hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Az igazak lángjai
A keresztény­üldözések története (11.)

2011. 03. 25.
Miközben a Szentföldön a keresztes háborúk zajlottak, Európában több országot érintő keresztény evangéliumi reformmozgalom kezdődött, amivel szemben a hivatalos egyház hamarosan kíméletlenül fellépett. A dél-franciaországi Lyon városában 1173 táján a legfőbb beszédtéma az volt az emberek között, hogy Pierre Valdes (Valdo), a város egyik ismert polgára életében milyen hatalmas fordulat ment végbe, miután radikális döntések sorát hozta meg. Sokakat megdöbbentett: miért határozott úgy Valdo, hogy befejezi sikeres kereskedői pályafutását, és miután gondoskodott feleségéről és két lányáról, miért osztotta szét nagy vagyonát a szegények között, s egész életét miért szánta oda az evangélium hirdetésére?

Kulcsár Árpád

Valdót több tényező is befolyásolta e döntések előtt. Így például megrázta egy közeli barátjának váratlan és tragikus halála, ami a földi létezés rendkívüli törékenységét tudatosította benne. Ugyanakkor erős kívánság ösztönözte, hogy közelebb juthasson Istenhez, és valóságos, élő kapcsolatba kerülhessen Vele. Ezért is ragadta meg az egyik vándorzenész éneke egy korai szentről, aki a legendája szerint a vagyonáról való lemondásával nyerte meg Isten tetszését. Valdót nem hagyta nyugodni a kérdés. Nagyon érdekelte, hogy mit mond minderről a Biblia. Mivel a Szentírás ekkoriban csak latinul volt elérhető, s e nyelven ő nem olvasott, ezért  felfogadott két latinul jól tudó papot, akik lefordították számára a Biblia jelentős részét, amit ő buzgón el is kezdett tanulmányozni.
A Szentírásban való elmélyedés nyomán egy addig ismeretlen világ nyílt meg előtte, amely az életét alapvetően megváltoztató döntések meghozatalára indította. Az egyik legfőbb személyes üzenet az volt számára, hogy kövesse az evangéliumban szereplő gazdag ifjú példáját, akinek Jézus azt mondta: „ Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem!” (Máté 19:21)
Valdo elhatározta, hogy egész életét Krisztus követésére fordítja. Az Istennel megtalált közösség és az Ige tanulmányozása korábban soha nem tapasztalt hatalmas erőt és örömöt hozott az életébe. Mindez arra indította, hogy mindenkinek hirdesse a frissen felfedezett evangéliumot. Városszerte egyre többen fordultak Valdo hitelesen és erővel hirdetett üzenete felé, és csatlakoztak lelkes csoportjához.
Az ígéretesen meginduló mozgalom váratlanul heves ellenállásba ütközött a lyoni érsek részéről. A főpap maga elé rendelte őket, és megtiltotta nekik a prédikálást, mondván, ők csak képzetlen laikusok. Valdóék számára érthetetlen és elfogadhatatlan volt az érseki tiltás.

„Hogy kiirtassék…”

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!