hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A megfélemlített ország
Terrorhullámok a 20. századi Magyarországon (1. rész)

2010. 02. 20.
A huszadik század magyar történelmének egyik szembetűnő jellemzője, hogy az ország vezetését rendre olyan politikai erők ragadták meg, amelyek ellenfeleikkel szemben a legkíméletlenebb leszámolást hirdették meg. Az ország, a nép vagy a nemzet érdekeire hivatkozva igyekeztek eltaposni az általuk kártékonynak ítélt csoportokat, rétegeket, osztályokat. Ennek során értékét vesztette szemükben az emberi élet éppúgy, mint a jog.

A 20. században öt nagy terrorhullám söpört végig Magyarországon. Az elsőre a Tanácsköztársaság 133 napos uralma idején került sor 1919 tavaszán és nyarán. Az 1919. március 21-én hatalomra került kommunisták forradalmi marxizmusának alapvető tétele volt a proletárdiktatúra, melynek szerves részét jelentette a terror alkalmazása. Amiként a szovjet-orosz bolsevikok fennen hangoztatták a terror szükségességét (Trockij Kommunizmus és terror című brosúrája, Lenin koncepciós perekre és terrorra felszólító levele a szovjet Központi Bizottsághoz), hasonlóképpen magyarországi elvbarátaik is nyíltan hirdették az ellenfeleikkel való kíméletlen leszámolást.

„Fojtsátok őket a vérükbe!"

A Tanácsköztársaság legfőbb irányító testületében, a Forradalmi Kormányzótanácsban leginkább a marxista filozófus Lukács György és Szamuely Tibor népbiztosok voltak a terror alkalmazásának leg­elszántabb képviselői. Álláspontjuknak igyekeztek eszmei indoklást is adni. Lukács György, aki a Vörös Hadsereg politikai biztosaként Poroszlón tizedelés során nyolc embert lövetett főbe, később így írt: „A vörösterror a hatalomra jutott proletárosztály elszánt, erőszakra is kész akaratának intézményes formája avégből, hogy a szocializmushoz vezető út akadályait eltakarítsa a maga útjából." 1919. április 15-én a Népszavában megjelent cikkében pedig a következőkre hívta fel a figyelmet: „Az államhatalom birtoka azt jelenti, hogy itt a pillanat az egykor elnyomó osztályok megsemmisítésére. Itt a pillanat, de élni is kell vele!" Szamuely Tibor már a hatalomátvételt megelőzően azt írta az „ellenforradalmárok"-ról a Vörös Újság február 11-ei számában: „Üssétek agyon ott, ahol találjátok őket! Mielőtt vérbe fojtanák a forradalmat, fojtsátok őket a vérükbe!" Majd 1919. április 20-án, húsvét vasárnapján a győri tömeggyűlésen a következőket mondta: „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Most szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát!"

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!