hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Imádkozhatott-e együtt Mózes, Jézus és Mohamed?
Oszama nem hisz Obamának

2009. 06. 26.
Barack Obama úgy fogalmazott meg június 4-ei kairói beszédében békeüzenetet az iszlám világ felé, mintha bizony sejtelme sem lenne arról, hogy a muszlim vallás a „hitetlenekkel" kötött békét bűnnek tekinti. Miközben a „Szent Koránból" idéz néhány mondatot a békeszeretetről, teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy az iszlámnak alaptanítása a kötelező fegyveres, hódító háború a nem muszlim területek irányában.

A vallási rendszerek nem úgy működnek, hogy egyetlen kiragadott mondattal jellemezni lehetne a lényegüket. Az, hogy a Korán - mely egyébként egy rendkívül ellentmondásos szöveg - tartalmaz néhány békés mondatot is, nem képes semlegesíteni azt a tényt, hogy rendszerszerűen mind a Korán maga, mind az arra épülő, meghatározó vallási kommentárok a vallási háborút igenlik, sőt kötelezővé teszik a muszlimok számára. Ezért mindig hazug dolog a vallásokról úgy beszélni, mintha egy-két mondatuk mindenestül jellemezné őket - csak a szekularizált, se a Bibliát, se a Koránt, se a judaizmust nem ismerő nyugati átlagember hiszi el, hogy a három nagy monoteista világvallás egyazon Istent imádja, és hogy ezen túlmenő különbségeik lényegtelenek. A muszlim világ azonban sokkal kevésbé szekularizált, mint a Nyugat, ezért Obama ökumenikus beszédét alighanem csak itt nálunk hitték el néhányan, a Közel-Keleten mindenki tudhatta, hogy az amerikai elnök szándékosan butábbnak tettette magát, mint amilyen, s a találgatások alighanem csak arról folynak, hogy ezt - a korántsem buta stratégiát - valójában miért is választotta.

De miről is van szó pontosan? Obama beszédének végén, fő üzenetként három mondatot idézett a Koránból, a Talmudból és a Bibliából, melyek közül a Koránt és a Bibliát szentnek nevezte. Mindhárom mondat a békét ajánlja, Obama pedig rájuk hivatkozva kifejezte, hogy a népek élhetnek békében a földön, ez Isten akarata. Beszédében más helyütt is utalt arra, hogy a három egyistenhívő valláshoz tartozók mind „Ábrahám gyermekei", és úgy kell békében együtt élniük, mint ahogyan a Korán szerint „Mózes, Jézus és Mohamed együtt imádkozott".

Obama „elfeledkezik" azonban arról, hogy a Korán tagadja a Biblia számos állítását, és egy olyan „Mózes"-t és „Jézus"-t tár olvasói elé, akik lényegileg különböznek a Biblia által bemutatott személyektől. Az iszlám tanítás szerint a zsidók és a keresztények meghamisították az Ó- és az Újszövetséget egyaránt. Míg az Újszövetség elismeri az Ószövetség isteni ihletettségét és tévedhetetlenségét annak minden „betűjével és jótájával" együtt, vagyis a zsidó és a keresztény hit között kontinuitás áll fönn, addig az iszlám tagadja az előző két kinyilatkoztatás lényegi állításait és alapszövegeinek hitelességét, egyedül a Koránt fogadva el hibátlan kinyilatkoztatásnak - vagyis nincs folytonosság közte és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás között.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!