hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A betlehemi fényjelenség

1998. 12. 19.
Manapság általában elfogadott a híres csillagász és asztrológus, Kepler véleménye arról, hogy a betlehemi csillag egy természetes fényjelenség volt: kiszámolta, hogy Jézus születése táján valamikor a Jupiter és a Szaturnusz ún. együttállása (szoros egymás mellé, fedésbe kerülése) hozhatta létre az "új", különösen fényes csillagot. Mivel ő asztrológusként a Jupitert a királyi hatalom, a Szaturnuszt pedig Izrael csillagának tartotta, nem volt nehéz szerinte rájönniük a keleti bölcseknek, hogy megszületett a zsidók királya – szól a tetszetős ötlet, amelyet azonban sokan vitatnak.

Először is: a Biblia nagyon súlyosan elítéli az asztrológia minden formáját,
halálos bűnnek tekintve azt, így a bibliakutatók szerint teljesen valószínűtlen,
hogy a Messiás megszületését Isten bárkinek is így jelezze, vagy hogy a Szentírás
ilyesmiről beszámoljon.

De még ennél is nyomósabb a csillagászati érv: lehetetlen, hogy két bolygó ilyen
együttállása két éven át tartson, megszűnjön, majd újra létrejöjjön – márpedig
a bibliai beszámoló szerint "Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan
megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét", majd pedig "kiküldvén megöletett
Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon
alól, az idő szerint, amelyet szorgalmatosan tudakolt a bölcsektől." A fényjelenség
tehát egy kétéves időtartam alatt jelentkezett többször is.

Másodszor: ha bolygók

együttállásából keletkezett volna a csillag, akkor nem mozoghatott volna úgy,
ahogyan azt az Újszövetség leírja: "és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak,
előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek
vala". Bár a bolygók ún. "retrográd" mozgása miatt előfordulhat, hogy
mozognak, megállnak, majd az ellenkező irányba indulnak el, ezt a táncot egyszerre két
bolygó egymás mögött állva nem képes ellejteni: e csillag intelligens mozgására
tehát ez nem ad választ. Sem arra, hogy először kelet-nyugati irányban mozogjon
(Perzsiától Izrael felé), azután észak-déli irányban (Jeruzsálemtől Betlehem irányába).

A betlehemi fényjelenség tehát nem magyarázható asztronómiai okokkal – hátterében
valami mást kell keresnünk. (R. T.)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!