hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Pünkösd és a millenniumi nemzedék
Felmérés: Hogyan érhetők el ma a fiatalok az evangéliummal?

2019. 06. 06.
A korábbinál több fiatal mondja magát spirituális személynek, de ez olyan verseny­helyzetet jelent a kereszténységnek, amire kevés egyház van felkészülve.

Megdöbbentő adatot közölt a világhírű barna.org amerikai közvélemény-kutató szervezet, amely az idei pünkösdre időzített felmérésében azt vizsgálta, hogyan viszonyul az amerikai társadalom a Jézus Krisztus által közel 2000 éve adott „Nagy Küldetéshez”, vagyis az evangéliumról való tanúságtételhez. Eszerint a millenniumi nemzedék (az 1984 és 1998 között születettek, tehát a mai 20-34 éves korosztály) keresztény tagjai közül 47 százalék úgy véli, hogy „helytelen a saját hitünket másokkal abból a célból megosztani, hogy ők majd a mi hitünkre térjenek át”. Ez azt jelenti, hogy a mai amerikai keresztény fiatalok közel fele elvből nem tesz bizonyságot a hitéről, miszerint Jézus Krisztus a Megváltó.

Ebből úgy tűnik, vélik a kutatók, hogy a kereszténység a 21. században egyre inkább feladja azt a célt és küldetést, amit Jézus adott tanítványainak. A feltámadása után Jézus ezt mondta: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19–20) Majd pünkösd előtt a „Nagy Küldetést” így egészítette ki: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!