hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Jósiás húsvétja
Újabb lelet hitelesíti a Biblia szövegét

2019. 04. 17.
„Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben a Sámuel próféta idejétől fogva; Izrael királyai közül sem tartott senki olyan páskát, amilyent Jósiás tartott” – olvassuk a Krónikák második könyvében. A radikális vallási és politikai reformerként is megismert Jósiás szinte vert helyzetben vette át Júda irányítását: elődje, Manasse a bálványimádás legsötétebb bugyraiba taszította a nemzetet.

                                                      

A Biblia nem sokat árul el Jósiás hatalomra kerülésének politikai hátteréről. Annyi bizonyosnak látszik, hogy az asszír Szanhérib Kr. e. 701-es hadjárata csak Jeruzsálem ellen volt sikertelen, egyébként Júdea egészére vonatkozóan mélyreható politikai, demográfiai, gazdasági, társadalmi és vallási-kulturális változásokkal járt. Jósiást sokszor olyan független uralkodónak látjuk, akinek az asszírok távozása után kialakult hatalmi vákuumban sikerült reformpolitikáját megvalósítania. Nadav Na’aman izraeli történész véleménye szerint az asszír birodalom krízise a Kr. e. 623-as polgárháború idején köszöntött be, ezért kezdődött Jósiás vallási reformja is a király 18. évében, vagyis Kr. e. 622-ben.

Jósiás mindössze nyolcesztendős korában került a trónra, s bár a 2Krónika 34:3 hangsúlyozza, hogy „mikor még gyermek volt, kezdte keresni az ő atyjának, Dávidnak Istenét”, ez aligha történhetett másként, mint hogy a gyermek ugyanúgy gyámság alatt állt, mint elődje, az ugyancsak kiskorúként hatalomra került Jóás király. Jóás gyámja Jehójáda főpap volt, Jósiásnál viszont gyaníthatóan Hilkija főpap töltötte be ezt a tisztet. A 2Krónika 34:3 elbeszélése szerint a király már 12 évesen „elkezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet a magas­latoktól, Aseráktól, bálványoktól és öntött képektől”; ezzel szemben a 2Királyok 22:3 szerint Jóás 18 évesen kezdte meg a Templom renoválását. A két adat nem áll ellentétben egymással, hiszen Jósiás nagy jelentőségű vallási reformja négy nagy területre terjedt ki: a bálványimádás felszámolása az ország egész területén; a jeruzsálemi Templom renoválása; a Törvénykönyv megtalálása; a páskaünnep megtartása.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!