hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A teremtés és az evolúció összebékíthetetlenségéről
Kényszerházasság

2014. 08. 28.
Komoly reakciósorozatot váltott ki a napokban az interneten Semjén Zsolt evolúcióról szóló nyilatkozata. A miniszterelnök-helyettes néhány hete mondta el rövid monológját a Hír TV-ben a fejlődéselmélet és a bibliai teremtés kapcsolatáról: szerinte az evolúció nem működhetne, ha Isten nem helyezte volna bele az anyagvilágba a fejlődés programját. Szóhasználatából és néhol pontatlan megfogalmazásából egyértelműen kiderül, hogy a KDNP elnöke az úgynevezett teista evolúció elméletét vallja. Noha ez a világmagyarázat csak részben illeszkedik a bibliai kinyilatkoztatáshoz, az úgynevezett teista evolúcióban a katolikus egyház, valamint a protestáns felekezetek nagy része is a teremtéstörténet hiteles értelmezését látja.

Miről is szól valójában ez a felfogás? A teista evolúció lényegében olyan módon képzeli el az élőlények, sőt az egész világ kialakulását és fejlődését, ahogyan azt a materialista alapokon álló mai természettudomány felvázolja. Tehát egy nagy robbanás következtében jött létre az egész Világegyetem (ez a Big Bang, azaz a Nagy Bumm), ami utána egyre lassuló módon tágulni kezdett. Ebben az Univerzumban született meg a Föld nevű bolygón az általunk jelenleg ismert élet egyetlen élő sejt kialakulásával, amiből ezután a szaporodás, a mutációk és a túlélésre legalkalmasabbak természetes kiválasztódása révén évmilliárdok alatt létrejött a mai élővilág – benne az emberrel. A természettudományok – elsősorban a biológia, a fizika, a geológia és a paleontológia – ezt a folyamatot a vak természeti törvényekkel magyarázzák: mivel azok bármiféle intelligencia híján vannak, terv vagy cél nélkül működnek, ezért úgy is mondhatnánk, hogy a véletlenek sorozata vezetett a jelenlegi élővilág kialakulásához.

A teista evolúció abban különbözik ettől, hogy a természeti törvények forrásaként a teremtő Istent jelöli meg, aki eltervezte a világmindenséget, élő és élettelen részét egyaránt, és úgy indította útjára, hogy beleprogramozta a fejlődés útját az anyagba, hogy ez által hosszú évmilliárdok során létrejöjjenek a különböző fajta növények, állatok és maga az ember is. Ilyen módon a teista evolúció szerint igen is van célja az evolúciónak, amit Isten tervezett meg. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten az evolúció mechanizmusával teremtette a világot, benne az emberrel. Ez nem egy természettudományos elmélet, hanem egy filozófiai felfogás, amely a természettudományt és a bibliai teremtéstörténetet próbálja összeházasítani.

Éppen ezt igyekezett megfogalmazni Semjén Zsolt is, amikor azt mondta az interjúban, hogy „ha egy dogmatikus evolucionista elméletet vallanánk, akkor az természettudományos képtelenség lenne, mert azt állítaná, hogy valami olyat ad, amije nincsen”. Nem is az ilyen, sokak számára érthetetlen mondatai tették élcelődés tárgyává a KDNP elnökét az internetes fórumokon, hanem a tudományos világ evolúciót harciasan védő oldalának felháborodása, és ezt a felháborodást a maga nyelvére lefordító laikus média­felületek (például index.hu), melyek szerint: a „tudomány állása szerint az evolúció olyan tény, mint a gravitáció”. Az evolúció továbbra sem bizonyított állításait pajzsként maguk elé tartó, materialista és ateista világnézetet vallók nem tolerálják a „teremtés” és az „Isten” szavak elhangzását ebben az összefüggésben. Semjén Zsolt valóban pontatlanul fogalmazott, amikor az evolúciót puszta hipotézisnek titulálta, hiszen az valójában egy tudományos paradigma (az egész biológiát átölelő gondolkodási rendszer), ami jóval erősebb egy hipotézisnél. Sőt, az evolúció tulajdonképpen egy világnézet is sokak számára, az istentagadó ateizmus és a látható világon kívül minden mást kizáró materializmus világnézetének egyik fontos eleme.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!