hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Uniós támogatások: fiataloké a jövő
Előtérben a mezőgazdaság

2004. 04. 26.
Pályázatokról szóló sorozatunkban ezen a héten bemutatjuk a mezőgazdaság fejlesztését segítő felhívások egy részét. 2004. május 3-ától többek között az alábbi jogcímeken lehet pályázni EU-s támogatásra: mezőgazdasági beruházás, halászati ágazat strukturális támogatása, fiatal gazdálkodók induló támogatása, szakmai továbbképzés és átképzés.

 Igényelhető még uniós forrás például a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztésére, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítésére, illetve a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, falufejlesztés és - megújítás, valamint a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése érdekében. A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a mezőgazdasági tevékenységet főfoglalkozásként végző munkaerő egyre kedvezőtlenebb korösszetétele, elöregedése. Az egyénileg gazdálkodó gazdaságvezetők átlagéletkora ötvenöt év. Viszonylag kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik főfoglalkozásként a mezőgazdasági alaptevékenységet választják, pedig a mezőgazdaság jövője szempontjából fontos, hogy fiatal, jól képzett és felkészült vállalkozók gazdaságilag életképes üzemet hozzanak létre. Ezért a fentiekben felsorolt pályázati lehetőségek közül részletesebben áttekintjük a fiatal gazdálkodók induló támogatását. 

Számukra az egyszeri tőkejuttatás felső határa 6 millió 375 ezer forint. A támogatás igénybe vehető gazdaságalapításhoz, a tevékenységhez szükséges létesítmények vásárlásához, felújításához, nyugdíjas gazdálkodótól a gazdaság teljes kör? átvételéhez, annak korszerűsítéséhez, földterület vásárlásához és bérléséhez a gazdaság indítása évében. Támogatható továbbá a gazdálkodás indításához szükséges tenyész- és haszonállat, vetőmag, takarmány, állatgyógyszer, növényvédőszer beszerzése és a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele a gazdaság indításának évében.

Az élelmiszeripar a magyar mezőgazdasági termékek mintegy 80 százalékát dolgozza fel, ezért az ágazat piaci versenyképessége, hatékony működése mind az iparágban működő vállalkozók és foglalkoztatottak, mind a mezőgazdaságból élők számára alapvető fontosságú. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztésére 30 millió forinttól 500 millió forintig nyerhető támogatás 60 százalék saját forrás biztosításával. Az intézkedés célja alapvetően a vállalkozások versenyképességének javítása. Az EU-normáknak való megfelelés és az életképesség előfeltétele a pályázatban való részvételnek.

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztésére maximum 80 millió forint támogatás nyerhető, 15 százalék minimális önerő biztosításával, például egy hátrányos helyzet? kistérségben található önkormányzat esetén. Ezzel kialakítható a szükséges infrastrukturális környezet, amely segíti a mezőgazdasággal foglalkozókat a termékek jobb minőségben, alacsonyabb költségekkel való előállításában, mozgatásában és értékesítésében, a környezetkárosítás egyidej? csökkentése mellett. Ilyen fejlesztés lehet az öntöző és vízszolgáltató létesítmények fejlesztése, mezőgazdasági utak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, javítása, mezőgazdasági telephelyek energiaellátásának kiépítése, javítása, a megújuló energiaforrások használatának elősegítése. Másik fontos terület a közcélú vízgazdálkodási művek fejlesztésével a belvízkárok megelőzése, a felesleges vizek kezelése és a vízhiányos időszakok csökkentése. (Részletes információk a
www.aik.hu honlapon találhatók.)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!