hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Kína Achilles-sarka
Tibet megzavarta a pekingi egységpropagandát

2008. 04. 09.
A tibeti függetlenségi mozgalom a márciusi zavargásokkal alaposan megtépázta a gondosan felépített kínai országképet, pedig a kínai imázsépítők eredményes munkát végeztek. Sikerült beültetniük a nyugati médiába azt a mondatot, hogy a „21. század Kína évszázada lesz”, ennek eredményeként Kínáról szinte már csak magasztaló dolgokat illik mondani.Fotó: Reuters

A kommunikáció terén a tibeti mozgalom is megtette a magáét. A szekularizált
Nyugaton sokan találkoztak a spirituális útkeresésük során a tibeti
buddhizmussal. Egy részük a tibeti függetlenségi mozgalom radikális hívévé vált,
és közülük kerülnek ki azok is, akik a kínai nagykövetségek elleni atrocitásokat
követik el, rácáfolva szellemi vezetőjük, a dalai láma pacifizmusára. Tibettel
kapcsolatban a Nyugat a „szegény tibetiek, gonosz kínaiak” képletben
gondolkodik, amely – annak ellenére, hogy emberi jogi területen van mit javítani
– mégiscsak meglehetősen egyoldalú beállítás.

Az 1949-ben megalakult kommunista vezetésű Kína Mao Ce-tung politikai
elképzelésére épült, amelynek két fő elve az egalitáriánus (egyenlősítő) és a
nacionalista gondolat volt. Nagy nemzeteknél a kommunizmus nem zárta ki a
nacionalizmust, sőt Kínában részben ez által is jutott hatalomra. A világháború
utáni nemzeti megalázottságában a nemzettudat által a történelmi Kínához
tartozónak vallott területek annektálása az új Kína egyik alappillérévé vált. A
kínai nemzettudat azonban még a jelenlegi határokkal sem elégedett, magáénak
vallja még többek között Délkelet-Szibéria egyes részeit és a mai Mongóliát is.
Fájdalmas emlék a kínaiak emlékezetében, hogy ezek nem kerültek Kína
fennhatósága alá, mert akkor ott szovjet csapatok állomásoztak. Tibet Kínához
csatolása is ennek az elvnek a gyakorlatba ültetése, mivel a kínaiak szerint
csupán felszabadították azt a területet, amely mindig is az övék volt.

Kína történelmében rendszeresen váltakoztak a széttagoltság és az
országegyesítés időszakai. A széttagolt, destabilizált évek a nyomor időszakai
voltak, a centralizált évek pedig lehetőséget adtak az előrejutásra,
prosperitásra. Kína fejlődése szempontjából elengedhetetlen a stabilitás. Ennek
részeként az ország területi egysége Pekingben megkérdőjelezhetetlen alapelvnek
számít. A kínai nacionalizmust minden politikai irányzat elfogadja, így nehéz
lenne olyan kínait találni, aki arra szavazna, hogy Tibet legyen független. Az
egység és a széttagoltság történelmi tapasztalatai alapján Tibet függetlenségére
épp annyi esély van, mint egy széttagolt, destabilizált Kína kialakulására.
Mivel ez a helyzet nemcsak a közel másfél milliárd kínai, hanem a világ számára
is egyaránt nemkívánatos lenne, ezért a kínai vezetés semmiféle szeparatista
törekvést sem tolerál, erre példa Tajvan esete is.

Mivel a tibeti nép politikai vezetője egyben spirituális vezető is, a tibeti
kérdés Kínában vallási kérdésként is megjelenik. Sajnálatos módon a tibeti
konfliktus nyomán a szeparatizmus és a destabilizálás gyanúja más vallások
képviselőire – például a keresztényekre is – rávetül, akik pedig többnyire távol
állnak mindezektől. Igaz, a másik oldalon a vallásszabadság védelmére hivatkozva
gyakran el is várják a keresztényektől, hogy támogassák a szeparatizmust, amely
pedig számukra is aggályos.

A konfliktusban érintett felek számára a tét óriási: ha Kína egy elkápráztató
olimpia megrendezésével elfogadást nyer a világ nemzetei előtt, a tibeti érdekek
érvényesítése számára bezárulnak a lehetőségek. Éppen ezt akarja megakadályozni
a tibeti kommunikációs offenzíva is. A két oldal toleranciában még nem, de
kommunikációban már elérte a nyugati szintet.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!