hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Bizonyíték Júda Betleheméről

2012. 05. 31.
Betlehem mintegy nyolc kilométerre Jeruzsálemtől délkeletre fekvő, a Palesztin Nemzeti Hatóság területéhez tartozó, alig 30 ezres lakosságú kisváros. Bár a város mára muszlim többségű lett, nagy számban élnek itt keresztény vallású arabok is. Érthető, hiszen Betlehem felmérhetetlen jelentőségű hely a kereszténység számára: itt született Jézus Krisztus, aki az Újszövetség szerint maga az ószövetségi próféták által megígért Messiás; de még az iszlám szent könyvében is az egyik legjelentősebb próféta. Néhány nappal ezelőtt egy 2700 éves régészeti bizonyíték került elő Jeruzsálemben, amely ugyancsak alátámasztja Betlehem jelentőségét.

Betlehem nem csak a kereszténység számára kiemelten fontos hely. A település neve már századokkal Jézus születése előtt szerepel a Bibliában. Sőt, nem csak a Bibliában. Az úgynevezett Amarna-levelekben (Kr. e. 14. század), amely az újbirodalmi Ehnaton fáraó diplomáciai levelezését tartalmazza, egy bizonyos Abi-Heba nevű jeruzsálemi kanaánita uralkodó segítséget kér Egyiptom urától. Az ok: a habiruk - ez a kifejezés ugyanaz, mint a héber, de jelentése ebben az időben: 'törvényen kívüli lázadó' - már elfoglalták a városa környékén fekvő Bít Lahmit. Az elnevezés alapján néhány tudós arra gondolt, hogy ebben a névben a sumer/akkád Lahmu istennév őrződött meg, aki a termékenységért volt „felelős" az ősi sémita pantheonban. Akár így volt, akár nem, a héber Bibliában szereplő Betlehem szó jelentése egyértelmű: 'a Kenyér Háza'. A település azonban nem egy ősi mitológiai alakról és nem is pusztán egy metaforáról kapta a nevét, hanem egy nagyon is konkrét - bár kevéssé ismert - bibliai szereplőről. A Krónikák első könyve részletesen felsorolja a zsidó törzsek - azon belül kiemelten Dávid király családja - nemzetségfőit és leszármazottait. A nemzetségtáblázatban olvassuk, hogy Júda fia volt Húr, aki Efrata nevű feleségétől született elsőként. Ő két fiút nemzett (Pénuel és Ezer néven), valamint „ő volt Betlehem atyja" (1Krón 4:4). Így válik érthetővé, hogy Mikeás nevezetes próféciájában - amelyre rögvest visszatérünk - miért szerepel az „Efratának Betleheme" kifejezés.

De mielőtt rátérnénk Betlehem bibliai szerepének taglalására, tudnunk kell, hogy ezen a néven két település is ismert volt az ókori Izraelben: a Jeruzsálem melletti városkán kívül volt egy „Kenyér Háza" északon, Galileában, egész pontosan a Zebulon törzs földjén is. A Bibliában innen származott Ibsán bíró (sófet) is, aki hét éven át ítélte Izrael házát, és szülővárosában temették el (Bír 12:8-10). Mivel az északi Betlehem közel fekszik Názárethez, ahol Jézus nevelkedett, Aviram Oshri izraeli régész feltételezése szerint itt kellett születnie a Megváltónak, nem a júdeai Betlehemben. Oshri, aki az 1990-es években ásatott a helyszínen, jelentős mennyiségű első századi leletre bukkant, ami látszatra alátámaszthatná elméletét. Csakhogy ennek a feltételezésnek - az ó- és újszövetségi Szentírás alapján - semmilyen alapja sincs.

A júdeai Betlehem összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőséggel bírt a Biblia szerint, mint a hasonló nevű északi település. A Teremtés könyvének elbeszélése szerint itt halt meg Jákób felesége, Ráchel: „és eltemetteték az Efratába, azaz Betlehembe vivő úton. És emlékoszlopot állított Jákób az ő sírja fölött. Rákhel sírjának emlékoszlopa az mind e mai napig." Ráchel sírja - már amit a hagyomány annak vél - Betlehem északi kapujánál látható. A muszlim temetőben fekvő - egyértelműen az oszmán időkben épült - sírkamra a judaizmus harmadik legszentebb zarándokhelye Izrael földjén. Vallásos zsidó hölgyek ide járnak imádkozni gyermekáldásért és sikeres szülésért. A muszlimok eközben halottaskamraként használják az épület előcsarnokát, amelyet egyébként a Montefiore házaspár 1841-ben hivatalosan megvásárolt a török kormányzattól, és jelentős mértékben felújított.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!