hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A machiavellizmus újraéledése

2015. 05. 01.
Korszakváltás idején, a középkor és az újkor határmezsgyéjén született Machiavellinek a hatalom megszerzéséről és megtartásáról szóló műve, a Fejedelem – s talán ezért is éled mindig újra a történelmi változások alkalmával, amikor a régi világ letűnőfélben van, de a társadalom a küszöbön álló megújulásból vajmi keveset érzékel. Már csak ezért sem tarthatjuk puszta véletlennek, hogy a rendszerváltás körülményei között nálunk is újraéledt, sőt, rendkívüli szívósságáról tanúbizonyságot téve napjaink politikai életében is erőteljesen jelen van.

Ha Machiavelli gondolkodásmódját meg akarjuk érteni, nemcsak a már említett Il Principe című közismert művét kell megvizsgálnunk, hanem a Discorsi címen emlegetett, Titus Livius első tíz könyvéről szóló munkáját is, mivel ez utóbbi a monarchikus hatalomfelfogással szemben a népuralom lehetőségével foglalkozik. De mielőtt erre rátérnénk, érdemes figyelmet fordítanunk a korszakváltásokhoz kötődő machiavellizmus sajátosságára. Válaszolnunk kell a kérdésre, miért éppen a történelmi változások teremtenek tág lehetőséget Machiavelli tanainak felélesztésére?

Korszak- vagy rendszerváltások idején a társadalmi normák meggyengülnek: a régiek már letűnőfélben vannak, de a még csak formálódó újak meggyökeresedése is éppen csak elkezdődött. Nem lehet tudni, mi marad meg a régiből, s még kevésbé, hogy a vadonatúj elképzelésekből mi válik valóra. A „már nem” és a „még nem” az a sokszor tartósan is létező állapot, amely lehetőséget teremt a politikában – de egyebütt is! – a helyzet képlékenységét kihasználó kalandorok fellépésére.

Mint annyiszor a történelemben, nem az új eszmék hirdetői, a megújulás apostolai és a szellem arisztokratái – Machiavelli szavával élve –, „a fegyvertelen próféták”  jutnak szóhoz (az ő gondolataik hamarosan porosodó fiókok mélyére kerülnek), hanem azok, akik elérkezettnek látják az időt, hogy a korábbi életútjuk során megszerzett tapasztalataikat, nevezetesen „a zavarosban való halászat” művészetét, most társadalmi méretekben hasznosítsák és politikai hatalomra tegyenek szert.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!