hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Klebelsberg-kurzus

2012. 12. 06.
Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter a 20. század egyik legvitatottabb magyar kultúrpolitikusa. Napjainkban kormányzati körökben is megnőtt azoknak a száma, akik csak a feltétel nélküli magasztalás hangján tudnak szólni tevékenységéről. Klebelsberg pályájának legfőbb ellentmondása abban áll, hogy a vezetésével végrehajtott nagyarányú kultúra- és oktatásfejlesztés egyik legfőbb célja egy olyan vallásos-nemzeti gondolkodásmód, ideológia széleskörű, az egész társadalmat átható terjesztése volt, amely aztán meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Horthy-rendszer irányítói Magyarországot addigi történelme egyik legnagyobb pusztulásába, 1944–45 tragédiájába vezették bele.

Klebelsberg egy grófi rangra emelkedett osztrák eredetű katonatiszti család sarjaként született 1875-ben. Anyja révén, aki dunántúli magyar köznemesi családból származott, már fiatalon erős nemzeti érzésekkel telítődött. Középiskolai tanulmányait a cisztercita rend székesfehérvári gimnáziumában végezte, ahol a katolikus egyház elkötelezett hívévé vált, a ciszterciek később rendtestvérükké is fogadták. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben, Münchenben, majd a párizsi Sorbonne-on végezte. A jogtudomány mellett történelmi és államtudományi tanulmányokat is folytatott. Berlinben diáktársa volt Karl Heinrich Becker, a későbbi porosz kultuszminiszter, akivel élete végéig baráti viszonyt ápolt.

Tanulmányai befejeztével 1898-ban Buda­pesten szerezte meg a jogi és államtudományi doktorátust. Állami tisztviselőként a miniszterelnökségen kezdte meg pályafutását. Hamarosan a konzervatívok vezéralakjának, gróf Tisza István miniszterelnöknek a bizalmasává vált. 1917-től már politikai államtitkár volt a Tisza-kabinetben. A háborús összeomlás után kezdődött meg szoros együttműködése gróf Bethlen Istvánnal, a konzervatív erők egyik fő újjászervezőjével. 1919 februárjában együtt hozták létre a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártját.

Az 1920-as Nemzetgyűlésbe Csernoch János hercegprímás, esztergomi érsek támogatásával jutott be, 1921 decem­berétől a Bethlen-kormány belügyminisztere. Ettől kezdve meghatározó szerepet játszott a Horthy-rendszer megszilárdításában. Nevéhez fűződik az erősen antidemokratikus új választójogi rendelet kidolgozása.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!