hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Vérrel írt Biblia
A keresztény­üldözések története (17. rész)

2011. 05. 13.
A reformáció képviselőit az a buzgó törekvés vezette, hogy a keresztény hitet visszaállítsák tényleges erejébe és hatékonyságába. Meggyőződésük szerint ez csak akkor lehetséges, ha hitüket teljes mértékben a Szentíráshoz igazítják, és az egyházat megtisztítják minden bibliaellenes vallási tradíciótól. Alapvető feladatuknak tekintették, hogy az emberekkel megismertessék a Biblián keresztül Isten akaratát. Ekkorra már a közvélemény részéről is jelentős érdeklődés támadt a Szentírás iránt. Mindez bibliafordítások soha korábban nem látott gazdag sorát hívta életre. A legtöbb európai nemzet a reformáció korában olvashatta először anyanyelvén a teljes Bibliát. A hivatalos egyház azonban dühödt indulattal igyekezett útját állni annak, hogy a Szentírás üzenete eljusson az emberekhez.

A reformáció vezéralakja, Luther Márton a Biblia anyanyelvre való átültetésében is élen járt. Már nyilvános fellépése előtt is szenvedélyesen érdeklődött a Szentírás iránt. Kolostori éveitől kezdve nagy jártasságot szerzett az Írásokban. Rendfőnöke ezt látva felmentette őt a szerzetesek számára kötelező kolostortakarítási munkák alól, és ez idő alatt Lu­-ther számára a Szentírás memorizálása volt az előírt feladat.

1512-től, miután elnyerte a teológiai doktori címet, a wittenbergi egyetemen szentírástudományt kellett tanítania. Mindez azt eredményezte, hogy a Biblia jelentős részének német nyelvű fordítása valójában fejben már készen állt Lu-ther számára. Így történhetett, hogy 1522 tavaszán wartburgi látszatfogsága idején 11 hét alatt lefordította a teljes Újszövetséget. Ez még írnoki szempontból is figyelemre méltó teljesítménynek számított.

Ez volt az első olyan német fordítás, amely nem latinból, hanem az Újszövetség eredeti görög szövegéből készült, köszönhetően annak, hogy az egyik legkiválóbb humanista, Rotterdami Erasmus 1516-ban Bázelben nyomtatásban közzétette a görög nyelvű Újszövetséget. Az Európa-szerte hamarosan megszülető anyanyelvi fordításoknak szintén ez jelentette majd az alapját.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!