a hűbéri rendszere tartozik, akik vagy saját hasznukra, vagy a hatalom érdekében gyakorolhatnak kegyet, a jogszabályok alóli felmentést, vagy azok egyedi értelmezését.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!