hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Malajzia: kettős jogrend
Vallásszabadság kontra saria

2008. 02. 20.
A malajziai törvények szerint maláj állampolgárnak lenni azt jelenti, hogy az illető a maláj népcsoporthoz tartozik és iszlám vallású. Az etnikai és a vallási identitás ilyen módon elválaszthatatlan fogalmak a maláj jogrendben. S bár a 25 milliós délkelet-ázsiai ország lakosságának negyedét más vallású és nemzetiségű csoportok (pl. indiaiak, kínaiak, vietnámiak, nepáliak) alkotják, a maláj születésű állampolgárok szélsőséges tortúrának teszik ki magukat, ha megpróbálják elhagyni az iszlám hitet, és más vallásra akarnak áttérni.

Az államhatalom a nemzetközi politika porondján demokratikusnak mutatja
magát, és vallásszabadságról beszél, miközben a hatóságok minden döntését – az
állami jogrenddel párhuzamosan működő – iszlám sariajog rendre felülbírálhatja.
Amikor egy muzulmán vallású maláj állampolgár házasságot köt egy más vallású
malajziai lakossal, születendő gyermekeik hivatalosan iszlám vallásúaknak
számítanak, még akkor is, ha ez nem egyezik a szülők akaratával. Ha egy maláj
hívő elhagyja az iszlám hitet, és más vallást választ, fel kell készülnie arra,
hogy az állami hatóságok első lépésként egy egyéves rehabilitációs programon
való részvételre kötelezik, ahol „szép szóval” próbálják visszavezetni a
megtévedt hívőt az iszlám hithez. Amennyiben az „átnevelés” nem hozza meg a
kívánt eredményt, keményebb eszközökhöz nyúlnak: elveszik az illető lakását,
állampolgárságát, és kiutasítják az országból.

A hatalomnak jól bevált módszerei vannak az eredetileg más vallású közösségek,
csoportok „megtérítésére” is. A leghatékonyabb stratégia: a kis közösségek
vezetőinek jelentős anyagi javakat (pl. lakás, motor) biztosítanak
„megtérésükért” cserébe. Az erősen hierarchikus, tekintélyelvű társadalmi
berendezkedésnek köszönhetően, a vezető után automatikusan felveszi az egész
közösség az iszlám hitet. A fent vázolt körülmények következményeként a csendben
és feltűnés nélkül működő keresztény gyülekezetek pásztorainak többsége azonnal
visszairányítja a megtérni vágyó muzulmán hívőket az illetékes imámhoz (iszlám
tanító). Teszik ezt a békesség kedvéért, még akkor is, ha van lehetőség,
„kiskapu” a szigorú törvények megkerülésére, kivédésére. Hivatkozhatnának
nyugodtan arra, hogy nem volt tudomásuk a náluk jelentkező hívő iszlám
hátteréről. Megtehetik ezt kockázatmentesen, ha egyébként eleget tettek előzőleg
annak az előírásnak, amely szerint a gyülekezetben, az istentiszteleti
alkalmakon jól látható helyre ki kell írni: Muzulmán hívők számára nem ajánlott!
Ez az előírás minden vallási témájú szellemi termékre (pl. könyv, cd, dvd stb.)
egyaránt vonatkozik.

Egy keresztény pásztor véleménye szerint ugyanakkor a növekvő elnyomás sok
esetben erőteljesebb ébredést hoz. Beszámolt – a névtelenséget hangsúlyozottan
kérve – olyan hívéről, aki hajlandó volt végigcsinálni az állami tortúrát,
ellenállt családja presszúrájának, s bár mindent elveszített, keresztény hitét
megőrizte. Ma is Malajziában, a hazájában él, megmaradt a gyülekezetében, és
továbbra is Istent szolgálja.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!