hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Luther, az első modern antiszemita?
A reformátor és a zsidók (1. rész)

2013. 05. 23.
„Luther nagy ember volt, egy óriás. Egy lökéssel áttörte a homályt, és úgy látta a zsidókat, ahogy mi csak ma kezdjük őket látni” - írta az első világháború után Adolf Hitler, aki 1923-ban megjelent főművében, a Mein Kampfban a reformátort Nagy Frigyes és Richard Wagner mellett a német nép „nagy harcosának” és „igazi államférfinak” nevezi. Luther kritikusai – például Paul Johnson brit történész – szerint ő írta az első modern antiszemita művet és zsidóellenes írásai hozzá­járul­tak ahhoz, hogy a német protestánsok túlnyomó többsége a nácik oldalára állt. (Lutherre ma feltehetően súlyos büntetés várna Németországban: az érvényes német törvények alapján, aki nyilvánosan tagadni vagy mentegetni próbálná azokat a náci intézkedéseket és műveket, amelyek Luther útmutatásai alapján jöttek létre – például a Kristályéjszaka pogromját –, egytől öt évig terjedő börtönnel sújtható.)

Luther antiszemita írásait ma már a protestáns egyházak egy része elítéli – Magyarországon is –, de az eredeti művek teljes terjedelmükben még ma sem hozzáférhetők a nagyközönség számára. Ezek nélkül pedig nehéz megítélni, hogy a zsidóellenesség az idős reformátor ingerült reakciója volt csupán vagy munkásságának meghatározó részét képezte. Cikkünkben Luther művei alapján próbálunk meg választ keresni erre a kérdésre.

Nem vállalható

Luther Márton hatalmas életművet hagyott hátra. Összes művének kritikai kiadása születésének 400. évfordulóján, 1883-ban kezdődött, de csak több mint egy évszázaddal később, 2009-ben zárult le. Az úgynevezett Weimarer Ausgabe 121 kötete a reformátor valamennyi írásos művét, és a szóban elhangzott beszédeinek, prédikációinak, asztali beszélgetéseinek és egyéb megjegyzéseinek mások által lejegyzett anyagát tartalmazza. A hatalmas, több mint 80 ezer oldal terjedelmű műben szerepelnek Luther legvitatottabb, élesen zsidóellenes írásai is, ám ezek – rövid idézetektől eltekintve – a hívők és a nagyközönség számára készített válogatásokba nem kerültek be.

A művek egy része még a külföldi tudósok számára sem volt ismert: Luther egyik fontos antiszemita írását, az eredetileg 1543-ban megjelent, Sém Hamphóraszról és Krisztus családfájáról című művet 450 éven át nem fordították le angolra, így első kiadása csak 1992-ben jelenhetett meg. Magyarul még nagyobb a hiány: egyedül Csepregi Zoltán 2004-ben a Luther Kiadó gondozásában megjelent Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika című forrásgyűjteményében olvasható néhány rövid szemelvény Luther vitatott írásaiból. (Ahol elérhető, a cikkemben szereplő idézetek ebből a kötetből származnak.)

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!