hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Jogot sért-e a meccs előtti ima
A Legfelsőbb Bíróság dönt

1999. 11. 20.
Az Egyesült Államokban újból a figyelem középpontjába került egy évtizedek óta tartó vita: nem sérti-e az amerikai alkotmányt, ha állami iskolákban, diák-sportrendezvényeken a tanulóifjúság imádkozik? A kultúrát, vallást és jogot egyaránt érintő kérdésről a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd döntést hoznia.

Azok a középiskolások, akik hosszú éveken át csak magukban imádkoztak amerikai
futballt játszó csapatuk győzelméért, a jövőben lehet, hogy hangosan és
tesületileg is tehetik ezt, amennyiben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága
ekképpen dönt. Az állami iskolákban történő imádkozás betiltása kapcsán hosszú
évek óta tartó vita begyűrűzni látszik a sportpályákra is. A Legfelsőbb
Bíróság hétfőn közzétett véleményezésében egy texasi állami középiskola azon
– állítólag alkotmányellenes – gyakorlatával foglalkozik, mely szerint az
intézmény engedi diákjainak, hogy azok futballmeccsek előtt, illetve azok szüneteiben
hangosan imádkozzanak.

A Santa Fé-i Független Iskola azután fordult a Legfelsőbb Bírósághoz, miután egy
alacsonyabb szint? bírói testület elmarasztalta és megtiltotta a mérkőzések
előtti nyilvános imádkozást. Az iskola képviselőit a Legfelsőbb Bíróság
várhatóan április végén hallgatja meg, az ügy végére pedig minden valószínűség
szerint nem kerül pont június előtt. Az iskola imádkozást támogató hagyományait
először 1995-ben érte kihívás. Ekkor egy katolikus és egy mormon család volt a
futballmeccsek előtti, illetve a diplomaosztó ünnepségeken történő közös fohász
legfőbb ellenzője. Egy szövetségi bírói ítélet szerint e két említett eseményen
zajló vallási gyakorlat csak abban az esetben megengedhető, ha az ifjúságot előtte
tájékoztatták: a vallásos megnyilvánulás nem lehet "sem szektás, sem térítő
jelleg?".

Ez utóbbi bírói végzést tanároknak és diákoknak egy csoportja szigorító
szándékkal megvétózta, amelynek eredményeképpen februárban az USA 5-ös számú
Kerületi Fellebbviteli Bírósága tovább korlátozta a texasi iskola vallási
gyakorlatait. A testület egyetértett a már korábbi döntéssel, amely elvileg kizárta
a "szektás és térítő jelleg? imákat", majd megállapította, hogy a
középiskolás diákok vezette imaösszejövetelek kimerítik az előbbi kategóriát.
"A futballmérkőzéseket aligha lehet olyan józan eseményeknek nevezni, amelyek
ünnepélyességét illően emelhetné az imádság" – jegyezte meg a bírói
összegzés. A Santa Fé-i iskola Legfelsőbb Bírósághoz eljuttatott érvanyaga szerint
"az Alkotmány szelleméhez közelebb áll, ha a diákok vallással kapcsolatos
álláspontját semlegesen közelítjük meg, legyen az felekezeti jellegű, ökumenikus
vagy ateista, inkább, mint hogy kormánycenzúrának vessük alá a fiatalok imáinak
tartalmát". A texasi iskola kérelmét még nyolc másik állam – Alabama, Colorado,
Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Dél-Karolina és Tennessee – támogatta
aláírásával. Az ellenkező véleményen levők szerint azonban az iskola gyakorlata
kirekesztő lehet a más világnézetűek számára.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság legutóbbi nagy horderej? döntése hasonló témában
1992-ben történt, mikor megtiltották felszentelt egyházi személyek számára, hogy
állami iskolák diplomaosztó ünnepségein imádkozzanak vagy áldást mondjanak. "Az
Alkotmány nem teszi lehetővé az államok számára, hogy vallási konformizmust
követeljenek meg diákjaiktól, csak hogy azok tanulmányaikat sikeresen
befejezhessék" – határozott akkor a bíróság. A CNN amerikai hírcsatorna szerint
a bírói határozatban sokan annak az 1962-es lefelsőbb bírósági döntésnek a
megerősítését látják, amely akkor megtiltotta az állami iskolákban a szervezett
és hivatalosan szponzorált imaösszejövetelek megrendezését.


Teremtés-vita

Egyes polgári csoportok harmadikutas megoldást kínálva kívánnak beleszólni
a fundamentalista keresztények és világi humanisták azon csatározásába, hogy
szabad-e állami iskolákban a kreácionizmust (teremtéstant) vagy az evolucionizmust
egyoldalúan tanítani. A Biblia és az állami iskolák cím? pamfletjükben arra ösztönzik
a Szentírást oktatókat, hogy a Bibliában leírt történeteket ne konkrétumokként értelmezzék,
hanem annak irodalomra, művészetre és történelemre gyakorolt hatását hangsúlyozzák.
A néhány civil szervezet koalíciója egy segédanyagot állított össze, és javasolják,
hogy ez alapján tanítsák a Bibliát az amerikai állami iskolákban. Az 1962-ben hozott
szövetségi törvény óta, amely megtiltott minden, felekezetek által anyagilag támogatott
vallási tevékenységet, illetve a szervezett imádkozást az állami iskolákban, bírósági
perek tucatjai keletkeztek a diákok szabad vallásgyakorlatával kapcsolatban. A civil
szervezetek szerint harmadik alternatívaként segíthetik a békés megegyezést a két tábor
között, az állam semleges álláspontját hangoztatva.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!