hetilap

Hetek hetilap vásárlás
„Szállj le az üzenőfalamról!”
Nem működik az internetes térítés

2014. 11. 10.
Mélyült a szakadék a millenniumi generáción belül a hívő és nem hívő fiatalok között – állapította meg a magyar származású közvélemény-kutató, George Barna által alapított intézet legújabb kutatása. Míg az 1980 és 2000 között született nemzedékben azok, akik magukat gyakorló kereszténynek nevezik, továbbra is fontosnak tartják a Bibliához való kötődést, nem hívő kortársaik közül egyre többen „politikailag konzervatívnak”, eltérő, sőt „veszélyes” gondolkodásúnak tekintik azokat, akik nyilvánosan Bibliát olvasnak. Nem érdeklik őket a bibliai témájú filmek sem: csak lózung a mainstream felé való nyitás, mert Hollywood továbbra is a hívőkön kaszálja be a profitot. A digitális térben még nagyobb az elutasítás a Szentírásból származó üzenetek felé: a nem hívők jelentős része zaklatásnak tekinti a közösségi felületeken kéretlenül megjelenő bibliai idézeteket. Ezekről úgy gondolják, hogy céljuk a térítés és a más gondolkodásúak megbélyegzése. A tanul­mányból az is kiderül, hogy még a digitális nemzedék tagjai is szívesebben olvassák könyv formában a Bibliát.

Az egyik legrangosabb közvélemény-kutató intézet, a Barna Group rendszeresen vizsgálja a Biblia megítélését az amerikai társadalomban. Október végén megjelent friss kutatásuk egyik megállapítása szerint a millenniumi nemzedék véleménye az eddigi leg­szkeptikusabb a keresztény Szentírásról. A Barna Group az American Bible Society és az InterVarsity Christian Fellowship támogatásával azt vizsgálta, hogy a kereszténység változó megítélése miként befolyásolja ennek a korosztálynak a Bibliával való kapcsolatát.
A millenniumi nemzedék (más néven Y generáció) az 1980-as évektől egészen 2000-ig születetteket foglalja magába. A teszteket online lehetett kitölteni, 1000 18–30 év közötti, különböző világnézeti alapon álló fiatal válasza adta a kutatás alapját. A tanulmány elsősorban az „Y generáció” hitét, előítéleteit és a Bibliához fűződő viszonyát kívánta feltérképezni a korosztályon belül.

A hívők kitartanak

A gyakorló hívő fiatalok továbbra is tradicionálisan, szó szerint értelmezik a Bibliát. Amikor a Szentírásról van szó, a gyakorló keresztények (azok, akik kereszténynek vallják magukat, és havonta legalább egyszer elmennek templomba vagy gyülekezetbe, valamint a keresztény hitet az életvitelük szerves részeként határozzák meg) hagyományőrzőnek tekinthetőek, és továbbra is nagyra becsülik a Bibliát.
A hívők szinte egységesen úgy vélik, hogy a Biblia tartalmazza mindazt az információt, amire egy tartalmas, minőségi élethez szükség lehet (96 százalék). Ugyanekkora arányban gondolják azt, hogy a Biblia Isten beszé­dé­nek kinyilatkoztatása.
A többség álláspontja szerint a Bibliában Isten szava jelenik meg, és szó szerint kell értelmezni. A hívő nyilatkozók közel 40 százaléka véli úgy, hogy a Szentírás Isten által inspirált és hibátlan, de néhány részt  a szó szerinti értelmezés helyett szimbolikusan kell érteni. Csekély kisebbség (11 százalék) gondolja azt, hogy a Biblia isteni eredete ellenére tartalmaz ténybeli és történelmi tévedéseket.
A válaszadó hívők jelentős többsége (71 százaléka) számára az erkölcsi értékrend legfőbb forrását is a Biblia jelenti. Azon keresztények közül, akik abszolút igazságként tekintenek a Bibliára, 10-ből 4-en vallják, hogy a Szentírás az alapja és a mintája is a morális meggyőződésüknek. Erkölcsi forrásként második helyen az egyház áll (16 százalék), a harmadikon pedig a szülők által közvetített értékek (14 százalék).
A tanulmány azt is vizsgálta, hogy a keresztény hitéletben a Bibliát mennyire ítélik fontosnak a millenniumi nemzedék tagjai. A megkérdezett nem hívő Y generációsok a bibliatanulmányozás és más egyházi tevékenységek között nem tettek különbséget. Viszont a gyakorló keresztények nagy része úgy nyilatkozott, hogy a Biblia tanulmányozása fontosabb, mint más hitéleti cselekedetek gyakorlása. Például a keresztény fiatalok 55 százaléka véli úgy, hogy a folyamatos bibliaolvasás fontosabb, mint az egyházi rendezvényeken való részvétel, 49 százalék pedig az imádkozás elé helyezi. Ezek tükrében megállapítható, hogy a hívő fiatalok körében a hitgyakorlás területén a Biblia kiemelkedően fontos, ha nem a legfontosabb.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!